021 301 304 3 info@healthmedic.rs

HealthMedic
Interna medicina

Kardiologija | Endokrinologija | Pulmologija | Hematologija | Gastroenterologija | Reumatologija | Neurologija | Dermatovenerologija

Konsultanti

Tijana Azaševac

Tijana Azaševac

Specijalista interne medicine, subspecijalista nefrologije Tijana Azaševac je rođena u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila je 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,34 i ocenom...

Prof. dr Darjana Jovanović

Prof. dr Darjana Jovanović

Internista onkolog Zaposlena je na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 1980.godine.. Zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za Onkologiju sa zvanjem redovnog profesora. Specijalistički ispit iz interne medicine položila na...

Tijana Azaševac

Ass. dr Nada Vlaisavljević

Specijalista interne medicine - hematolog Ostali lekari iz oblasti interne medicine Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

Dr Aleksandra Ilić

Dr Aleksandra Ilić

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije Ostali lekari iz oblasti interne medicine Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

Tijana Azaševac

Dr Marija Bjelobrk

Internista kardiologMarija Bjelobrk rođena 20.01.1976. godine u Novom Sadu. 1994/1995. godine upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gde je i diplomirala 12.07.2001.godine sa opštim uspehom 9,58 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Stručni ispit za...

0