Google translate
Претрага
Close this search box.
Branka Radojčić-dečiji hirurg

Prim. dr sci.med. Branka Radojčić

Specijalista opšte i dečije hirurgije

Prim. dr sci.med. Branka Radojčić

Specijalista opšte i dečije hirurgije

 
Branka Radojčić rođena je 19.6.1967. godine u Sremskoj Mitrovici. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala je 1985. godine, a diplomirala je 1990. godine sa prosečnom ocenom 9,79. Dobitnik je Izuzetne nagrade za uspeh u toku studiranja školske 1987/88, Prve nagrade za postignut uspeh u školskoj 1986/87 i školskoj 1989/90, kao i Prve nagrade za postignut uspeh u toku celokupnih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991. godine. Poslediplomske studije iz onkologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisala je 1990. godine. Zaposlena je na Klinici za dečju hirurgiju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završila 1996.godine, a specijalizaciju iz dečje hirurgije završila 2001. godine u Novom Sadu. Magistarsku tezu „Ispitivanje vrednosti prognostičkih parametara recidiva akutnih krvavljenja iz acidopeptičnih lezija gastroduodenuma“ pod mentorstvom Prof. dr Branislava Daničića odbranila je 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Primena originalnog skor sistema u dijagnostici akutnog apendicitisa u razvojnom dobu” pod mentorstovom Prof. dr Slobodana Grebeldingera odbranila 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Stručno priznanje primarijus dobija 2010. godine. Izbrana je u naučno zvanje naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2011. godine za užu naučnu oblast HIRURGIJA-DEČJA HIRURGIJA.    Zaposlena je na Klinici za dečju hirurgiju, Odeljenje opšte dečje hirurgije, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Poseban domen rada je u oblasti dečje abdominalne, laparoskopske, torakoskopske i endokrine hirurgije. Nalazi se na mestu Načelnika Odeljenja za naučnoistraživačku delatnost Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine od decembra 2012. godine Član je Društva lekara Vojvodine, Udruženja dečjih hirurga Srbije, Udruženja opštih hirurga Srbije, Evropskog udruženja dečjih hirurga-EUPSA i IPEG (International Pediatric Endoscopic Groupe). STRUČNO USAVRŠAVANJE I HIRURŠKA OBUKA – Bazični kurs iz laparoskopske hirurgije, 1996, Beograd (JUEH); – Laparoskopska kolorektalna hirurgija, 1997, Institut za laparoskopsku hirurgiju, Bordo, Francuska (Prof. J.L.Dulucq); – Intenzivni kurs laparoskopske i torakoskopske hirurgije, 1998, IRCAD, Strazbur, Francuska (Prof. J. Marescaux); – Dečja hirurgija, 2002, Children Hospital, Vanderbilt Univerzitet, Nešvil, Tenesi, SAD (Prof. J. O’Neill); – Laparoskopsko šivenje, 2003., Novi Sad (Prof. Cvijanović); – Anorektalne anomalije, 2004., Beograd (Prof. A. Pena); – Dečja hirurgija, 2006. godina, Dečja bolnica, Mesina, Sicilija, Italija. Objavila je veliki broj radova u časopisima internacionalnog i nacionalnog značaja. Govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.

Autorski tekstovi

Zakažite pregled kod Prim. dr sci.med. Branka Radojčić