Google translate

Ultrazvuk trbušne aorte

Aorta je najveći krvni sud i najznačajnija žila hranilica našeg organizma. Polazeći iz srca, daje ogranke za svaki deo tela, od temena do tabana. Trbušna aorta je postavljena centralno u trbušnoj duplji, od dijafragme do karlice, i dostupna je pregledu u sklopu redovnog ultrazvučnog pregleda abdomena.

Health Medic
blog

Neminovno je da će nam starenje doneti očigledne promene, bore na licu ili sedu kosu, ali i promene na unutrašnjim organima i krvnim sudovima, koje ne možemo da prepoznamo, niti pratimo njihov razvoj.
Sa godinama, kvalitet zida aorte se menja, on gubi elastičnost, pojavljuju plakovi, odnosno masne naslage (ateroskleroza), te se lumen aorte sužava, čime se remeti cirkulacija i ugrožava snabdevanje krvlju organa u stomaku i nogu. Ove promene se razvijaju postepeno, dugotrajno, obično bez jasnih znakova i simptoma.
Određenim navikama u ishrani ili ponašanju, proces starenja krvnih sudova možemo usporiti ili ubrzati.
Pušenje, visoke masnoće u krvi, nedovoljno fizičke aktivnosti, šećerna bolest, visok pritisak i druge bolesti krvnih sudova, doprinose da se promene na zidu aorte razvijaju ubrzano i intezivno.

Može se i razviti vrećasto, trajno, proširenje abdominalne aorte – aneurizma, a tome doprinose isti faktori koji uslovljavaju formirnje plakova na krvnim sudovima (ateroskleroza), ali i povrede ili infekcije aorte. Postoji i jedna vrsta nasledne bolesti – Marfanov sindrom, kod kojeg je izmenjeno vezivno tkivo u telu, (pacijenti imaju duge kosti i veoma fleksibilne zglobove), i osobe sa ovim sindromom često imaju aneurizmu trbušne aorte.
Pacijenti sa biskuspidalnim aortnim zalistkom (zalistak sa dva umesto tri listića), takođe češće razvijaju aneurizme aorte.
Opasnost kod aneurizme je što se sa širenjem lumena krvnog suda, istanjuje njegov zid, te nastaje mogućnost pucanja, rupture, i fatalnih posledica.

Ultrazvučnim pregledom imamo uvid u izgled zida aorte, stepen razvijenosti promena na njenom zidu i prikaz protoka kroz samu aortu. Zato je ultrazvučni i kolor dopler pregled metoda izbora za otkrivanje i praćenje promena na aorti, jer je jednostavna, kratkotrajna, bezopasna i komforna za pacijenta.

Povezane teme:

Smanjena funkcija štitne žlezde – šta se dešava?

Šta se dešava kada je smanjena funkcija štitne žlezde,a šta kada je povećana? Više puta smo pominjali štitnu žlezdu,njen značaj ,ulogu i funkciju u organizmu. Ovaj put pišemo o najčešćim poremećajima rada štitnjače.