021 301 304 3 info@healthmedic.rs
Spirala

Spirala

Kontraceptivna Spirala

Spirala, predstavlja jedan od metoda kontracepcije.
Napravljena od malog savitljivog komada plastike, stavljena u šupljinu materice, obezbeđuje sigurnu, visoko efikasnu i dugotrajnu zaštitu od neželjene trudnoće.

Postoje 2 tipa, obe u obliku slova T, BAKARNA (oko komada plastike u obliku slova T je namotana fina žica bakra i može da stoji 10 godina) koja već postoji dugi niz godina i novija generacija sa hormonom Progestinom (napravljena od silikona sa kontejnerom koji sadrži Progestin koji se dozirano otpušta tokom 5 godina). Smatra se jednom od najefikasnijih metoda kontracepcije, stopa neuspeha iznosi na godišnjem nivou ispod 1%. Treba da imate na umu da Vas nijedna od ove dve metode, kao ni pilule, ne štite od seksualno prenosivih bolesti.

Kako deluje spirala?
Obe spirale prevashodno deluju tako što sprečavaju spermu (spermatozoide) da oplodne jajnu ćeliju. Bakarna takođe otpušta u malim količinama bakar koji deluje spermicidno. Silikonska otpušta Progestin koji zgušnjava cervikalni sekret i tako onemogućuje spermu da stigne do jajne ćelije a smatra se i da zaustavlja ovulaciju. Ukoliko se ipak desi da jajna ćelija bude oplođena, oba tipa spirale izazivaju kontrolisano zapaljenje sluznice materice i tako sprečavaju implataciju.

Da li mogu da koristim spiralu dok dojim ?
Da, oba tipa, obzirom da je u pitanju lokalna terapija, nijedna ne utiče na kvalitet i količinu mleka.

Da li spirala utiče na sposobnost da ostanem u drugom stanju nakon njenog korišćenja ?
Ne. Spirala može biti izvađena u bilo kojem delu ciklusa i odmah nakon toga možete raditi na trudnoći. Vaša mogućnost da ostanete u drugom stanju će biti ista kao i pre.

Kako da dobijem spiralu ?
Javite se svom ginekologu. Pre nego što je lekar postavi, treba da obavi pregled i da se uveri da niste trudni i da nemate genitalnu infekciju,te da se orijentiše o poziciji materice. Uobičajeno se postavlja nakon završene menstruacije. Takođe je moguće postaviti spiralu posle porođaja, bez obzira da li je u pitanju bio vaginalni ili carski rez.

Kako izgleda samo postavljanje spirale ?
U ginekološkom položaju, pod spekulima, ginekolog načini toaletu vagine antiseptikom, zatim služeći se instrumentom uhvati grlić materice (što možete osetiti kao kratkotrajan, oštar bol). Instrument lekaru omogućava da ispravi cervikalni kanal i približi matericu. Zatim se postavlja spirala, koristeći uski aplikator. Tokom samog ubacivanja možete osetiti kratkotrajnu neprijatnost, tipa bola ili grča. Kada je spirala na mestu (šupljina materice), uklanjanjem aplikatora, ramena spirale se otvaraju i ona formira oblik slova T, končić koji ostaje da viri iz grlića materice (kasnije će biti korišćen za vađenje spirale, povlačenjem istog) se skraćuje na odgovarajuću dužinu. Tokom nekoliko narednih dana možete osećati blagu nelagodnost ili slabe bolove, grčeve, da se ne uplašite, to je očekivana reakcija. Nakon nekoliko nedelja, sledi Vam prva kontrola, kada će ginekolog proveriti ultrazvučno njenu tačnu poziciju i uveriti se da nema infekcije. Treba da znate da, spirala može ispasti kod jednog manjeg broja pacijenata a na godišnjem nivou ta šansa je ispod 5%.

Vađenje spirale,
je još jednostavnije. Povlačenjem za končić, koji je ostavljen da viri, “ramena” spirale se se savijaju i ona lako izlazi napolje. U istom aktu se može postaviti druga. Ono što je posebno važno da se poštuje ROK TRAJANJA, 10 godina za bakarnu, 5 godina za silikonsku, jer u suprotnom, spirala može da uraste u matericu te je kasnije njeno uklanjanje otežano ili čak onemogućeno ili se može desiti razvoj teške infekcije na unutrašnjim genitalnim organima, što može zahtevati i hiruško lečenje.

Kako spirala utiče na menstrualni ciklus ?
Prvih nekoliko meseci često se može desiti iregularno krvarenje ili oskudna sukrvica, a kasnije se tipično menstruacije skraćuju i manje su obilne da bi vremenom kod velikog broja žena skoro prestale. Osećaj bolova takođe je manji. Zbog te činjenice, sem kontraceptivnog efekta koji postižemo, Vaš ginekolog će Vam možda preporučiti “hormonsku spiralu” ukoliko imate obilne, dugotrajne menstruacije radi rešavanja istih.

Vaš Healthmedic tim

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

AMNIOCENTEZA

AMNIOCENTEZA

Amniocenteza

Amniocenteza predstavlja prentalni test
koji lekaru obezbeđuje dodatne informacije o zdravlju vaše bebe iz uzorka plodove vode (tečnost koja okružuje bebu unutar materice).

Najčešći razlog uzimanja plodove vode je utvrđivanje određenih genetskih anomalija kao što je Daunov sindrom.Test se obično radi između 16 i 20 nedelje trudnoće. Drugi najčešći razlozi analize plodove vode su: postavljanje dijagnoze intrauterine infekcije, provera zrelosti pluća u slučaju potrebe za porođajem pre termina iz medicinskih razloga.

Koje anomalije i poremećaje amniocenteza MOŽE DA OTKRIJE ?

 • Skoro sve hromozomalne poremećaje, uključujući Daunov sindrom, trizomiju 13, 18 (Patau, Edvards), Tarnerov sindrom.
 • Nekoliko stotina genetskih poremećaja, kao cističnu fibrozu, srpastu anemiju, Taj Sašova bolest.
 • Defekte neuralne cevi, kao spinu bifidu, anencefaliju

Amniocenteza NE MOŽE DA OTKRIJE strukturalne poremećaje, kao što su srčane mane, rascep nepca, nedostatak ili deformitet šake i slično. Mnogi od ovih anatomskih anomalija se otkrivaju ultrazvukom u drugom trimestru.

Faktori koji povećavaju rizik da nosite bebu sa genetskom manom:

 • Povećan rizik nakon skrining testa (ultrazvuk u prvom trimestru + dabl test)
 • Ultrazvučno potvrđena anatomska anomalija koja se povezuje sa hromozomopatijama
 • Jedan ili oba partnera su nosioci genetske bolesti kao što je cistična fibroza, srpasta anemija itd.
 • Prethodna trudnoća sa detetom koje je imalo genetsku manu
 • Majka ili otac imaju hromozomopatiju ili neko u bližoj porodici
 • Godine života, sa starošću rizici rastu, npr. rizik da nosite bebu sa Daunovim sindromom u 25 godini života iznosi 1 u 1200 a sa 40 godina 1 u 100.

Rizik od amniocenteze, najveći je od pobačaja 1 u 300, što se smatra relativno niskim rizikom. U manjem broju slučajeva može se desiti povreda bebe iglom ili da je uzeta nedovoljna količina plodove vode za uzorak.

Obavezno uradite skrining test (ultrazvuk u prvom trimestru + dabl test). Posavetujte sa svojim ginekologom o rizicima i potrebi za amniocentezom, eventualno sa genetičarem. Ali na kraju odluka da li ćete izabrati amniocentezu je samo Vaša. Stručnjaci su tu da Vam objasne rizike, prednosti i mane jedne ili druge dijagnostičke metode, prognozu. Ako ste se odlučili za amniocentezu, sa sebe odaberite samo najbolje, vrhunski medicinski centar sa iskusnim lekarima.

Vaš Healthmedic tim

Tekst: Mr sci dr Bojan Sekulić

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Konizacija grlića materice

Konizacija grlića materice

Konizacija grlića materice

Konizacija grlića materice
predstavlja eksciziju (isecanje) dela grlića materice u obliku konusa obuhvatajući zonu transformacije (mesto gde susreću dva epitela, cilindrični iz kanala i pločasto-slojeviti sa površine grlića, gde se najčešće i razvijaju promene) i deo kanala grlića materice.

Lekari kažu stručnim rečnikom da je u pitanju dijagnostičko/terapijska metoda. To znači da se pomoću nje:

 1. Postavlja definitivna dijagnoza koji tip lezije je u pitanju,
 2. Isključuje mikroinvazivni karcinom i
 3. Leče cervikalne intraepitelijalne lezije (CIN 1, CIN 2, CIN 3)

Dugo godina u svetu je široko rasprostranjena metoda za lečenje cervikalnih neoplazija i zahvaljući njoj je smanjen broj velikih operativnih zahvata.
Konizacija se može izvesti skalpelom (konizacija hladnim nožem), laserom ili elektrohiruškom omčicom.

Svaki od ovih pristupa ima svojih prednosti i mana.

