Google translate
Претрага
Close this search box.

MALE HIRURŠKE INTERVENCIJE – ONE DAY SURGERY, NAPREDNA HIRURGIJA

MALE HIRURŠKE INTERVENCIJE – ONE DAY SURGERY, NAPREDNA HIRURGIJA
Jednodnevna hirurgija, ambulantna ili kod nas možda najpoznatija kao male hirurške intervencije.Podrazumeva hirurgiju koja ne zahteva ostajanje u bolnici preko noći.

Poenta je u manjim troškovima i vremenu koje bi pacijent „potrošio” noćenjem u bolnici, većem zadovoljstvu pacijenta uslugom, kao i manjem broju komplikacija, naročito opasnosti od razvoja intrahospitalnih infekcija.

Health Medic
blog

Ambulantna hirurgija je u poslednje vreme u porastu zahvaljujući centrima koji se otvaraju u tu namenu i napretkom tehnologije. Popularnost u svetu počinje 80tih , 90tih godina. Takođe, uslovi u takvim specijalizovanim centrima, nude značajno veći komfor u poređenju sa državnim bolnicama, te im pacijenti širom sveta poklanjanju poverenje. 50-60% svih hirurških procedura je moguće uraditi ambulantno.

Prednosti ambulantne, jednodnevne hirurgije:

 

– Procedure se sprovode u daleko familijarnijoj, prijatnijoj i opuštenijoj atmosferi.
– Nema potrebe za opštom anestezijom, jer se intervencije sprovode u lokalnoj ili kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji.
– Smanjenje broja poseta lekaru, ušteda vremena, kraći oporavak
– Smanjenje troškova lečenja
– Kraće vreme potrebno za razrešenje problema (postavljanje dijagnoze, lečenje, operacija), bez nepotrebnog čekanja i gubljenja vremena
– Brži povratak svakodnevnim aktivnostima

 

Jednodnevne hirurške procedure u ginekologiji:

 

1. Ciljana biopsija grlića materice sa endocervikalnom kiretažom
2. Biopsija vulve, vagine
3. Uklanjanje kondiloma
4. Polipektomija (uklanjanje polipa grlića, materice)
5. Uklanjanje lipoma, fibroma genitalne regije
6. Termokoagulacija promena na grliću materice (ranica, CIN 1 ili L-SIL)
7. Termokoagulacija postoperativnih granulacija
8. Estetska korekcija postoperativnih ožiljaka
9. Labioplastika (estetska korekcija malih usana)
10. Himenoplastika (rekonstrukcija himena)
11. Plastika grlića materice (rekonstrukcija grlića materice, korekcija Emmetovih rascepa)
12. Resekcija septuma vagine
13. Incizija abscesa dojke
14. Incizija, marsupijelizacija Bartolinijeve žlezde
15. Punkcija ciste jajnika
16. Dilatacija grlića materice i kiretaža

a. frakcionirana eksplorativna kiretaža (biopsija sluznice materice, kod sumnje na oboljenja sluznice materice, krvarenja u menopauzi)
b. evakuaciona kiretaža (nakon missed ab., odnosno neuspele trudnoće ili kod prekida vitalne trudnoće do 10 nedelje starosti)
c. reviziona kiretaža (posle spontanog pobačaja, radi odstranjivanja zaostalih delova)

17. LETTZ ili LEEP, odnosno loop ekscizija grlića materice (predstavlja uklanjanje/eksciziju dela grlića materice elektrohiruškom omčicom u slučajevima CIN 2, CIN 3 tj. H-SIL promena na grliću koje se smatraju prekancerozama, odnosno promenama koje ako se ne leče prelaze u karcinom grlića materice.
18. Konizacija grlića materice (kod CIN 2, CIN 3, H-SIL, promena koje zahvataju i kanal grlića materice)
19. isteroskopija
20. TVL, Transvaginalna laparoskopija Prateći svetske trendove, krajem juna 2017. u HealthMedicu je svečano otvorena sala za male hirurške intervencije. Pozovite da proverite šta naš stručni tim može da učini za Vas.

Povezane teme: