021 301 304 3 info@healthmedic.rs

Ginekologija i akušerstvo

Opsta | Operativna | Juvenilna (ginekologija za mlade) | Kolposkopija | Male hirurske intervencije | Akuserstvo | Patologija trudnoce | Onkologija | Ekspertni u. zvuk (ultrazvuk u prvom trimestru, uz u drugom trimestru, fetalnaehokardiografija) | Laboratorija

Vanmaterična trudnoća

Vanmaterična trudnoćaOplođena jajna ćelija se obično usadi u predelu sluzokože maternične šupljine. Ukoliko se to desi na nekom drugom mestu nastaje vanmaterična, ili ektopična trudnoća. Procenjuje se da njena učestalost varira između 0,5 do 1,5 % svih trudnoća. Od...

Sve o HPV infekciji

Sve o HPV infekcijiHPV ili humani papiloma virusi uključuju grupu virusa od preko 100 tipova, od kojih se više od 30 prenosi polnim putem. S obzirom na način i lakoću prenošenja, ove infekcije spadaju u najraširenije polno prenosive bolesti, pri čemu su zahvaćene i...

Visok pritisak u trudnoći

Visok pritisak u trudnoćiJedna od podela stadijuma hipertenzije je sledeća: Povišen krvni pritisak Stadijum 1 hipertenzije Stadijum 2 hipertenzije Visok pritisak spada među češće komplikacije trudnoće i može se javiti u 5-10% slučajeva. Postoje 4 tipa hipertenzivnih...

Konsultanti

Mr sci.med. dr Dragan Stajić

Mr sci.med. dr Dragan Stajić

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista steriliteta i fertiliteta Završio je osnovne i specijalističke studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na Univerzitetu u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Magistarske studije, odbranio magistarsku tezu...

Mr sci.med. dr Bojan Sekulić

Mr sci.med. dr Bojan Sekulić

Specijalista ginekologije i akušerstva M.Sci dr Bojan Sekulić rođen je 07.04.1977. u Sarajevu, gde je i završio osnovnu školu. Srednju medicinsku školu završio je odličnim uspehom, smer medicinski tehničar i smer fizioterapeut. Posle završene medicinske škole upisao...

Prim.dr Ljiljana Ivanović

Prim.dr Ljiljana Ivanović

Specijalista ginekologije i akušerstva Rodjena 17.12.1965 u Deronjama, gde je i završila osnovnu školu. Srednju medicinsku školu ,,7.april,,,završila u Novom Sadu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1992.godine. Stručni ispit položila nakon...

Prof. dr Srđan Đurđević

Prof. dr Srđan Đurđević

Specijalista ginekologije i akušerstva subspecijalista onkologije Dr Srđan Đurđević  rođen je 1961 godine. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1986. sa srednjom ocenom 9,30. Na Klinici...

Dr Gordana Radovanović

Dr Gordana Radovanović

Specijalista ginekologije i akušerstva Ostali lekari iz oblasti ginekologije Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

Prof. dr sc. med. Artur Bjelica

Prof. dr sc. med. Artur Bjelica

Specijalista ginekologije i akušerstva Artur Bjelica je rođen 1970. u Gorlicama (Poljska). Osnovo i srednje obrazovanje – smer biologija stekao je u Novom Sadu. Studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu započeo je 1989. i završio 1995. godine. Tokom...

Dr Aleksandar Babić

Dr Aleksandar Babić

Specijalista ginekologije i akušerstvaObrazovanje Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; specijalistički ispit položio u januaru 2017. Tokom specijalizacije završio kurs I kategorije „Ultrazvuk u ginekologiji i...

Dr Srbiša Miličević

Dr Srbiša Miličević

Specijalista ginekologije i akušerstva Ostali lekari iz oblasti ginekologije Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

Dr Maja Markoska

Dr Maja Markoska

Specijalista ginekologije i akušerstva Dr Maja Markoska rodjena 1972. god. u Vrbasu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet upisala 1991.u Novom Sadu a diplomira la 1997. sa prosečnom ocenom 8,23. Radila u službi hitne pomoći u Vrbasu do 1999....

Dr Ljiljana Trifunović

Dr Ljiljana Trifunović

Specijalista ginekologije i akušerstva Ostali lekari iz oblasti ginekologije Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

Prim. dr Tatjana Tešić

Prim. dr Tatjana Tešić

Specijalista ginekologije i akušerstva Ostali lekari iz oblasti ginekologije Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja