Dr Vesna Drobnjak

Specijalista radiolog

Rođena je 21.02.1980. godine u Novom Sadu, gde je završila Srednju medicinsku školu „7. april“, a potom i Medicinski fakultet. Nakon diplomiranja, 2007. godine zaposlila se u Domu zdravlja Bač, gde radi kao lekar u službi za hitnu medicinsku pomoć. Od 2012. do 2016. godine radi kao lekar na specijalizaciji iz radiologije u Centru za radiologiju, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Specijalistički ispit je položila 2016. godine i od tada je zaposlena kao radiolog u Domu zdravlja Bač.

Svoje znanje i veštine usavršavala je na brojnim seminarima i kongresima.

Udata je i majka je troje dece.

Zakažite pregled kod Dr Vesna Drobnjak