 • Konizacija skalpelom obezbeđuje najčistiji ivice za patohistološki pregled ali je povezana sa većom stopom krvarenja u odnosu na laser ili elektrohirušku omčicu i zahteva uglavnom opštu anesteziju.
 • Laser procedure traju duže, ivice mogu da budu “spaljene” (što otežava Patologu da se izjasni da li su promene odstranjene u celosti) te cena aparata i procedure ne opravdavaju rezultat.
 • LOOP ili LLETZ konizacija ima više prednosti, uključujući kraće trajanje operacije, jasne ivice konusa i praktično bezkrvna metoda, štaviše, moguće je izvesti kao jednodnevnu hirurgiju, bez potrebe za noćenjem u bolnici.

Veličina konusa se uvek prilagođava individulno, u zavisnosti od nalaza, godina života, itd.

Nakon intervencije pacijent može da oseća neku vrstu nelagodnosti, može se javiti blaže krvarenje ili iscedak. Tegobe spontano prolaze u roku od par dana. Obično nakon nekoliko dana se možete vratiti svojim uobičajenim obavezama. Ne ostavlja posledice na sposobnost da ostanete u drugom stanju.

Po pristizanju patohistološkog nalaza (PH), lekar/hirurg koji je izveo operaciju će Vam rastumačiti rezulatate..

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

CIN 1, CIN 2, CIN 3, L-SIL, H-SIL, ASC, ASC-H, ASC-US, PREKANCEROZA, KARCINOM GRLIĆA MATERICE ?

CIN 1, CIN 2, CIN 3, L-SIL, H-SIL, ASC, ASC-H, ASC-US, PREKANCEROZA, KARCINOM GRLIĆA MATERICE ?

CIN 1, CIN 2, CIN 3, L-SIL, H-SIL, ASC, ASC-H, ASC-US, PREKANCEROZA, KARCINOM GRLIĆA MATERICE ?

CIN 1, CIN 2, CIN 3, L-SIL, H-SIL, ASC, ASC-H, ASC-US, PREKANCEROZA, KARCINOM GRLIĆA MATERICE ?
Šta znače ove silne skraćenice ? Šta dalje, kad dobijem ovaj nalaz ? Koliko je opasno ? Koje su alternative ? Kakva je prognoza.. itd..

Mnoštvo skraćenica, stotinu pitanja.. Naravno da su pacijenti zbunjeni.. Veliki broj „stručnjaka“ ne zna šta savetovati, šta preduzeti, koji tretman predložiti.. Ili preteruju, sa agresivnim pristupom i nepotrebnim intervencijama ili ne vide, ne prepoznaju problem odnosno potcenjuju situaciju te se na taj način gubi dragoceno vreme a bolest napreduje.

Pokušaću da uprostim i pojasnim, ovu inače složenu stručnu temu..

Prvo i osnovno, treba istaći važnost preventivnih, sistematskih, godišnjih pregleda. Praktično kada bi sve žene odlazile jednom godišnje na preventivni pregled (pod uslovom da se uradi kompletan, ginekološki pregled, na savremenim aparatima, od strane dobro obučenog lekara, ginekologa) broj ozbiljno obolelih, velikih operacija i na kraju smrtnih slučajeva bio bi minimalan, jer bi se se na taj način dijagnoza postavila na vreme, i uz manju intervenciju, operaciju, bi izlečenje bilo skoro stopostotno. (izuzev u retkim slučajevima, kada je moguć izuzetno brz napredak bolesti, zbog sklopa različitih okolnosti)

Da se vratimo na početak. Da bi razumeli. Uzrok, promene na grliću materice su izazvane i posledica su virusne infekcije iz grupe Humanih papiloma virusa. Po raznim istraživanjima, otprilike 70% odraslog, seksualno aktivnog stanovništva je pozitivno. Da li možete da predvidite, sprečite infekciju.. teško. Da li svi dobiju karcinom ili prekancerozu ? Na sreću, ne. Od onih koji imaju infekciju, 3% dobije manifestaciju bolesti na grliću materice u vidu (CIN 1, CIN 2, CIN 3, ili L-SIL, H-SIL, tj. PREKANCEROZU). Sve ove promene su reverzibilne, odnosno mogu da se povrate, u određenom procentu (u pitanju je virus a za viruse ne postoji lek ali, organizam, imuni sistem, može da pobedi virusnu infekciju i da na taj način dođe do samoizlečenja). 0.3% napreduje dalje, u karcinom grlića materice.

Podela, nazovimo je tako, stara podela, promene na grliću je delila prema stepenu težine na CIN 1, CIN 2, CIN 3, dok novija podela promene deli na L-SIL i H-SIL, a sve zajedno iz nazivamo prekancerozama (jer prethode, tj. mogu da napreduju u karcinom grlića materice, koji predstavlja jedan od najčešćih karcinoma genitalnih organa, pored karcinoma sluznice materice i jajnika.

