021 301 304 3 info@healthmedic.rs
Bracno Savetovanje

Bracno Savetovanje

Bračno savetovanje

Bračno savetovanje
Cilj ove vrste savetovanja je razvijanje zdravog partnerskog odnosa.

 

U okviru ovog savetovanja radi se na:

 

– jačanju bliskosti samog para
– jačanju potreba za stabilnijim relacijama
– rešavanju konflika

 

Koji su faktori zdravog partnerskog odnosa?

– dobra komunikacija
– efikasno rešavanje konflikta
– intimnost u vezi
– seksualnost
– podela uloga
– uticaji i granice porodice porekla
– vrednosti
– mreža podrške
– očekivanja od veze.

Poseta psihologu i rad na partnerskim odnosima ne znači nužno imati problem, ono bi trebalo da dovede do još lepšeg, ispunjenijeg i kvalitetnijeg odnosa.

 

Psiholog,
Ivana Zelić

 

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Partnersko savetovanje

Partnersko savetovanje

Partnersko savetovanje

Partnersko savetovanje
Cilj ove vrste savetovanja je razvijanje zdravog partnerskog odnosa.

 

U okviru ovog savetovanja radi se na:

– jačanju bliskosti samog para
– jačanju potreba za stabilnijim relacijama
– rešavanju konflika

 

Koji su faktori zdravog partnerskog odnosa?

 

– dobra komunikacija
– efikasno rešavanje konflikta
– intimnost u vezi
– seksualnost
– podela uloga
– uticaji i granice porodice porekla
– vrednosti
– mreža podrške
– očekivanja od veze.

 

Poseta psihologu i rad na partnerskim odnosima ne znači nužno imati problem, ono bi trebalo da dovede do još lepšeg, ispunjenijeg i kvalitetnijeg odnosa.

 

Psiholog, Ivana Zelić

 

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Vršnjačko nasilje

Vršnjačko nasilje

Vršnjačko nasilje

Vršnjačko nasilje
Svi znamo koliko je nasilje opasno i koliko loših stvari može da nanese.

Svako od nas je bar nekada bio prisutan dok se vršilo vršnjačko nasilje pa čak bio i izložen nekom od njih. Sklanjajem svojih najmlađih članova pod stakleno zvono nije uvek racionalno i moguće rešenje, otvoren razgovor o tome je itekako lekovit.

Vršnjačko nasilje ostavlja mnoge psihološke poteškoče na decu koja su izložena nasilju. Kako uočiti da se vršnjačko nasilje dešava? Deca koja trpe bilo koji oblik nasilja postaju plašljiva, ne ide im se u školu, slabije uče, tužna su, nisu raspoložena za druženje, postaju ljuta i često je vidljivo samosaželjenje pa čak i anksioznost. Posledice naravno mogu biti i veće. Nekada Vam kao roditelju neke stvari jednostavno promaknu, ne krivite sebe nego otvoreno pričajte o tome što uočite. Neko je rekao: „Ćutanje je zlato.. osim ako imate decu. Onda je ćutanje sumnjivo.“ Pored psiholoških nisu izostavljeni ni telesni simptomi kod deteta koje trpi vršnjačko nasilje kao što su glavobolje, bolovi u stomaku, poteškoće sa spavanjem, noćno mokrenje, loš apetit, jutarnji umor. Detinjstvo je najlepši period u razvoju čoveka, dozvolimo da u tome uživaju. Izgraditi poverenje sa Vašom decom je dragoceno, ulaže se trudi i napor ali donosi mnogo blagodeti i uživanja.

