Dr sci.med. Igor Meljnikov

Specijalista dečji hirurg

Obavlja sledeće preglede dece od rođenja do adolescentne dobi:

  • prevremeno srastanje velike fontanele i razvoj kraniostenoze
  • deformacija lobanje kod dece (diskranija)
  • ubrzan ili usporen rast obima glave
  • hidrocefalus i njegove komplikacije
  • krvarenje u mozgu nakon rođenja
  • urođene anomalije mozga

 

 • cistične promene mozga (arahnoidalne ciste i ciste horoidnog pleksusa)

 

 • encefalocele
 • promene (tumorske promene) na kostima lobanje
 • promene (tumorske promene) na  koži poglavine: ateromi, lipomi, epidermoidne i dermoidne ciste
 • urođene anomalije kičme i kičmene moždine – spinalni disrafizam: spina bifida, spinalna  jamica, spinalni dermalni sinus.
 • meningocela i meningomijelocela
 • tethered-cord sindrom
 • povrede glave i mozga (kraniocerebralna trauma)
 • porođajne povrede glave (cephalhaemathoma, caput succedaneum, subkutani hematom skalpa)
 • diskus hernije
 • praćenje stanja nakon operativnog lečenja
 • obrada i previjanje rana nakon operativnog lečenja ili povreda

 

Kosti lobanje rastu na suturama, a stimulans za njihov rast je rast mozga.

Mozak udvostručuje svoju veličinu u prvih 6 meseci, ponovo je duplira do kraja druge godine života.

Rast lobanje se završava okoštavanjem sutura.

 

Kraniostenoza je prerano zatvaranje kranijalnih sutura-šavova, što dovodi do različitih deformacija oblika lobanje-diskranija, koje su prisutne već na rođenju a rast lobanje je ograničen preko zahvaćenih sutura. Pored deformacije oblika lobanje može biti ograničen i rast mozga, što dovodi do neuroloških poremećaja.

Kliničku sliku kraniostenoza određuje prisustvo intrakranijalne hipertenzije, zbog onemogućavanja normalnog rasta mozga, usporen psihomotorni razvoj kao i pridružene anomalije lica i orbita.

 

Dijagnoza

Pregledom se, pored diskranije, otkriva rano zatvaranje fontanela i prisustvo koštanog grebena duž sraslih sutura.

 

Lečenje

Terapija je isključivo hirurška. Time se omogućava normalan rast mozga, sprečava razvoj intrakranijalne hipertenzije i oštećenje vida i sluha, sprečava se mentalna zaostalost i koriguje estetski deformitet.

Nakon    povreda glave i mozga (kraniocerebralna trauma) u razvojnom dobu po zastupljenosti sledi lečenje urođenih (kongenitalnih)  anomalija.

Najčešće oboljenje ovog tipa jeste hidrocefalus, zatim razni oblici dizrafičnih malformacija kranijalnog i spinalnog dela neuralne ploče, Chiari malformacije, Dandy–Walker-ove ciste, kao i drugi vidovi arahnoidnih cističnih formacija i malformacija vaskularne mreže.

Uzimajući u obzir podatke iz literature zauzet je stav da kod dve trećine dece s kongenitalnim anomalijama operativno lečenje treba preduzeti u ranom novorođenačkom periodu i u skladu s tim ukazano je na potrebu egzaktnijeg prenatalnog skrininga radi prevencije rađanja dece s teškim kongenitalnim anomalijama.

Ultrazvuk glave i kičme

Ultrazvuk glave (mozga) kod beba je često primenjivana dijagnostička procedura jer se jednostavnim izvođenjem, kroz otvorenu veliku fontanelu, može dobiti mnoštvo informacija o izgledu, građi i veličini različitih moždanih struktura, zatim prikaz anomalija razvoja mozga, upalnih procesa, tumora mozga, znakova povišenog intrakranijalnog pritiska, raznih krvarenja i hipoksično-ishemičnih promena u mozgu.

 

Ultrazvuk kičme (kičmene moždine) kod novorođenčeta je ključni pregled u ranom otkrivanju i evaluaciji okultnog spinalnog disrafizma. Sondom  visoke  frekvencije,  kvalitet prikaza  spinalnog  kanala  ultrazvukom korelira sa slikom koja se dobija magnetnom rezonancom. U odnosu na magnetnu rezonancu (MRI) ultrazvuk ima više prednosti: sedacija ili opšta anestezija pacijenta nije potrebna, tehnički pregled je lako uraditi i vremenski znatno kraće traje.

Neophodni pregledi se vrše već u prvim danima života. Kontrolni pregledi se rade po potrebi, onoliko često koliko je neophodno pratiti menjanje (evoluciju) promena.

Zakažite pregled kod Dr sci.med. Igor Meljnikov