Kako postaviti dijagnozu, Papanicolau test ili PAP test i Kolposkopija. Izmišljeni pre skoro 70 godina. Doveli su do značajnog pada smrtnosti od karcinoma grlića materice (skoro 75%) jer omogućuju postavljanje dijagnoze u ranijim stadijumima. U slučaju PAP III i sumnjivih kolsposkopskih slika potrebno je dijagnozu potvrditi ciljanom biopsijom i ECC-endocervikalnom kiretažom.

Šta treba znati, tačnost, pouzdanost PAP testa je 70%, što znači ako imate PAP II, treba imati na umu da postoji šansa 30%, da dijagnoza nije tačna, što priznaćete nije zanemarljivo ! (susrećem se svakodnevno sa pacijentima koji dok izgovaraju da je prošle godine PAP bio II, ubeđeni su da je to tačno 100%, što nažalost nije istina, brojke, statistika je neumoljiva). Kada se radi zajedno PAP test sa Kolposkopijom tada tačnost nalaza iznosi 98%, što je neuporedivo bolji rezultat, priznaćete. E, sada ide logično pitanje, zašto ne radimo svima oba ova testa ? Razlozi su razni, pre svega, nisu sve ambulante opremljene kolposkopom, zatim nisu svi ginekolozi obučeni da izvode proceduru i na kraju to košta, nebitno da li je u pitanju država, osiguranje ili pojedinac, svi žele da uštede.. Samo oni koji teško obole shvataju, i ta činjenica postaje ironična, da su bili odgovorniji prema svom zdravlju sve je lako moglo biti drugačije.

Lečenje, stigao je nalaz, CIN 1 ili L-SIL, može se čekati uz češću kontrolu na 3,4 meseca PAP test + kolposkopija, do godinu dana. (zbog velikog procenta moguće regresije bolesti). U slučaju da promene i dalje postoje ili napreduju savetuje se uništavanjem epitela grlića materice termokoagulacijom, krioterapijom ili LOOP ekscizijom. Nekada pacijentima teško psihički pada isčekivanje i razmišljanje o bolesti, u tim slučajevima se može savetovati neodložno lečenje. Teže promene tipa CIN 2, CIN 3 odnosno H-SIL (iako može da dođe do samoizlečenja) zbog visokog procenta prelaska u karcinom grlića materice, savetuje se LEETZ elektrohiruškom jedinicom ili klasična konizacija a za šta se odlučiti najbolje je poslušati lekara, da ne ulazim u dalje detalje i da Vas ne zbunjujem. U slučajevima sumnje na karcinom grlića materice, dijagnoza se mora postaviti, potvrditi konizacijom (greška je ako se odmah ide na vađenje materice) jer opet, postoje različiti stadijumi bolesti a samim tim i različit vrste operacija.

Deluje jednostavno, postoje protokoli, ako dijagnostikujete, nađete to, treba uraditi “to i to”.. ali nažalost u stvarnosti stvari tako ne stoje iz raznoraznih razloga, u koje ne želim da ulazim..

Savet, idite redovno na preglede, jednom godišnje kod dokazanih stručnjaka i u ozbiljne kuće, ordinacije..

Setimo se da registrujemo kola, uradimo redovan servis na automobilu i stotinu nekih drugih stvari koje nam se u tom trenutku čine važnijim dok zaboravljamo vlastito zdravlje i važnost preventivnih pregleda.

Zato vodite računa o svom zdravlju, hranite se zdravo, bavite se sportom, provodite više vremena sa najmilijima, smejte se i razmišljajte pozitivno..

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

FITNES U TRUDNOĆI

FITNES U TRUDNOĆI

FITNES U TRUDNOĆI

Prednosti redovnog vežbanja u trudnoći nisu više tajna.
Ali mnoge žene ne znaju kako da počnu. Postoji nekoliko sjajnih načina vežbanja tokom trudnoće. Ples, aerobik, plivanje, šetnja, vežbe sa tegovima, joga ? Trudnoća Vas možda ostavlja bez energije ali redovno vežbanje je može povratiti a ujedno je i odličan način da ispunite dan i učinite da se osećate bolje i svežije.

Dobra vest je da možete da počnete sa “treninzima” iako dosad i niste bili baš ludi za sportskim aktivnostima ☺..

Trudnoća je vreme kada treba “igrati na sigurno”. Trebate imati na umu da sada nije vreme da gubite na telesnoj težini niti da započinjete treninge visokog inteziteta (mada sam imao trudnicu koja je trčala maraton u 35 nedelji trudnoće.. i dočekala je svoj termin porođaja i sve je bilo u redu na kraju sa mamom i bebom.. ipak ovo treba shvatiti kako izuzetak, ipak je žena ceo život trenirala i obožavala trčanje i bila u top formi.. I sad se smejem kad se setim mog iznenađenja kad me je pitala, šta mislim o tome da učestvuje.. i kako nisam baš znao šta da joj odgovorim, mada je ona već ona donela odluku, htela je samo da čuje moje mišljenje.. ☺)

Ukoliko se radi o zdravoj trudnoći i niste opterećeni nekom hroničnom bolešću, možete početi sa vežbanjem 30-tak minuta dnevno, umerenog inteziteta, nekoliko puta nedeljno (preporuka Američkog uduženja akušera i ginekologa).

U svakom slučaju treba da vodite računa o nekoliko stvari: prvo – proverite sa lekarom da li smete da vežbate, hranite se zdravo i unosite dovoljno kalorija, izbegavajte opasne sportove, nosite udobnu odeću, zagrejte se pre treninga, pijte dovoljno tečnosti, izbegavajte ležanje na trbuhu, izbegavajte iscrpljivanje, postepeno počnite i polako podižite intezitet, slušajte svoje telo, kada osetite da ste spremni možete povećati vreme trajanja treninga, izbegavajte vežbanje u toplim i vlažnim uslovima i neka Vam ovo pređe u naviku, budite redovni.

Ples, je sjajan način vežbanja tokom trudnoće ! Ne samo da održava tonus mišića već je i odličan za elastičnost zglobova i dobro stanje kardiovaskularnog sistema.

Aerobik, da, manjeg inteziteta, posebno vežbe za jačanje mišića leđa, čime ćete izbeći neugodan bol koji se javlja skoro po pravilu u kasnijoj trudnoći.

Plivanje, jedan od najsigurnijih i najlepših vidova rekreacije za trudnice, sem što su rasterećeni zglobovi i svi mišići su aktivni.

Šetnja, odlična vežba za kardiovaskularni sistem koji je posebno opterećen u trudnoći.

Vežbe sa tegovima, ukoliko radite sa malim težinama i pod nadzorom stručne osobe je vrlo dobar način za jačanje muskulature.

Joga, po svim studijama, smanjuje nivo stresa i savršena je priprema za porođaj.

Svi ekstremni sportovi, poput na primer skijanja su zabranjeni takođe sportovi koji mogu dovesti do povrede u predelu trbuha, vožnja biciklom se ne preporučuje kao ni trbušnjaci.

Šta dobijate sa aktivnošću ?

Imaćete više energije,
kvalitetniji san,
smanjujete rizik za nastanak komplikacija koje su povezane sa trudnoćom,
smanjujete osećaj nelagodnosti koji ide sa porastom stomaka i telesne težine,
pripremićete se na pravi način za porođaj,
redukujete stres, podižete raspoloženje i samopouzdanje,
vratićete lakše i brže liniju nakon porođaja.

I NE ZABORAVITE, OSEĆAJ DA ČINITE PRAVU STVAR ZA SEBE, SVOJE TELO I BEBU KOJA DOLAZI.. JE NEZAMENJLJIV !

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

3D/4D Ultrazvuk

3D/4D Ultrazvuk

3D/4D Ultrazvuk

Voluson S10
Ovaj trenutno najnapredniji 3D/4D HD uređaj omogućuje izuzetnu rezoluciju, odnosno kvalitet slike a time i najpreciziniju dijagnostiku svih promena na ginekološkim organima, odnosno uvid u stanje i razvoj ploda.

Zakažite pregled i zavirimo zajedno u bebino okruženje, aktivnosti i napredak vaše bebe.

3D Ultrazvuk

3D prikaz je uglavnom namenjen dijagnostici ginekoloških promena. Najvažnija uloga trodimenzionalnog ultrazvuka u ginekološkoj problematici je u prepoznavanju anomalija reprodukcijskog sastava, koje vrlo često bivaju previđene kod standardnih dvodimenzionalnih UZV pregleda. Kod ostalih patoloških promena, glavnu ulogu u dijagnostici preuzima dvodimenzionalni ultrazvuk sa vrhunskom rezolucijom slike, odnosno pouzdanim doplerskim analizama. Upravo doplerska analiza igra važnu ulogu u razlikovanju dobroćudnih od zloćudnih promjena na ginekološkim organima.

4D Ultrazvuk

4D ultrazvučni prikaz je u celosti rezervisan za analizu ploda u trudnoći. Ovaj modalitet ultrazvučnog prikaza podrazumeva pregled trodimenzionalnim ultrazvukom u stvarnom vremenu, a što nam omogućava neposredno praćenje dinamike pokreta ploda. Kombinacija vrhunske rezolucije u standardnom dvodimenzionalnom prikazu sa 4D analizom, daje najviši nivo pouzdanosti u analizi morfologije i anatomije nerođenog deteta. Video zapis pregleda se snima na DVD, uz izvlačenje kvalitetnijih snimaka na fotografiji. Tokom samog pregleda omogućeno je prisustvo partnera ili osobe iz pratnje, po želji trudnice.

TUI – tomographic ultrasound imaging

TUI – tomographic ultrasound imaging, pravi CT snimak u vise zadatih ravni, nezamenjiv alat u dijagnostici genitalnih oboljenja.

Zakažite pregled i zavirimo zajedno u bebino okruženje, aktivnosti i napredak vaše bebe.

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

U POSLEDNJE VREME OSEĆAM SE DRUGAČIJE.. DA LI SAM TRUDNA ?

U POSLEDNJE VREME OSEĆAM SE DRUGAČIJE.. DA LI SAM TRUDNA ?

U POSLEDNJE VREME OSEĆAM SE DRUGAČIJE.. DA LI SAM TRUDNA ?

DA LI SAM TRUDNA ?
Rani znakovi trudnoće mogu da se jave najranije negde u periodu izostanka menstruacije. 60% žena rane znakove trudnoće osete oko 6 nedelje trudnoće a 90% do 8 nedelje trudnoće. Jedan određen broj žena nema nikakve simptome.

ODBOJNOST PREMA ODREĐENOJ VRSTI HRANE: nije neuobičajeno da Vas određeni mirisi hrane, šolja kafe ili pojedine arome teraju na povraćanje. Pojedine namirnice ćete još više voleti (obožavati !), dok neke, koje su Vas do sad privlačile jednostavno nećete moći da gledate !Smatra se da je to posledica većih nivoa Estrogena koji prate trudnoću.

PROMENE RASPOLOŽENJA: u trudnoći su česte promene raspoloženja, najvećim delom zbog hormonskih promena koje su snažne. Svako na te promene reaguje različito. Od preteranih emocija, dobrih ili loših do osećanja depresije ili anksioznosti (ako bude čitao neko od muških.. već vidim kako sumnja da mu je lepša polovina u blaženom stanju ☺).

OSEĆAJ NADUTOSTI: moguće je da ćete se tako osećati, slično kao kad imate “one dane”. Zbog toga će Vam se možda učiniti, da su Vam potrebne za broj veće farmerke, iako je materica još uvek mala.

ČESTO MOKRENJE: vrlo brzo, nakon što ste ostali u drugom stanju, hormonske promene dovode do niza promena u organizmu, između ostalog povećanog protoka krvi kroz bubrege što dovodi do toga da se Vaša mokraćna bešika brže puni, tako da morate češće u toalet. Kasnije, to biva izraženije, jer kako beba raste, vrši pritisak na mokraćnu bešiku pa je kapacitet manji.

UMOR I ISCRPLJENOST, POSPANOST I ZABORAVNOST: pogađate sigurno odgovor… do sad ste naučili… Hormoni ! ☺, ovaj put je u pitanju Progesteron. Opustite se, poboljšanje ćete osetiti već u drugoj polovini trudnoće i prolaznog je karaktera do pred kraj trudnoće kada ćete se osećati nelagodno, sada već zbog ozbiljne težine koju nosite na svojim leđima. (mali savet, velikih majstora: za bolove u leđima najbolje da Vas masira partner svako veče pred spavanje.. slobodno recite da Vam je prepisao ginekolog ! ☺ p.s. inače, slobodno koristite “drugo stanje” I uživajte.. jer vreme leti.. znate već, rekao je ginekolog, to je zbog hormona medeni, itd.. ☺ dajte mašti na volju !

BOLNE GRUDI: osetljive, natečene grudi, kao tokom menstruacije ali malo izraženije. Nakon prva tri meseca, kada se Vaš organizam navikne na burne promene, nelagodnost će se značajno smanjiti.

BLAGO KRVARENJE: tačkasto krvarenje, par kapi krvi ili malo više od toga, iskusi jedna od četiri žene. Znači, vrlo je često, ne paničite. Postoji nekoliko razloga i uzroka. Ako ste primetili blago krvarenje u vreme očekivane menstruacije (koja Vam kasni), uzrok možda leži u takozvanom krvarenju zbog “implantacije embriona u endometrijum” (Vaša beba se gnezdi u materici, usađuje se, postajete jedno.. ☺) Ponekad, ne često, krvarenje može biti znak pretećeg pobačaja ili vanmaterične trudnoće posebno ukoliko je praćeno bolovima u leđima ili grčevima u donjem delu trbuha. Ukoliko je krvarenje značajno (kao menstrualno ili jače), te ako je praćeno bolovima ili ste zabrinuti, javite se svom Ginekologu.

