Google translate
Претрага
Close this search box.
Dragana Bogdanović Stojanović-radiolog

Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović

Specijalista radiolog

Prof. dr Dragana Bodganović Stojanović – radiolog je zaposlena na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 01.09.1995.godine. Specijalizaciju iz radiologije je zavšila 1999 godine. Magistrirala je 2001 godine I doktorirala 2007 iz oblasti dijagnostike patologije dojke. Zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za radiologiju u zvanju vanrednog profesora. Stručno usavršavanje je obavila u zemlji I inostranstvu. Stipendista je američke vlade u sklopu IVLP programa u okviru koga je provela mesec dana u USA u oktobru 2011, kao I japanske vlade u okviru JICA projekta u okviru koga je boravila u Japanu jun/jul 2016. Osnivač i šef edukacionog tima u Školi za dijagnostiku dojke i interventne procedure u Novom Sadu u sklopu Kontrinuirane Medicinske Edukacije fakulteta u Novom Sadu . Predavač je po pozivu na domaćim kongresima I stranim kongresima kao i u Evropskoj školi onkologije. Autor I koator je radova objavljenih u časopisima sa impakt faktorom. Takođe je autor I koautor poglavlja u stručnim knjigama objavljenim u zemlji I inostranstvu. Autor je poglavlja u Nacionalnom vodiču za rak dojke. Predstavnik je Srbije u EUSOBI-u (Evropsko udruženje za imidžing dojke). Član je Nacionalne radne grupe za onkologiju. Član je Nacionalne radne grupe za rak dojke Član je Nacionalne radne grupe za skrining raka dojke Udata i majka dvoje dece. Prof.dr Dragana Bodganović Stojanović od 01.09.2017. ordinira u poliklinici Health Medic,ul.Narodnog Fronta 73a, Novi Sad.

Autorski tekstovi

Šta kriju vaši geni

SENTIS test analiza postojanja najvažnijih genskih mutacija, povezanih sa povećanim rizikom od naslednih oblika karcinoma dojke i ovarijuma.

Core biopsija

Core biopsija podrazumeva metodu kojom se finom iglom od 21 ili 23 G aspirira sadržaj tumora u špric uz citološku analizu puktata.

Mamografija

Mamografija – Postoje određene ZNAČAJNE prednosti digitalne mamografije u odnosu na analognu mamografiju, u kojoj može da se koristi niža doza x-zračenja, a ukupan kvalitet

Zakažite pregled kod Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović