Google translate
Претрага
Close this search box.

Dr Lorand Sakalaš

Neurolog

Rođen je 1978. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimanziju.

Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 2005. godine. Od 2007. godine zaposlen u Kliničkom centru Vojvodine, na Klinici za neurologiju. Specijalističke studije iz neurologije započeo 2010, završio 2014. i od onda zaposlen kao lekar specijalista neurolog, sa posebnim interesovanjem za multiplu sklerozu, autoimune i upalne bolesti centralnog nervnog sistema. Student doktorskih akademskih studija iz oblasti Klinička medicina.

Studijski boravio u inostransvu u više navrata:

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Segedin, Mađarska, 2012

Beijing University of Chinese Medicine, Peking, Narodna Republika Kina, 2013

Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Innsbruck, 2018

Department of Neurology, University Departments of the MedUni Vienna / Vienna General Hospital, 2019

Clinic for Neurology with Experimental Neurology, Charité – Universitätsmedizin Berlin, 2020

Član je društva mladih neurologa, gde je i član odbora za medije, kao i član grupe za neuroimunologiju. Član udruženja neurologa Srbije, Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine, Evropske federacije neurologa (European Federation of Neurological Societies – EFNS). Član saveta European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS).

Autor, koautor u desetak naučnih radova.

Oženjen i otac dvoje dece.

Zakažite pregled kod Dr Lorand Sakalaš