MUČNINA: neke žene mučnina pogodi mesec ili dva nakon začeća dok kod nekih “žurka“ počinje već u drugom mesecu, samo se malobrojne mogu nazvati srećnicama jer ih ovaj neprijatni simptom zaobiđe. Može biti praćena povraćanjem ili ne. Nije vezana za doba dana. U većini slučajeva prestaje nakon prvog trimestra (trećeg meseca). Ne postoji “čarobni lek”. Pomaže izbegavanje hrane, mirisa koji Vam smetaju, manji a češći obroci, kompleks vitamina B. U ekstremnim slučajevima, ukoliko je došlo do dehidratacije, neophodan je prijem u bolnicu radi dobijanja infuzije (20x i preko povraćanja na dan, loše opšte stanje)

IZOSTANAK MENSTRUACIJE: ukoliko stvarno imate regularne menstruacije i ne dobijete ciklus u očekivano vreme, možda se odlučite za test na trudnoću. Vi verovatno nećete stići da osetite nešto od ovde nabrojanih simptoma.

BAZALNA TELESNA TEMPERATURA: ukoliko pratite Vašu jutarnu telesnu temperaturu pre ustajanja iz kreveta i primetite skok 0.5-1c, koji traje više od 2 nedelje, verovatno ste u drugom stanju. ☺

POZITIVAN TEST NA TRUDNOĆU: ukoliko koristite test na trudnoću, koji funkcioniše na osnovu par kapi mokraće (verovatno, kao velika većina), treba da znate bez obzira šta piše na kutiji, da rezultat nije pouzdan. Test na trudnoću, koji se radi iz krvi i koji meri nivo bHCG hormona je 100% tačan.

 

SADA JE VREME DA ZABELEŽITE FANTASTIČNE TRENUTKE I NAPRAVITE FOTOGRAFIJE VAŠE BEBE KAKO RASTE, BIRAJTE VRHUNSKE STRUČNJAKE I I ULTRAZVUK KOJI JE POSLEDNJA REČ TEHNOLOGIJE !

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Onog trenutka kad odlučite da ostanete u drugom stanju…

Onog trenutka kad odlučite da ostanete u drugom stanju…

Onog trenutka kad odlučite da ostanete u drugom stanju…

Kada odlučite da ostanete u drugom stanju…
…možete da učinite nešto više od ostavljanja kontracepcije.

Kad smo kod pravljenja bebe, sve se vrti oko pravog trenutka. Naravno, i dobar seks pomaže.. ☺

Naučite da prepoznate ovulaciju i plodne dane, brojeći dane od prvog dana menstruacije i prepoznavanjem diskretnih znakova koje Vam vaše telo šalje..

A mi ćemo Vam povećati šanse i ubrzati stvari sa nekoliko saveta..

UTVRĐIVANJE OVULACIJE: ovulacija, šta je to ? Kada jedan od vaša dva jajnika oslobodi jajnu ćeliju i zatim je spermatozoid oplodi, te se oplođena jajna ćelija ugnezdi u Vašu matericu !

Plodni dani kod žena čiji je ciklus 28 dana, su sredinom ciklusa, obično između 10-15 dana, mada je moguće ostati u drugom stanju i između 7-19 dana. Stoga, budite vredni u tom periodu ! ☺
Drugi način je da koristite neki od testova za ovulaciju kao što su LH tračice koje detektuju porast luteinizirajućeg hormona iz urina i ovulaciju koja sledi.
Treći način je da naučite da prepoznate suptilne znakove koje Vam vaše telo šalje. Skok jutarnje temperature od 0.5-1c u drugoj polovini ciklusa ukazuje na ovulaciju. Pojačano lučenje cervikalne sluzi ( gust, lepljiv, staklast sekret – vlažni dani). Neke žene mogu da osećaju ovulaciju kao bol u donjem delu trbuha, sa leve ili desne strane, u predelu jajnika.

SEKS : najveće šanse da ostanete u drugom stanju imate ukoliko odnose imate 2 dana pre i na dan ovulacije.

Da li samo možemo da probamo pa da vidimo šta će se desiti ? Naravno ! Ne morate da koristite ništa od gore navedenih metoda, dovoljno je da imate najmanje 3x nedeljno seks, posebno tokom 2 nedelje u sredini ciklusa.

VAŽNO: ukoliko ste mlađi od 35 godina i pokušavate ostati u drugom stanju godinu dana bez uspeha, vreme je da konsultujete Vašeg ginekologa !

ISHRANA: nemojte čekati da ostanete u drugom stanju da bi unapredili Vaše navike. Krenite sa zdravom ishranom da bi bebi obezbedili snažan početak !

