021 301 304 3 info@healthmedic.rs

Prof. dr Čila Demeši Drljan

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Prof. dr Čila Demeši Drljan

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Profesor Dr Čila Demeši Drljan rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je 1999. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnim uspehom 9.44. Specijalizaciju iz oblasti “Fizikalna medicina i rehabilitacija” završila je 2004. godine na istom fakultetu. Akademski naziv magistra medicinskih nauka stekla je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je 2012. godine stekla i zvanje Doktora medicinskih nauka.

Unazad 17.5 godina radi kao lekar, od toga 12.5 godina kao lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Radi više od decenije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, trenutno u zvanju docenta. 2007. godine završila je šestomesečni edukativni seminar iz „Elektroneuromiografije i evociranih potencijala”. 2008. godine stručno se usavršavala na Univerzitetskoj klinici u Beču.

Svi lekari pedijatrije

Doc. dr Gordana Vilotijević Dautović

Specijalista pedijatrije, subspecijalista dečije...

Dr Dragana Živković

Specijlista pedijatrije subspecijalista...

Dr Dušica Nikolić

Specijalista otorinolaringologijeDr Dušica...

Dr Gordana Novović

Specijalista pedijatrije, subspecijalista dečije...

Dr Jadranka Lazarević

Specijalista pedijatar Rođena 1959. godine u...

Dr Jelena Bubalo

Specijlista pedijatrije subspecijalista...

Dr Milena Zelenović

Specijalista pedijatarDr Milena Zelenović...

Dr Momčilo Mijović

Specijalista dečije hirurgije, subspecijalista...

Dr Nataša Kaćanski

Pedijatar hematologDr Nataša Kaćanski Pedijatar...

Dr Nataša Stašuk

Specijalista pedijatrije subspecijalista...

Dr Nevena Radaković

Specijalista pedijatar Rođena 1970. godine....

Dr sci.med. Barišić Nenad

Specijlista pedijatrije subspecijalista...

Dr sci.med. Brana Radišić

Specijlista pedijatrije subspecijalista...

Dr sci.med. Igor Meljnikov

Specijalista dečji hirurgDr sci.med. Igor...

Dr sci.med. Mirjana Stojšić

Specijalista gastroenterolog Ostali lekari iz...

Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja