Google translate
Претрага
Close this search box.
Ginekologija

AMNIOCENTEZA

Amniocenteza predstavlja prenatalni test koji lekaru obezbeđuje dodatne informacije o zdravlju vaše bebe iz uzorka plodove vode (tečnost koja okružuje bebu unutar materice).

Najčešći razlog uzimanja plodove vode je utvrđivanje određenih genetskih anomalija kao što je Daunov sindrom.Test se obično radi između 16 i 20 nedelje trudnoće. Drugi najčešći razlozi analize plodove vode su: postavljanje dijagnoze intrauterine infekcije, provera zrelosti pluća u slučaju potrebe za porođajem pre termina iz medicinskih razloga.

Health Medic
blog

Koje anomalije i poremećaje amniocenteza MOŽE DA OTKRIJE ?

  • Skoro sve hromozomalne poremećaje, uključujući Daunov sindrom, trizomiju 13, 18 (Patau, Edvards), Tarnerov sindrom.
  • Nekoliko stotina genetskih poremećaja, kao cističnu fibrozu, srpastu anemiju, Taj Sašova bolest.
  • Defekte neuralne cevi, kao spinu bifidu, anencefaliju

Amniocenteza NE MOŽE DA OTKRIJE strukturalne poremećaje, kao što su srčane mane, rascep nepca, nedostatak ili deformitet šake i slično. Mnogi od ovih anatomskih anomalija se otkrivaju ultrazvukom u drugom trimestru.

Faktori koji povećavaju rizik da nosite bebu sa genetskom manom:

  • Povećan rizik nakon skrining testa (ultrazvuk u prvom trimestru + dabl test)
  • Ultrazvučno potvrđena anatomska anomalija koja se povezuje sa hromozomopatijama
  • Jedan ili oba partnera su nosioci genetske bolesti kao što je cistična fibroza, srpasta anemija itd.
  • Prethodna trudnoća sa detetom koje je imalo genetsku manu
  • Majka ili otac imaju hromozomopatiju ili neko u bližoj porodici
  • Godine života, sa starošću rizici rastu, npr. rizik da nosite bebu sa Daunovim sindromom u 25 godini života iznosi 1 u 1200 a sa 40 godina 1 u 100.

Rizik od amniocenteze,

najveći je od pobačaja 1 u 300, što se smatra relativno niskim rizikom. U manjem broju slučajeva može se desiti povreda bebe iglom ili da je uzeta nedovoljna količina plodove vode za uzorak.

Obavezno uradite skrining test (ultrazvuk u prvom trimestru + dabl test).

Posavetujte sa svojim ginekologom o rizicima i potrebi za amniocentezom, eventualno sa genetičarem. Ali na kraju odluka da li ćete izabrati amniocentezu je samo Vaša. Stručnjaci su tu da Vam objasne rizike, prednosti i mane jedne ili druge dijagnostičke metode, prognozu. Ako ste se odlučili za amniocentezu, sa sebe odaberite samo najbolje, vrhunski medicinski centar sa iskusnim lekarima.

Vaš Healthmedic tim

Tekst: Mr sci dr Bojan Sekulić

Povezane teme:

NEKONTROLISANO MOKRENJE

U većini slučajeva, promena načina života ili tretman lekovima mogu da Vam olakšaju neprijatne simptome ili izleče u potpunosti.