Dr Slobodan Sekulić

Specijalista dečje neurologije

Obrazovanje

-Doktor Medicine 1993, Medicinski Fakultet Novi Sad

-Specijalista dečje neurologije 1999,  Medicinski Fakultet Novi Sad

-Magistar medicinskih nauka 2004 Medicinski Fakultet Novi Sad

-EEG 2006, Medicinski Fakultet Novi Sad

-Doktor medicinski nauka 2007, Medicinski Fakultet Novi Sad

 

Zaposlenje i akademska zvanja

-Lekar specijalista dečje neurologije 1999- , Klinika za Neurologiju, Klinički Centar

Vojvodine, Novi Sad

-Asistent sa doktoratom 2017 Medicinski Fakultet Novi Sad

-Naučni savetnik (pokrenut postupak za izbor na Institutu za Biološka Istraživanja, Beograd)

-Rukovodilac predmeta Neurobiologija na doktorskim studijama molekularne medicine,

2008- , Medicinski Fakultet Novi Sad

 

Članstvo u međunarodnim organizacijama

-World Federation of Neurology

-European Federation of Neurological Societies

-Lekarska komora Srbije

 

Strani jezici

Engleski, Ruski

 

Učestvovanje u projektima

 

-Neurološki razvoj kod prenatralne izloženosti ploda antiepileptičnoj terapiji. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za Nauku i Tehnološki Razvoj Republike Srbije 2011-2016 godina, broj 175006, rukovodilac projekta Slobodan Sekulić

 

Kooperativno istraživanje za poboljšanje simptoma neuroloških oboljenja i kvaliteta života pacijenata. Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Program, za period 2010-2012, Project ID: HUSRB/0901/214/052, Rukovodilac projekta, Naučni Savetnik Gyula Hadlaczky Hungarian Academy of Sciences, Biological Research Center, Szeged, Hungary

 

Neinvazivni marker u dijagnostici I prognozi kritičnih stanja. Studija je finansirana od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj,  rešenje broj 114-451-1921/2011-01,  za period 2011-2015. Rukovodilac projekta Aleksandra Novakov-Mikic , Klinika za Ginekologiju i Akuserstvo, Medicinski Fakultet, Novi Sad.

 

-Uticaj medikamentozne terapije i funkcionalne elektroterapije  na spastičnosti i kvalitet života kod dece obolele od sindroma dečije cerebralne paralize. Studija je finansirana od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj,  rešenje broj 114-451-01302/2007-02,  za period 2007-2010. Rukovodilac projekta Aleksandra Mikov, Institut za Zdravstvenu Zaštitu Dece i Omladine Vojvodine, Novi Sad.

 

-Efekti traumatskih, neurotoksičnih i neuroprotektivnih faktora na električnu aktivnost

mozga sisara. Analiza i modeliranje. Projekat je finansiran od strane Ministarstva za

Nauku i Tehnološki Razvoj Republike Srbije 2006-2010 godina, broj 143021, rukovodilac projekta za 2010 godinu Slobodan Sekulić

 

-Modulacija ekcitabilnosti membrane i ritmovi bioelektrične aktivnosti neurona       beskičmenjaka i kičmenjaka. Analiza i modeliranje. Projekat je finansiran od strane    Ministarstva za Nauku i Tehnološki Razvoj Republike Srbije 2000-2005 godina, broj 1660, Rukovodilac: dr Milka Ćulić, Institut za Biološka Istraživanja “dr Siniša Stanković” Beograd

 

-Član organizacionog komiteta COST Action BM0605 – Consciousness: A

Transdisciplinary, Integrated Approach, Project leader: Professor Axel Cleeremans,

Cognitive Science Research Unit, Faculte des Sciences Psychologiques et de

l`Education, Universite Libre de Bruxelles 2007-2010

-Član organizacionog komiteta COST Action IS0907 Childbirth Cultures, Concerns, and

Consequences. Project leader: Professor Soo Downe, Director, ReaCH (Research in  Childbirth and Health) unit Faculty of Health, University of Central Lancashire, Preston

PR1  2HE, Lancashire, England, UNITED KINGDOM 2010-2014

 

-Član organizacionog komiteta COST Action IS1405 Building Intrapartum Research Through Health. Project leader: Professor Soo Downe, Director, ReaCH (Research in  Childbirth and Health) unit Faculty of Health, University of Central Lancashire, Preston

PR1  2HE, Lancashire, England, UNITED KINGDOM 2014-2018

 

-Član organizacionog komiteta COST Action CA 15111European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE) Project leader: Dr Uldis Berkis, Riga Stradins University, Dzirciema 16, 1007 Riga, Latvia. 2016-2020.

 

Učesnik projekta: Mars Gravity Biosatellite Project,  tokom 2002, science director Erika (Brown) Wagner, Man-Vehicle Lab MIT Massachusetts Cambridge USA.

 

Studjski boravci

 

European Federation of Neurological Societies (Grant for Department to Department cooperation program) pet nedelja boravka na Department of Child Neurology and Psychiatry in Klagenfurt, Austria tokom IV-V 2004

 

Zhvaljući pozivu Prof dr GJP Savelsbergh proveo mesec dana u Faculty of Human Movement Sciences, VU Amsterdam, tokom VII 2006.

 

Zahvaljući grantu Erasmus Mundus programu od 01. XII 2013. do 01.06. 2014. boravio u sklopu postdoktorske studije u Institute of Psychology in Graz, Austria pod supervizijom Prof. dr Anje Ischebeck.

 

Od 1. Do 7 III 2015. pohadjao sam Weill Cornell Medical Seminar “Neurology” u Salzburgu, Austria.

 

Short Term Scientific Mission, COST Action IS 1405 Building Intrapartum Research Through Health, poseta German Aerospace Center, Department of Space Physiology from 09. -15. XI 2015. pod supervizijom Prof Jörn Rittwegera. Tokom posete usmeno izlaganje o polyhydramniosu kao novom modelu za ispitivanje uticaja hipogravitacije na mineralizaciju i razvoj kostiju.

 

Short Term Scientific Mission, COST Action CA 15111European Network on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE), poseta Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente Department, University of Pavia, od 15. do 26. I 2018.

 

Usmena izlaganja po pozivu

 

Precocial rodents as a new experimental model to study the effects of altered gravitational condition on fetal development, European Low Gravity Research Association, Santorini, Greece, 21-23 IX 2005.

 

Breech presentation one (still) personal approach. 18th WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES IN OBSTETRICS, GYNECOLOGY & INFERTILITY (COGI), Abstract book, 2014, pp105-110.

Zakažite pregled kod Dr Slobodan Sekulić