021 301 304 3 info@healthmedic.rs

Akupunktura

Akupunktura u HealtMedic poliklinici
je važan deo kineske tradicionalne medicine koja se razvijala vekovima na temeljima kineske filosofske tradicije.

Akupunktura se spominje u staroj Kini već 2800. godine pre nove ere – Huang Ti, Žuti car ‎(2698-2596), prvi je autor knjige „Nei Ćing“ najstarijeg medicinskog dela na svetu, a koja je zahvaljujući tome što je prepisana 475 god. pre naše ere, stigla i do naših dana. U ovoj knjizi spominje se devet vrsta igala kao i indikacije i kontraindikacije za primenu akupunkture. U Evropu akupunktura je stigla krajem 16. i početkom 17. veka nakon posete Kini jezuitskih misionara, a zanimljivo je napomenuti da je već 1682. godine u Londonu odbranjena prva doktorska disertacija iz oblasti akupunkture.

Prema kineskoj filosofskoj misli svet je podvrgnut neprekidnim menama i preobražajima, svaka pojava ima dva lica, sve ima dva pola koja su u međusobnom stalnom dinamičkom odnosu, taj univerzalni princip izražen je kroz teoriju Yina i Yanga. Prema kineskoj tradicionalnoj medicini čovek je sazdan od materije i energije Qi (ći). Qi je univerzalna energija života koja prožima sve ćelije i tkiva u organizmu i pokreće sve životne aktivnosti. Narušena harmonija u odnosu Yina i Yanga, odnosno poremećaji vitalne energije Qi dovode do pojave različitih simptoma tj. bolesti. Samim tim, osnovni zadatak akupunkture i ostalih oblasti tradicionalne kineske medicine (tuina, Qi gong, fitoterapija, ventuze, moksibustija) jeste ponovno uspostavljanje narušene ravnoteže i korekcija energetskog disbalansa čime se i postiže željeni terapijski efekat.

Yang: dan, Sunce, gore, napolje, svetlo, aktivno, toplo, muško
Yin: noć, Mesec, dole, unutra, tamno, pasivno, hladno, žensko

Na interregionalnom seminaru decembra meseca 1979. godine u Pekingu, Svetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je zasnovanu na kliničkom iskustvu orijentacionu listu indikacija bolesti koje se leče akupunkturom.

Iz grupe neuroloških i mišićno-zglobnih bolesti navedeni su :

 • Glavobolje,
 • Migrena,
 • Neuralgija trigeminusa,
 • Periferna paraliza/pareza n. facijalisa,
 • Paralize/ pareze nakon cerebrovaskularnog inzulta,
 • Periferne neuropatije,
 • Posledice poliomijelitisa (rana stanja do 6 meseci),
 • Menierova bolest,
 • Neurogene smetnje mokrenja,
 • Enureza,
 • Interkostalna neuralgija,
 • Cervikobrahijalni sindrom,
 • Sindrom „smrznutog ramena“,
 • Sindrom „teniskog lakta“,
 • Išijalgija,
 • Lumbago – lumbalgija,
 • Osteoartritis.

Kontraindikacije:

 • Stanja esktremne slabosti – anergije,
 • Akutno pijanstvo,
 • Akutne psihoze,
 • Ekstremno uzbuđenje,
 • Neposredno nakon radioaktivnog zračenja,
 • Nakon velikih doza kortikosteroida i psihofarmaka,
 • Pacijenti sa ugrađenim pace-maker-om (za elektroakupunkturu)
 • Akupunkturu je potrebno izbegavati u trudnoći, za vreme menstruacije, kao i neposredno nakon obilnih obroka.

KAKO IZGLEDA AKUPUNKTURNI TRETMAN?

Akupunktura se sprovodi zabadanjem tankih metalnih (najčešće čeličnih) iglica na tačno određenim delovima kože koji se nazivaju akupunkturne tačke. Akupunkturna tačka predstavlja trodimenzionalnu, cilindričnu strukturu kože i potkožnog tkiva koja između ostalog ima svoje biohemijske i biofizičke specifičnosti kao što su bolja sprovodljivost el. struje, povišena temperatura i veća metabolička aktivnost pripadajućih ćelija. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini stimulacijom akupunkturnih tačaka dolazi do promena u toku vitalne energije Qi kroz pripadajući merdijan, a samim time nastupaju i odgovarajuće promene u ostalim meridijanima (energetskim kanalima) kao i organizmu u celini.

KOLIKO IGLICA SE KORISTI TOKOM JEDNOG TRETMANA?

Ideal starih kinesikih lekara bio je da se samo sa jednom iglicom postigne izlečenje. U praksi tokom jednog tretmana obično se korisiti oko 5 – 10 iglica.

DA LI JE TRETMAN BOLAN?

Pacijenti često navode da se po postavljanju iglica i započinjanju terapije osećaju opuštenije i relaksirano. Prilikom uboda – samo dok iglica prolazi kroz kožu, može se javiti kratkotrajna manja bolna senzacija. Kada su iglice plasirane nikakvi bolni osećaji se više ne pojavljuju. Aktiviranjem akupunkturne tačke što i predstavlja cilj aplikacije iglice, dolazi međutim do javljanja različitih osećaja koji su posledica promena u toku, kvantitetu i kvalitetu vitalne energije Qi koji se najčešće opisuju kao pojava topline, strujanja, blage težine ili zatezanja u ekstremitetima.

KOLIKO JE POTREBNO TRETMANA DA BI SE POSTIGAO EFEKAT?

Akupunktura kao holistički sistem, ima u samoj svojoj osnovi princip individualizacije terapije. Ovo se odnosi na sve segmente lečenja od broja primenjenih iglica, načina njihove stimulacije, ritma sprovođenja seansi, kao i njihovog broja. Najčešće je potrebno između 5 i 10 tretmana da bi se ostvario inicijalni terapijski efekat. Kod akutnih stanja akupunktura se primenjuje svakodnevno, a u slučaju subakutnih i hroničnih problema tretmani se proređuju i tada se akupunktura sprovodi, tri puta ili dva puta nedeljno.

Dr Human Samii Specijalista medicine sporta i akupunkturolog

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

0