021 301 304 3 info@healthmedic.rs
Terapija bola

Terapija bola

Terapija bola

Bol je subjektivni, neprijatan osećaj i opažanje, koji se može javiti usled (predstojećeg) oštećenja tkiva ili psiholoških uzroka,a javlja se kod skoro svih bolesti i povreda.

-Bol je zaštitni mehanizam i ima funkciju da organizmu šalje svest o postojanju opasnosti,kako bi organizam reagovao i uklonio bolni nadražaj.Međutim ukoliko se bolni nadražaj ne može ukoniti javlja se hronični bol koji nema više zaštitnu funkciju već narušava kvalitet života.

-Bol delimo na:akutni (kratkotrajni) i hronični (dugotrajni)

-Uzroci bola mogu da budu nadražaji mehaničke prirode, kao što su povrede, hemijska oštećenja kao što je dejstvo hemijskih materija, velika toplota ili hladnoća i dr.

-TERAPIJA BOLA predstavlja jedan od najvažnijih, ali najčešće i najkompleksnijih zadataka za svakog lekara.

-Veoma je važno pratiti simptome koje šalje organizam kao i odreagovati na vreme, jer se svaka vrsta bola zapravo može izlečiti.

-Terapija bola doprinosi umanjujenju tegoba i na taj način omogućava, normalno obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti.

-Bol ne bira godine niti vreme,ali mi biramo terapiju bola, jer je to najefikasnije, dugotrajno rešenje problema.

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Terapije kod lečenja malignih bolesti

Terapije kod lečenja malignih bolesti

Terapije kod lečenja malignih bolesti

Terapije kod lečenja malignih bolesti mogu biti:

  • HEMIOTERAPIJA
  • HORMONSKA TERAPIJA
  • CILJANA (TARGET) TERAPIJA
  • IMUNOTERAPIJA

HEMIOTERAPIJA

Hemioterapija je najstariji vid sistemskog lečenja malignih bolesti. Iako se koristi više od 50 godina i dalje predstavlja terapiju koja se najčešće upotrebljava. Hemioterapiju možemo primeniti pre operacije malignog tumora kada se zove neoadjuvantna hemioterapije i slično terapiji posle operacije (koja se naziva adjuvantna) služi da smanji mogućnost povratka maligne bolesti nakon operacije, odnosno povećava procenat izlečenja. Hemioterapija se može sporvoditi i u proširenoj-metastatskoj bolesti. Kod karcinoma testisa i nekih vrsta limfoma ovom terapijom možemo izlečiti većinu bolesnika i u metastatskoj fazi.

HORMONSKA TERAPIJA

Hormonska ili endokrina terapija se najčešće koristi u lečenju karcinoma dojke i karcinoma prostate. Cilj ovih terapija je da smanjimo štetno dejstvo estrogena,kod karcinoma dojke, odnosno testosterona kod karcinoma prostate. Slično hemioterapiji i hormonska terapija može da se primenjuje posle operacije kada služi povećanju procenta izlečenje bolesnika ili u metastatskoj fazi kada značajno produžava živoz bolesnicima uz očuvan kvalitet života. Hormonska terapija može biti u vidu tableta (Nolvadex, Arimidex, Aromasin, Femara za karcinom dojke)(Xtandi, Zytiga, Casodex za karcinom prostate) ili injekcija (Faslodex, Diphereline, Zoladex, Lupron, Eligard…)

CILJANA (TARGET) TERAPIJA

Ciljana, odnosno „target“ terapija se koristi od 2001. godina i do sada je u svetu registrovano preko 200 različitih lekova za lečenje malignih bolesti. Ciljanom terapijom delujemo na specifične receptore na malignoj ćeliji, izbegavajući na taj način delovanje na zdrave ćelije i smanjenjem neželjenih efekata u odnosu na primenu hemioterapije. Era ciljanih terapija počela je Herceptinom-veoma poznatim lekom za lečenje jednog podtipa karcinoma dojke. Procena je da je Herceptin spasao život već više od 150.000 žena u svetu. Danas gotovo da nema karcinoma koji se ne leči nekim lekom iz grupe ciljanih terapija.

IMUNOTERAPIJA

Imunoterapija je novi princip lečenja, za čije su otkriće naučnici dobili Nobelovu nagradu za medicinu 2018. godine. Mehanizam imunoterapije se ne ogleda u ciljanju receptora na malignoj ćeliji, već u aktiviranju imunog sistema da prepozna i uništi maligni tumor. Zbog ovakvog koncepta imunoterapija postiže dugotrajnije odgovore i danas se govori i o izlečenju pojedinih agresivnih malignih tumora u metastatkoj fazi, ukoliko su pacijenti lečeni imunoterapijom. Lekovi koji se koriste su pembrolizumab (Keytruda), atezolizumab (Tecentriq) i nivolumab (Opdivo) u različitim vidovima tumora: melanomu, karcinomu pluća, karcinomu bubrega, mokraćne bešike, različitim gastrointestinalnim karcinomima, Hodgkinovom limfomu, karcinomu dojke i drugim različitim malignim bolestima.

 

Član HM tima
Asst. Prof. Lazar Popovic

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs