Google translate
Претрага
Close this search box.

Tijana Azaševac

Specijalista interne medicine, subspecijalista nefrologije

Tijana Azaševac je rođena u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila je 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,34 i ocenom deset na diplomskom ispitu. Nakon položenog stručnog ispita, od 2006. godine je zaposlena na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju, Kliničkog centra Vojvodine. Specijalističke studije iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu pohađala je od 2008. do 2012. godine, a subspecijalističke studije iz oblasti nefrologije na istom fakultetu tokom 2014-2015. godine. Radi kao internista-nefrolog na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju, Kliničkog centra Vojvodine. Autor je i koautor više naučnih članaka i radova prezentovanih na domaćim i inostranim skupovima. Učestvuje kao saradnik u više međunarodnih projekata iz oblasti nefrologije. Govori engleski i italijanski jezik.

Zakažite pregled kod Tijana Azaševac