021 301 304 3 info@healthmedic.rs

Prof. dr Srđan Đurđević

Specijalista ginekologije i akušerstva subspecijalista onkologije

Dr Srđan Đurđević  rođen je 1961 godine. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1986. sa srednjom ocenom 9,30. Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo nalazi se u stalnom radnom odnosu od 1988. gde je položio specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva 1993 . sa odličnim uspehom. Poslediplomske studije iz kliničke farmakologije upisao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu a magistarski rad pod naslovom : ”Poliakrilonitrilski neinvazivni cervikalni dilatatori kod legalnog prekida u prvoj polovini trudnoće” odbranio je 1990. Doktorsku disertaciju pod naslovom :”Dijagnostički i prognostički značaj određivanja tumorskih markera u bolesnica sa karcinomom ovarijuma i endometrijuma ” odbranio je na istom fakultetu 1997.  U zvanje asistenta na predmetu ginekologija i opstetricija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu prvi put je izabran 1994  a reizabran 1998 godine. U zvanje docenta na predmetu ginekologija i opstetricija Medicinskog fakulteta u Novom Sadu prvi put je izabran 2001 . , u zvanje vanrednog profesora 2005. a u zvanje redovnog profesora 2010 godine. U toku 1996.  boravio je na stručnom usavršavanju u St. Bartholomew Hospital i Royal Marsden Hospital u Londonu , 2002 u St. Stephen Hospital  u Budimpešti (Mađarska) i bio je učesnik I svetskog edukativnog kongresa iz ginekološke onkologije u Budimpešti. 2004 . završio je i edukaciju iz ultrazvučne dijagnostike dojke na Institutu za onkologiju i radioterapiju u Beogradu i boravio u Kliničkom centru u Ljubljani na Workshopu posvećenom TVT-O operacijama u lečenju stres inkontinencije urina kod žena. 2006 . boravio je na stručnom usavršavanju u Lajpcigu (Nemačka) gde je pohađao kurs radikalne hirurgije : “The Leipzig school of radical pelvic surgery“ i Pragu (Republika Češka) u trening centru za ginekološku urologiju u organizacji kompanije Johnson-Johnson. 2007 boravi u Gratz-u (Austrija) na ”Präparations Workshop-u für operative Gynäkologiae” sa temom : Rekonstruktive Beckenbodenchirurgie (TVT, TVT-O, Prolift, TVT Secur). Pohađao je bazični kurs iz laparoskopske hirurgije JUEH-a 2002  kao i kurs iz laparoskopskog šivenja u okviru rada Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju u Novom Sadu 2006 . Boravio na stručnom usavršavanju tehnika laparoskopske hirurgije u Meidston Cancer Centru u Kentu, Engleskoj 2010. Kao autor i koautor ima 133 tručnih radova ( 74 kao prvi autor ) koji su publikovani u stručnim časopisima i referisani na Kongresima u zemlji i inostranstvu. Bio je mentor u 5 studentskih naučnoistraživačkih radova, koautor u 2 video filma, učesnik u 3 jednogodišnje naučnoistraživačke teme Klinike i saradnik u jednom projektu.

 

Rukovodio je istraživačkom studijom  na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine 2007/2008 : “A randomized, double-blind, parallel-arm, placebo and comparator controlled trial of the efficacy and safety of multiple doses of immediate release (IR) CG5503 for postoperative pain following abdominal hysterectomy “   ( Grunenthal GmbH, Aachen, Johnson & Johnson Pharmaceutical Research&Development,LLC and Orho-McNell Pharmaceuticals (co-development partner).  Bio je mentor u 4 odbranjene doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Stalni je predavač ¨po pozivu¨ u okviru Nacionalne škole za patologiju vulve, vagine, cerviksa i kolposkopiju u Beogradu i u školi ultrazvuka u okviru Udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu takođe u Beogradu. Kao predavač ¨po pozivu¨ učestvovao je u ¨Advanced colposcopy course¨ u organizaciji IFCPC (Internacionalna federacija za kolposkopiju i patologiju cerviksa)  i ¨Training course in gynaecological oncology¨ u organizaciji European school of oncology u Beogradu, 2004 , 2006  i 2013. Publikovao je monografiju pod naslovom: ¨Tumorski markeri u ginekološkoj onkologiji ¨ u ediciji Društva medicinskih biohemičara Jugoslavije 1988. Glavni je urednik ¨ Praktikuma iz ginekološko – akušerske dijagnostike i terapije¨ (2004.) i “Zbirke test pitanja sa repetitorijumom“ (2006.) za studente medicine u ediciji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (u štampi). Autor je 2 poglavlja u knjigama: ”Patologija cerviksa, vulve i vagine atlas ” u ediciji ELIT- MEDICA iz Beograda 1999 g. i ¨Primena medicinske biohemije u laboratorijskoj medicini¨u ediciji DMBJ-u iz Beograda 2000 g. Učesnik je u pisanju poglavlja u knjizi : ¨Endosonografija u ginekologiji i perinatologiji¨ u ediciji UGOJ-a, Beograd 2001 i 2009 godine i knjizi “Urinarnma inkontinencija“ u ediciji ELIT MEDICA iz Beograda 2009 g. Glavni je urednik udžbenika za poslediplomsku nastavu i studente medicine „GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA“ – u okviru posebnih izdanja na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2009.  udžbenika“ GINEKOLOGIJA“ za studente medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2012 godine. Za člana redakcionog odbora čaopisa ¨ Medicinski Pregled ¨ izabran je 2003. Član je ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD)  bio  je predsednik Udruženja ginekologa-onkologa Srbije (UGOS). Član je Evropskog udruženja ginekologa-onkologa (ESGO), Internacionalnog udruženja uroginekologa (IUGA), član sekcije za patologiju cerviksa i kolposkopiju SLD-a UGOJ-a i udruženja Matice Srpske. Govori  engleski jezik, oženjen je i otac dvoje dece.

 

 Oblast bavljenja prof.dr S.Đurđevića je ginekološka hirurgija, dakle ginekološke operacije i sve ono što tome prethodi : kompletna dijagnostika koja uključuje vaginalni pregled pod spekulumom, kolposkopski, palpatorni i ultrazvučni ginekološpki pregled. U okviru ginekologije , prof.dr S.Đurđević se pored klasičnih ginekoloških operacija dugi niz godina bavi ginekološkom onkologijom (od 1996) i ginekološkom urologijom (od 1989 godine). Usavršavanja na kojima je bio u inostranstvu (London 1996., Budimpešta 2002., Lajpcig 2006., Ljubljana 2005., Grac 2007., Prag 2008., London 2010. i 2014.) upravo se odnose na sticanje novih znanja iz ginekološke onkologije, urologije i laparoskopske hirurgije. Oblast ginekološke onkologije obuhvata  dijagnostiku i lečenje promena na grliću materice, malignih tumora vulve, vagine, tela materice i jajnika. Oblast ginekološke urologije uključuje dijagnostiku i lečenje problema nevoljnog umokravanja kod žena i različitih oblika spada genitalnih organa, materice i vagine.

Ginekološki pregledi : pregled pod spekulumom donjeg dela genitalnog sistema , ultrazvučni pregled endovaginalnom i abdominalnom ultrazvučnom sondom

 

Akušerski pregledi : ultrazvučni pregled, fetalna biometrija, unutrašnji akušerski pregled

 

Kolposkopski pregled grlića materice

 

Kontrola palete briseva iz vagine i grlića materice : Hlamdije, bakterije, miko/ureaplazme, citološki bris Papanikolau, brisevi na HPV

 

Male ginekološke intervencije u operacinoj sali : LEETZ Loop ili elektroekscizija omčicom ranica i promena na grliću materice, elektrokoagulacija genitalnih bradavica – kondiloma, uklanjanje promena i korekcija veličine stidnih usana, incizija i operacija retencione ciste Bartolinove žlezde, dijagnostička eksplorativna kiretaža, biopsija i uzimanje isečaka sa sumnjivih mesta i dr.

 

Ginekološke operacije : ciste jajnika, laparoskopske operacije, uklanjanje mioma-miomektomija, uklanjanje materice abdominalnim ili vaginalnim pristupom zbog mioma i spada, TVT trakice u lečenju stres inkontinencije urina i dr.

Ostali lekari iz oblasti ginekologije

Dragan Stajic - ginekolog novi sad

Mr sci.med. dr Dragan Stajić

Specijalista ginekologije i akušerstva,...

Mr sci.med. dr Bojan Sekulić

Specijalista ginekologije i akušerstva Mr. Sci....

Prim.dr Ljiljana Ivanović

Specijalista ginekologije i akušerstva Rodjena...

Prof. dr Srđan Đurđević

Specijalista ginekologije i akušerstva...

Dr Gordana Radovanović

Specijalista ginekologije i akušerstva Ostali...

Prof. dr sc. med. Artur Bjelica

Specijalista ginekologije i akušerstva Artur...

Dr Aleksandar Babić

Specijalista ginekologije i...

Dr Ljiljana Trifunović

Specijalista ginekologije i akušerstva Ostali...

Prim. dr Tatjana Tešić

Specijalista ginekologije i akušerstva Ostali...

Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

8 + 15 =

Usled vanrednih okolnosti izazvanih virusom COVID – 19 ,a prateći preporuke Ministarstva i Vlade RS, usvojili smo predložene mere u cilju suzbijanja virusa,kako bismo zaštitili naše pacijente kao i zaposlene, nastavljajući sa redovnim radom:
  • Mole se pacijenti da dolaze bez pratnje kako se ne bi stvarale gužve.
  • Ukoliko ste prehlađeni, molimo da odložite pregled
  • Svi pacijenti stariji od 65 godina mogu da dođu na prvi pregled samo ukoliko je neophodno, rutinske kontrole molimo da odložite
  • Sve predložene mere koje se odnose na higijenu su preduzete, dezinfikujemo i provetravamo sve prostorije Poliklinike posle svakog pacijenta
  • Pri zakazivanju pregleda, potrebno je navesti i dodatne informacije vezane za bolest pacijenta, ukoliko ih ima
  • Mole se imunodeficijentne osobe da ne dolaze na redovne kontrolne preglede
  • Molimo da održavate razdaljinu između sagovornika od 2 metra
  • Svaki pacijent ima  mogućnost pranja ruku sapunom i dezinfekcionim sredstvom
Radno vreme poliklinike je od 08:00 do 20:00