Pričajući o porodici i prodičnim odnosima uviđamo da je ona živi sistem koji se stalno menja i sklon je promeni. Zajedničkim prikazom porodičnog stabla možemo da uvidimo neke obrasce ponašanja koji se ponavljaju, omogućava nam uvid u strukturu, dinamiku i porodičnu istoriju u više generacija. Može Vam biti lekovit prikaz balansa i disbalansa u porodici kao i uvid na poljima gde je mesto za promenu itekako moguće

Postoje mnogobrojni načini da se pokaže detetu ljubav. Imate li Vaše zajedničke trenutke u kojima oboje uživate? Interesujete li se za njihove važne stvari pa makar to bile i kompjuterske igrice koje Vam baš i nisu najjasnije? Pričate li im nakon tih Vaših zajedničkih trenutaka koliko Vam te stvari zanče i kako se u tim trenucima osećate? Čak i da vas Vaš tinejdžer dočeka sa rečenicom :“Nemoj da me smaras.“ , ne znači da mu deljenje Vaših osećanja ne znači. Možemo raditi na komunikaciji i odnosu sa Vašom decom, čineći dane i trenutke još lepšim od postojećih.

Biti emocionalno dostupan ljudima koji su nam bliski može da napravi ključnu razliku. Bilo da su to Vaš partner, deca, prijatelji, rodbina može nesto biti drugačije. Može Vama da unese promene. Pod tim mislimo na teškoće koje često zaboravljamo da delimo, trpamo ih pod tepih nadajući se da će proći. Dozvoljavanjem bliskim ljudima da budu u kontaktu sa nama i kad je teško i kad smo srećni čine život stvarno lepšim. Teškoće se smanjuju a uživanja povećavaju. Možemo zajedno naučiti koliko je emocionalna dostupnost važan faktor koji se često zaboravi.

Pokušajmo zajedno….!

Deo Health Medic tima, Ivana Zelić-psiholog

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Akupunktura

Akupunktura

Akupunktura

Akupunktura u HealtMedic poliklinici
je važan deo kineske tradicionalne medicine koja se razvijala vekovima na temeljima kineske filosofske tradicije.

Akupunktura se spominje u staroj Kini već 2800. godine pre nove ere – Huang Ti, Žuti car ‎(2698-2596), prvi je autor knjige „Nei Ćing“ najstarijeg medicinskog dela na svetu, a koja je zahvaljujući tome što je prepisana 475 god. pre naše ere, stigla i do naših dana. U ovoj knjizi spominje se devet vrsta igala kao i indikacije i kontraindikacije za primenu akupunkture. U Evropu akupunktura je stigla krajem 16. i početkom 17. veka nakon posete Kini jezuitskih misionara, a zanimljivo je napomenuti da je već 1682. godine u Londonu odbranjena prva doktorska disertacija iz oblasti akupunkture.

Prema kineskoj filosofskoj misli svet je podvrgnut neprekidnim menama i preobražajima, svaka pojava ima dva lica, sve ima dva pola koja su u međusobnom stalnom dinamičkom odnosu, taj univerzalni princip izražen je kroz teoriju Yina i Yanga. Prema kineskoj tradicionalnoj medicini čovek je sazdan od materije i energije Qi (ći). Qi je univerzalna energija života koja prožima sve ćelije i tkiva u organizmu i pokreće sve životne aktivnosti. Narušena harmonija u odnosu Yina i Yanga, odnosno poremećaji vitalne energije Qi dovode do pojave različitih simptoma tj. bolesti. Samim tim, osnovni zadatak akupunkture i ostalih oblasti tradicionalne kineske medicine (tuina, Qi gong, fitoterapija, ventuze, moksibustija) jeste ponovno uspostavljanje narušene ravnoteže i korekcija energetskog disbalansa čime se i postiže željeni terapijski efekat.

Yang: dan, Sunce, gore, napolje, svetlo, aktivno, toplo, muško
Yin: noć, Mesec, dole, unutra, tamno, pasivno, hladno, žensko

Na interregionalnom seminaru decembra meseca 1979. godine u Pekingu, Svetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je zasnovanu na kliničkom iskustvu orijentacionu listu indikacija bolesti koje se leče akupunkturom.

Iz grupe neuroloških i mišićno-zglobnih bolesti navedeni su :

 • Glavobolje,
 • Migrena,
 • Neuralgija trigeminusa,
 • Periferna paraliza/pareza n. facijalisa,
 • Paralize/ pareze nakon cerebrovaskularnog inzulta,
 • Periferne neuropatije,
 • Posledice poliomijelitisa (rana stanja do 6 meseci),
 • Menierova bolest,
 • Neurogene smetnje mokrenja,
 • Enureza,
 • Interkostalna neuralgija,
 • Cervikobrahijalni sindrom,
 • Sindrom „smrznutog ramena“,
 • Sindrom „teniskog lakta“,
 • Išijalgija,
 • Lumbago – lumbalgija,
 • Osteoartritis.

Kontraindikacije:

 • Stanja esktremne slabosti – anergije,
 • Akutno pijanstvo,
 • Akutne psihoze,
 • Ekstremno uzbuđenje,
 • Neposredno nakon radioaktivnog zračenja,
 • Nakon velikih doza kortikosteroida i psihofarmaka,
 • Pacijenti sa ugrađenim pace-maker-om (za elektroakupunkturu)
 • Akupunkturu je potrebno izbegavati u trudnoći, za vreme menstruacije, kao i neposredno nakon obilnih obroka.

KAKO IZGLEDA AKUPUNKTURNI TRETMAN?

Akupunktura se sprovodi zabadanjem tankih metalnih (najčešće čeličnih) iglica na tačno određenim delovima kože koji se nazivaju akupunkturne tačke. Akupunkturna tačka predstavlja trodimenzionalnu, cilindričnu strukturu kože i potkožnog tkiva koja između ostalog ima svoje biohemijske i biofizičke specifičnosti kao što su bolja sprovodljivost el. struje, povišena temperatura i veća metabolička aktivnost pripadajućih ćelija. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini stimulacijom akupunkturnih tačaka dolazi do promena u toku vitalne energije Qi kroz pripadajući merdijan, a samim time nastupaju i odgovarajuće promene u ostalim meridijanima (energetskim kanalima) kao i organizmu u celini.

KOLIKO IGLICA SE KORISTI TOKOM JEDNOG TRETMANA?

Ideal starih kinesikih lekara bio je da se samo sa jednom iglicom postigne izlečenje. U praksi tokom jednog tretmana obično se korisiti oko 5 – 10 iglica.

DA LI JE TRETMAN BOLAN?

Pacijenti često navode da se po postavljanju iglica i započinjanju terapije osećaju opuštenije i relaksirano. Prilikom uboda – samo dok iglica prolazi kroz kožu, može se javiti kratkotrajna manja bolna senzacija. Kada su iglice plasirane nikakvi bolni osećaji se više ne pojavljuju. Aktiviranjem akupunkturne tačke što i predstavlja cilj aplikacije iglice, dolazi međutim do javljanja različitih osećaja koji su posledica promena u toku, kvantitetu i kvalitetu vitalne energije Qi koji se najčešće opisuju kao pojava topline, strujanja, blage težine ili zatezanja u ekstremitetima.

KOLIKO JE POTREBNO TRETMANA DA BI SE POSTIGAO EFEKAT?

Akupunktura kao holistički sistem, ima u samoj svojoj osnovi princip individualizacije terapije. Ovo se odnosi na sve segmente lečenja od broja primenjenih iglica, načina njihove stimulacije, ritma sprovođenja seansi, kao i njihovog broja. Najčešće je potrebno između 5 i 10 tretmana da bi se ostvario inicijalni terapijski efekat. Kod akutnih stanja akupunktura se primenjuje svakodnevno, a u slučaju subakutnih i hroničnih problema tretmani se proređuju i tada se akupunktura sprovodi, tri puta ili dva puta nedeljno.

Dr Human Samii Specijalista medicine sporta i akupunkturolog

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

0