021 301 304 3 info@healthmedic.rs

HealthMedic
Interna medicina

Kardiologija | Endokrinologija | Pulmologija | Hematologija | Gastroenterologija | Reumatologija | Neurologija | Dermatovenerologija

Konsultanti

Dr Milan Glumac

Dr Milan Glumac

Specijalista pulmolog Rođen 13.05.1950. u Somboru. Fakultet završio 1976.godine u Sarajevu, a specijalizaciju iz plućnih bolesti u Kliničkom Centru u Beogradu 1986. Radno iskustvo: do 2010.godine bio je načelnik Dispanzera za Plućne Bolesti u Apatinu. Od 2010-2015....

Tijana Azaševac

Tijana Azaševac

Specijalista interne medicine, subspecijalista nefrologije Tijana Azaševac je rođena u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila je 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,34 i ocenom...

Prof. dr Darjana Jovanović

Prof. dr Darjana Jovanović

Internista onkolog Zaposlena je na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 1980.godine.. Zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za Onkologiju sa zvanjem redovnog profesora. Specijalistički ispit iz interne medicine položila na...

Tijana Azaševac

Ass. dr Nada Vlaisavljević

Specijalista interne medicine - hematolog Ostali lekari iz oblasti interne medicine Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

Tijana Azaševac

Dr Dragana Gvozdanović

Specijalista interne medicine kardiolog Ostali lekari iz oblasti interne medicine Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

Tijana Azaševac

Dr Aleksandra Ilić

Specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije Ostali lekari iz oblasti interne medicine Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

Tijana Azaševac

Dr Marija Bjelobrk

Internista kardiolog Ostali lekari iz oblasti interne medicine Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja