021 301 304 3 info@healthmedic.rs

Prof. dr Čila Demeši Drljan

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Prof. dr Čila Demeši Drljan

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Profesor Dr Čila Demeši Drljan rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je 1999. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnim uspehom 9.44. Specijalizaciju iz oblasti “Fizikalna medicina i rehabilitacija” završila je 2004. godine na istom fakultetu. Akademski naziv magistra medicinskih nauka stekla je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je 2012. godine stekla i zvanje Doktora medicinskih nauka.

Unazad 17.5 godina radi kao lekar, od toga 12.5 godina kao lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Radi više od decenije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, trenutno u zvanju docenta. 2007. godine završila je šestomesečni edukativni seminar iz „Elektroneuromiografije i evociranih potencijala”. 2008. godine stručno se usavršavala na Univerzitetskoj klinici u Beču.

Svi lekari pedijatrije

Gordana Vilotijević Dautović-dečiji pulmolog

Doc. dr Gordana Vilotijević Dautović

Specijalista pedijatrije, subspecijalista dečije...

Dr Dragana Živković

Specijlista pedijatrije subspecijalista...

Dr Dušica Nikolić

Specijalista otorinolaringologijeDr Dušica...
Gordana Novović-dečiji kardiolog

Dr Gordana Novović

Specijalista pedijatrije, subspecijalista dečije...
Jadranka Lazarević-pedijatar

Dr Jadranka Lazarević

Specijalista pedijatar Rođena 1959. godine u...

Dr Milena Zelenović

Specijalista pedijatarDr Milena Zelenović...
Momčilo Mijović-ortoped dečiji

Dr Momčilo Mijović

Specijalista dečije hirurgije, subspecijalista...

Dr Nataša Stašuk

Specijalista pedijatrije subspecijalista...
Dr Nevena Radakovic PEDIJATAR

Dr Nevena Radaković

Specijalista pedijatar Rođena 1970. godine....

Dr sci.med. Barišić Nenad

Specijlista pedijatrije subspecijalista...

Dr sci.med. Brana Radišić

Specijlista pedijatrije subspecijalista...

Dr sci.med. Igor Meljnikov

Specijalista dečji hirurgDr sci.med. Igor...

Dr Slavica Dautović

Pedijatar-endokrinolog OBRAZOVANJE   ●...

Dr Slobodan Sekulić

Specijalista dečje neurologijeDr Slobodan...

Dr Snežana Kopčanski

Specijalista pedijatar Rođena u Novom Sadu. Na...

Unesite podatke i kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja

0