Dr Nada Kovačević

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Medicinski fakultet je završila u Novom Sadu.

1996. specijalizirala internu medicinu , na medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
1996. -2004. radila na internom Odeljenju u VMC Novi Sad, i
2001. Završila specijalizaciju iz kardiologije u IKVBV Sr. Kamenica.
2002. Obavljala edukaciju iz ehokardiografije, u VMA Beograd.
Radi kao kardiolog u Domu zdravlja “Novi Sad“ .
Radi ergometriju, ehokardiogafske preglede, analizu Holter-a ekg-a i
24 časovnog monitoringa krvnog pritiska.

Zakažite pregled kod Dr Nada Kovačević