Dragan Stajic - ginekolog novi sad

Doc. dr Dragan Stajić

Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta i steriliteta
Završio je osnovne i specijalističke studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na Univerzitetu u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Magistarske studije, odbranio magistarsku tezu Uticaj životne sredine na psihosocijalni i medicinski aspekt menopauze, 06.06.2007. godine. Završio subspecijalizaciju iz fertiliteta i steriliteta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2016. godine. Izabran za zvanje asistenta Medicinskog fakulteta,Univerziteta u Novom Sadu 2016. godine Radno iskustvo: Klinički centar Vojvodine Klinika za ginekologiju i akušerstvo – Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, volonterska specijalizacija (1998-2003) – Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, od 2003. godine – Šef odseka za prijem i trijažu trudnica, od 2011. godine – V.D. Upravnika Klinike za ginekologiju i akušerstva, od 2012. godine – Subspecijalista iz oblasti Fertiliteta i steriliteta od 2016. godine – Asistent na Medicinskom fakultetu, Katedra za ginekologiju i akušerstvo od 2016. godine Projekti i kliničke studije: – Pokraijinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine: Uticaj respiratornih poremećaja tokom spavanja na tok i ishod rizičnih trudnoća, (2009/2010), učesnik u projektu – Klinička studija Prospektivna, jednostruko slepa,randomizovana studija faze III za procenu bezbednosti i efikasnosti Fibrinskog lepka Grifols (FS Grifols) kao dodatka hemostazi u toku otvorene operacije mekog tkiva IG1103 (2014/2015)
Taktičan prilaz pacijentu i vrhunska usluga, odlikuju dr Dragan Stajić.

Autorski tekstovi

Histeroskopija Dragan Stajic

HISTEROSKOPIJA

Histeroskopija, je procedura koja se koristi za postavljanje dijagnoze i tretman stanja i oboljenja uunutrašnjosti materice (kavum/šupljina).

Zakažite pregled kod Doc. dr Dragan Stajić