Doc. dr Aleksandar Knežević

Dr fizikalne medicine

Doc. dr Aleksandar Knežević diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine sa opštim uspehom 9,32 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu.

Specijalizaciju iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije završio je 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu odličnim uspehom.

Diplomske akademske (master) studije na medicinskom fakultetu u Novom Sadu završio je 2007. godine sa prosečnom ocenom 10,00 u toku studija.

Na istom fakultetu upisao je i doktorske akademske studije 2007. godine, a zvanje Doktora medicinskih nauka stiče 2014. godine.

Zaposlen je na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine od 2007. godine i kao docent na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu od 2015. godine.

Zakažite pregled kod Doc. dr Aleksandar Knežević