Važi za ženu i za muškarca, hrana i plodnost su u direktnoj vezi. Jedite dosta voća i povrća, žitarice sa celim zrnom, hranu bogatu kalcijumom (jogurt, sir, mleko), meso, ribu. Ukoliko ne unosite dovoljno hrane – to može uticati na Vaš ciklus, u slučajevima pothranjenosti ili gojaznosti možete izgubiti ovulaciju. Muškarac bi trebao da vodi računa da unosi dovoljno vitamina C i E, folnu kiselinu i Zink, jer su neophodni za zdravu spermu. Izbegavajte, koncentrovane šećere (sokove, slatkiše), hlebove (belo brašno) i testenine. Ograničite kafu i čaj na jednu šoljicu. Mnogi stručnjaci savetuju pored zdrave ishrane i uzimanje vitamina i minerala.

ZDRAVLJE I SPORT: zdrava beba počinje sa vašim zdravim životom. Saznajte zašto je važno da ojačate vaše telo, da li je u redu da ste na dijeti dok pokušavate da zatrudnite, kako stres može uticati na Vaše šanse i kako da se pripremite za kontrolni pregled.

Izbegavajte lubrikante. Određeni lekovi mogu da oštete plod. Alkohol, narkotici i pušenje mogu oštetiti jajnu ćeliju i spermatozoide i smanjiti šanse za začeće. Hemikalije koristiti oprezno. Vrele kupke, dokazano u mnogim studijama, smanjuju značajno broj spermatozoida, kao i u druge aktivnosti gde se stvara toplota oko mošnica (vožnja biciklom, sauna, nošenje tesnog veša). Stres može da utiče na plodnost, tako što utiče na funkciju i hormone hipotalamusa koji regulišu otpuštanje jajne ćelije.

DEČAK ILI DEVOJČICA ? Da li možemo da biramo pol ? Šta kažu stručnjaci ?

Da, biranje pola je tehnički moguće. I predstavlja opciju tokom vantelesne oplodnje za parove kod kojih želimo da izbegnemo genetske bolesti vezane za pol. U pitanju je PGD (preimplatation genetic diagnosis).
Šta kaže narod ? Ako želite dečaka, jedite dosta mesa ili morate da apstinirate nedelju dana pre seksa ? Ako želite devojčicu, jedite čokoladu ? Ili da vodite ljubav u doba punog meseca ? Jednom prilikom, jedna pametna žena mi reče, ukoliko želite lepu decu, vodite ljubav svaki dan ! ☺ Svi su čuli mnoge od ovih priča koji ulaze u domen urbanih mitova. A šta ako nešto od ovog stvarno funkcioniše ? Sigurno, ne može da škodi.. ☺

ALTERNATIVNE METODE ZAČEĆA:

Sirup za kašalj. Ideja je sledeća, sirup za kašalj „razmekšava” sekret u plućima da bi ga lakše izkašljali i obzirom da utiče na celokupno telo, može da utiče na Vašu cervikalnu sluz da postane prohodnija za spermatozoide. Iako nema dovoljno studija koje bi podržale ovu tvrdnju, korištenje čajeve umesto lekova, ne mogu da naškode. Preporučuju se čaj od jagorčevine, belog sleza, majčine dušice. Čaj pijte 4 dana pre očekivane ovulacije i jedan dan posle.
Akupunktura, da li može pomoći ? Zasniva se na teoriji da vitalna energija “ČI” teče telom određenim putevima. Akupunktura pokušava da unese balans u ovu energiju i povrati zdravlje stimulisanjem određenih tačaka u telu. Najnovija istraživanja u Americi i Nemačkoj potvrđuju ono što se u Kini koristi već 5000 godina. Ustanovljeno je da akupunktura poboljšava cirkulaciju u materici i opušta mišiće i na taj način povećava šansu za implataciju embriona. Smanjuje stres. Kod muškarca povećava broj spermatozoida i njihov kvalitet. U krajnoj liniji, obzirom da je akupunktura sigurna procedura (ukoliko je izvodi sertifikovani akupunturolog) nije bitno da li stvarno funkcioniše ili je placebo, naškoditi ne može.
Feng šui ? Kada je sve u harmoniji, energija teče kao reka. Ali kada okolina nije u balansu sa Feng šuijem, energija ostaje zarobljena. Rezultat je glavobolja, umor do poslovnih problema i neplodnosti. Konsultujte stručnjaka.
Vera. Volja. Pozitivne misli. Pomažu sigurno.

URADITE REDOVNI GODIŠNJI GINEKOLOŠKI PREGLED PRE PLANIRANE TRUDNOĆE !

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs