Dr Snežana Kopčanski

Specijalista pedijatar

Rođena u Novom Sadu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirala 1997. godine, a 2005. godine položila specijalistički ispit iz pedijatrije.

. Od 1998. godine zaposlena u Domu zdravlja ’’Novi Sad’’, prvo u Službi opšte medicine, a 1999. godine
u Službi za zdravstvenu zaštitu dece.

Obavlja preventivni rad sa zdravom decom   i lečenje bolesne dece  kao izabrani lekar u školskom dispanzeru.
na Limanu.
Kroz  višegodišnji profesionalni rad njeno iskustvo ukazuje, da su roditelji važan partner u savladavanju prepreka u odrastanju  .  Na  naše uzajamno zadovoljstvo   svakodnevno
doprinosimo srećnom i bezbrižnom detinstvu.

Zakažite pregled kod Dr Snežana Kopčanski