Google translate
Претрага
Close this search box.

Akupunktura

Akupunktura u Health Medic poliklinici

Akupunktura je važan deo kineske tradicionalne medicine koja se razvijala vekovima na temeljima kineske filosofske tradicije.

Akupunktura se spominje u staroj Kini već 2800. godine pre nove ere – Huang Ti, Žuti car ‎(2698-2596), prvi je autor knjige „Nei Ćing“ najstarijeg medicinskog dela na svetu, a koja je zahvaljujući tome što je prepisana 475 god. pre naše ere, stigla i do naših dana. U ovoj knjizi spominje se devet vrsta igala kao i indikacije i kontraindikacije za primenu akupunkture. U Evropu akupunktura je stigla krajem 16. i početkom 17. veka nakon posete Kini jezuitskih misionara, a zanimljivo je napomenuti da je već 1682. godine u Londonu odbranjena prva doktorska disertacija iz oblasti akupunkture.

Health Medic
blog

Akupunktura  – Prema kineskoj filosofskoj misli svet je podvrgnut neprekidnim menama i preobražajima, svaka pojava ima dva lica, sve ima dva pola koja su u međusobnom stalnom dinamičkom odnosu, taj univerzalni princip izražen je kroz teoriju Yina i Yanga. Prema kineskoj tradicionalnoj medicini čovek je sazdan od materije i energije Qi (ći). Qi je univerzalna energija života koja prožima sve ćelije i tkiva u organizmu i pokreće sve životne aktivnosti.

Narušena harmonija u odnosu Yina i Yanga, odnosno poremećaji vitalne energije Qi dovode do pojave različitih simptoma tj. bolesti. Samim tim, osnovni zadatak akupunkture i ostalih oblasti tradicionalne kineske medicine (tuina, Qi gong, fitoterapija, ventuze, moksibustija) jeste ponovno uspostavljanje narušene ravnoteže i korekcija energetskog disbalansa čime se i postiže željeni terapijski efekat.

Yang: dan, Sunce, gore, napolje, svetlo, aktivno, toplo, muško
Yin: noć, Mesec, dole, unutra, tamno, pasivno, hladno, žensko

Na interregionalnom seminaru decembra meseca 1979. godine u Pekingu, Svetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je zasnovanu na kliničkom iskustvu orijentacionu listu indikacija bolesti koje se leče akupunkturom.

Iz grupe neuroloških i mišićno-zglobnih bolesti navedeni su :

 • Glavobolje,
 • Migrena,
 • Neuralgija trigeminusa,
 • Periferna paraliza/pareza n. facijalisa,
 • Paralize/ pareze nakon cerebrovaskularnog inzulta,
 • Periferne neuropatije,
 • Posledice poliomijelitisa (rana stanja do 6 meseci),
 • Menierova bolest,
 • Neurogene smetnje mokrenja,
 • Enureza,
 • Interkostalna neuralgija,
 • Cervikobrahijalni sindrom,
 • Sindrom „smrznutog ramena“,
 • Sindrom „teniskog lakta“,
 • Išijalgija,
 • Lumbago – lumbalgija,
 • Osteoartritis.

Kontraindikacije:

 • Stanja esktremne slabosti – anergije,
 • Akutno pijanstvo,
 • Akutne psihoze,
 • Ekstremno uzbuđenje,
 • Neposredno nakon radioaktivnog zračenja,
 • Nakon velikih doza kortikosteroida i psihofarmaka,
 • Pacijenti sa ugrađenim pace-maker-om (za elektroakupunkturu)
 • Akupunkturu je potrebno izbegavati u trudnoći, za vreme menstruacije, kao i neposredno nakon obilnih obroka.

KAKO IZGLEDA AKUPUNKTURNI TRETMAN – Akupunktura ?

Akupunktura se sprovodi zabadanjem tankih metalnih (najčešće čeličnih) iglica na tačno određenim delovima kože koji se nazivaju akupunkturne tačke. Akupunkturna tačka predstavlja trodimenzionalnu, cilindričnu strukturu kože i potkožnog tkiva koja između ostalog ima svoje biohemijske i biofizičke specifičnosti kao što su bolja sprovodljivost el. struje, povišena temperatura i veća metabolička aktivnost pripadajućih ćelija. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini stimulacijom akupunkturnih tačaka dolazi do promena u toku vitalne energije Qi kroz pripadajući merdijan, a samim time nastupaju i odgovarajuće promene u ostalim meridijanima (energetskim kanalima) kao i organizmu u celini.

KOLIKO IGLICA SE KORISTI TOKOM JEDNOG TRETMANA?

Ideal starih kinesikih lekara bio je da se samo sa jednom iglicom postigne izlečenje. U praksi tokom jednog tretmana obično se korisiti oko 5 – 10 iglica.

DA LI JE TRETMAN BOLAN?

Pacijenti često navode da se po postavljanju iglica i započinjanju terapije osećaju opuštenije i relaksirano. Prilikom uboda – samo dok iglica prolazi kroz kožu, može se javiti kratkotrajna manja bolna senzacija. Kada su iglice plasirane nikakvi bolni osećaji se više ne pojavljuju. Aktiviranjem akupunkturne tačke što i predstavlja cilj aplikacije iglice, dolazi međutim do javljanja različitih osećaja koji su posledica promena u toku, kvantitetu i kvalitetu vitalne energije Qi koji se najčešće opisuju kao pojava topline, strujanja, blage težine ili zatezanja u ekstremitetima.

KOLIKO JE POTREBNO TRETMANA DA BI SE POSTIGAO EFEKAT?

Akupunktura kao holistički sistem, ima u samoj svojoj osnovi princip individualizacije terapije. Ovo se odnosi na sve segmente lečenja od broja primenjenih iglica, načina njihove stimulacije, ritma sprovođenja seansi, kao i njihovog broja. Najčešće je potrebno između 5 i 10 tretmana da bi se ostvario inicijalni terapijski efekat. Kod akutnih stanja akupunktura se primenjuje svakodnevno, a u slučaju subakutnih i hroničnih problema tretmani se proređuju i tada se akupunktura sprovodi, tri puta ili dva puta nedeljno.

Dr Human Samii Specijalista medicine sporta i akupunkturolog

Povezane teme:

Polazak u vrtić

Sa vaspitačem uspostavite komunikaciju, obavestite ga o nekim značajnim navikama deteta, hroničnim bolestima, nepodošenju neke hrane i sl.

Vršnjačko nasilje

Vršnjačko nasilje ostavlja mnoge psihološke poteškoče na decu koja su izložena nasilju. Kako uočiti da se vršnjačko nasilje dešava?