021 301 304 3 info@healthmedic.rs
Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović na temu prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke.

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović na temu prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke.

Prevencija i rano otkrivanj karcinoma dojke

Televizijska ekipa RTV1 emisije Novosadske razglednice gostovala je u Health Medic poliklinici i tom prilikom razgovarala sa Prof. dr Draganom Bogdanović Stojanović na temu prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke.

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

0