Google translate
Претрага
Close this search box.

Prof. dr Čila Demeši Drljan

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Profesor Dr Čila Demeši Drljan rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je 1999. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnim uspehom 9.44. Specijalizaciju iz oblasti “Fizikalna medicina i rehabilitacija” završila je 2004. godine na istom fakultetu. Akademski naziv magistra medicinskih nauka stekla je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je 2012. godine stekla i zvanje Doktora medicinskih nauka.

Unazad 17.5 godina radi kao lekar, od toga 12.5 godina kao lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Radi više od decenije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, trenutno u zvanju docenta. 2007. godine završila je šestomesečni edukativni seminar iz „Elektroneuromiografije i evociranih potencijala”. 2008. godine stručno se usavršavala na Univerzitetskoj klinici u Beču.

Zakažite pregled kod Prof. dr Čila Demeši Drljan