021 301 304 3 info@healthmedic.rs
Core biopsija

Core biopsija

Core biopsija

FNAB/FNAC (Fine-needle Aspiration Biopsy/Cytology)
Core biopsija podrazumeva metodu kojom se finom iglom od 21 ili 23 G aspirira sadržaj tumora u špric uz citološku analizu puktata.

Ovom metodom se razlikuju solidne od cističnih lezija, a pri punktiranju solidnih lezija potrebna je i veština radiologa radi dobijanja adekvatnog broja ćelija za analizu i veština citopatologa, koji će analizirati punktat. Metoda je izbora i kod aksilarne limfadenopatije.

Prednost FNAB je u tome što je jeftina, skoro bezbolna metoda, visoke senzitivnosti, ima nisku incidencu lažno pozitivnih nalaza, ne zahteva visoko sofisticiranu opremu i izvodi se u ambulantnim uslovima, pri čemu se rezultat dobija odmah. Mana ove metode je što zahteva iskusnog citopatologa i što se ne može diferentovati invazivni od in situ karcinoma. Dobijanje suspektnih, atipičnih ili malignih ćelija nalaže dalju proveru, odnosno određenu hiruršku intervenciju. Ujedno se na ovaj način, kod cista koje su napete, vrši I terapijski postupak, pri čemu se pacijentkinja relaksira bola. Postupak je je bezbolan, precizanm jer se vrši pod vođstvom UZ, bez komplikacija I pacijentkinja odmah ide kući

Core biopsija klinički i radiološki suspektnih promena u dojci je „zlatni standard“ kako bi se mogla doneti multidisciplinarna odluka o lečenju. Postavljanje dijagnoze karcinoma dojke tokom operacije, ex tempore PH analizom suspektne promene u dojci, a bez prethodno urađene core biopsije, predstavlja medicinski potpuno pogrešan i napušten algoritam dijagnostike i lečenja.

Biopsija širokom iglom, CNB (Core-needle biopsy) podrazume metodu kojom se nakon primene lokalne anestezije, kroz mali rez na koži, plasiranjem igle od 14G povezanom sa mehaničkim pištoljem za biopsiju, dobijaju odgovarajući uzorci suspektnog tkiva dojke. Za analizu je potrebno minimum 3 kvalitetna uzorka. Core biopsija je standard dijagnostike svih promena u dojci sa visokom pouzdanošću, pri čemu su uzorci dobijeni ovom metodom dovoljni za dalju analizu receptorskog statusa čijom verifikacijom se određuje dalji personalizovani način lečenja pacijentkinje u slučaju otkrivanja maligne bolesti. Današnji standard dijagnostike isključuje postavljenje dijagnoze na operacionom stolu, čime se izbegava nepotrebna anestezija I ožiljci, kao I stres samog operativnog zahvata.

Metoda je indikovana kod svih lezija kodiranih kao BI RADS 4 i 5, koje se vizualizuju ultrazvukom kao i pojedinih BI RADS 2 i 3 lezije, u specifičnim okolnostima: genetski ili porodični rizik, medicinske ili socijalne okolnosti koje onemogućavaju praćenje lezija, trudnoća, ekstremna anksioznost i zabrinutost i naravno, odluka pacijenta.Izvođenje ove procedure je otežano u slučajevima teških psihijatrijskih poremećaja, a kontraindikovano je u nekim teškim hematološkim oboljenjima.
Potrebno je naglasiti da je metoda BEZBOLNA.

Rezultati se dobijaju u kratkom vremenskom period za 2-4 dana.

Ožiljak je praktično nevidljiv u kratkom period, a pacijentkinja se vraća uobičajenim aktivnostima u roku od nekoliko dana.
Komplikacije retke, a manifestuju se u vidu modrice na mestu uzimanja uzorka.

Pročitajte i tekst na temu mamografije, Prof.dr Dragane Bogdanović Stojanović

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Uloga muzike u razvoju deteta

Uloga muzike u razvoju deteta

Uloga muzike u razvoju deteta

Uloga muzike u razvoju deteta
Muzika ima veoma veliki značaj u razvoju deteta;ona razvija motorni sistem mozga,čulo vida i sluha,snaži koordinaciju,koncentraciju i memoriju.

Muzika stimuliše govor,pomaže pri učenju stranih jezika i utiče na kreativnost i maštu.Slušanjem muzike deca razvijaju pozitivne emocije,a naročito u periodima „tranzicije“ pri menjanju sredine,pri upisu u vrtić ili školu;dobrim izborom vedre muzike ublažava se ne sigurnost i usamljenost pa i tuga deteta.

Verovali ili ne fetus čuje zvukove od 20-te nedelje starosti.Zato je veoma važno nerođenim bebama pevušiti i puštati muziku (naročito se preporučuju Mocart i Vivaldi) Sa dva meseca beba može da fiksira pažnju na duže vreme ,a sa 5 meseci može pažljivo da sluša sviranje na nekom instrumentu i do pola sata.

Sa 9 meseci beba hvata ritam i reaguje na poznate pesmice ,lupka predmetima oko sebe u može pljeskati u ritmu poznate,jednostavne pesmiceKombinujte pesmu i pokret,umite bebu i naručje i plešite sa njom.Pevajte nebrojeno puta omiljenu pesmicu bebe,jer one vole ponavljanje.Učinite da muzika postane deo svakodnevnice i ukolliko ste u mogućnosti omogućite svom detetu da svira na jednostavnijim instrumentima posle druge godine života..

Uključite u ovu malu muzičku igru i ostale članove porodice ,pogotovo stariju decu.

Vodite decu da slušaju ulučne svirače,vodite ih na muzičke događaje,naročito ako su na otvorenom.Omogućite deci kontakt sa muzičkim instrumentima.Ako smatrate da dete ima izuzetno interesovanje za muziku ili konkretno za određeni instrument,pustite da muzički pedagog proceni u kom pravcu Vaše dete treba angažovati.Za početak ,postoje muzička zabavišta u okviru muzičkih škola koja predstavljaju pripremu za polaganje prijemnih ispita i ulazak u muzičku školu.

Tekst je napisala pedijatar dr Sonja Bašić– član Health Medic tima,za časopis Nutricija.

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

0