Google translate
Претрага
Close this search box.

Core biopsija

FNAB/FNAC (Fine-needle Aspiration Biopsy/Cytology)
Core biopsija podrazumeva metodu kojom se finom iglom od 21 ili 23 G aspirira sadržaj tumora u špric uz citološku analizu puktata.

Ovom metodom se razlikuju solidne od cističnih lezija, a pri punktiranju solidnih lezija potrebna je i veština radiologa radi dobijanja adekvatnog broja ćelija za analizu i veština citopatologa, koji će analizirati punktat. Metoda je izbora i kod aksilarne limfadenopatije.

Health Medic
blog

Prednost

Prednost FNAB je u tome što je jeftina, skoro bezbolna metoda, visoke senzitivnosti, ima nisku incidencu lažno pozitivnih nalaza, ne zahteva visoko sofisticiranu opremu i izvodi se u ambulantnim uslovima, pri čemu se rezultat dobija odmah. Mana ove metode je što zahteva iskusnog citopatologa i što se ne može diferentovati invazivni od in situ karcinoma. Dobijanje suspektnih, atipičnih ili malignih ćelija nalaže dalju proveru, odnosno određenu hiruršku intervenciju. Ujedno se na ovaj način, kod cista koje su napete, vrši I terapijski postupak, pri čemu se pacijentkinja relaksira bola. Postupak je je bezbolan, precizanm jer se vrši pod vođstvom UZ, bez komplikacija I pacijentkinja odmah ide kući

Core biopsija klinički i radiološki suspektnih promena u dojci je „zlatni standard“ kako bi se mogla doneti multidisciplinarna odluka o lečenju. Postavljanje dijagnoze karcinoma dojke tokom operacije, ex tempore PH analizom suspektne promene u dojci, a bez prethodno urađene core biopsije, predstavlja medicinski potpuno pogrešan i napušten algoritam dijagnostike i lečenja.

Biopsija širokom iglom, CNB (Core-needle biopsy) podrazume metodu kojom se nakon primene lokalne anestezije, kroz mali rez na koži, plasiranjem igle od 14G povezanom sa mehaničkim pištoljem za biopsiju, dobijaju odgovarajući uzorci suspektnog tkiva dojke. Za analizu je potrebno minimum 3 kvalitetna uzorka. Core biopsija je standard dijagnostike svih promena u dojci sa visokom pouzdanošću, pri čemu su uzorci dobijeni ovom metodom dovoljni za dalju analizu receptorskog statusa čijom verifikacijom se određuje dalji personalizovani način lečenja pacijentkinje u slučaju otkrivanja maligne bolesti. Današnji standard dijagnostike isključuje postavljenje dijagnoze na operacionom stolu, čime se izbegava nepotrebna anestezija I ožiljci, kao I stres samog operativnog zahvata.

Metoda je indikovana kod svih lezija kodiranih kao BI RADS 4 i 5, koje se vizualizuju ultrazvukom kao i pojedinih BI RADS 2 i 3 lezije, u specifičnim okolnostima: genetski ili porodični rizik, medicinske ili socijalne okolnosti koje onemogućavaju praćenje lezija, trudnoća, ekstremna anksioznost i zabrinutost i naravno, odluka pacijenta.Izvođenje ove procedure je otežano u slučajevima teških psihijatrijskih poremećaja, a kontraindikovano je u nekim teškim hematološkim oboljenjima.
Potrebno je naglasiti da je metoda BEZBOLNA.

Rezultati se dobijaju u kratkom vremenskom period za 2-4 dana.

Ožiljak je praktično nevidljiv u kratkom period, a pacijentkinja se vraća uobičajenim aktivnostima u roku od nekoliko dana.
Komplikacije retke, a manifestuju se u vidu modrice na mestu uzimanja uzorka.

Pročitajte i tekst na temu mamografije, Prof.dr Dragane Bogdanović Stojanović

Povezane teme:

Stres i štitna žlezda

Štitna žlezda reaguje na stres nemušto i neprepoznatljivo. Simptomi se
razvijaju postepeno, te su signali koje ona šalje vrlo suptilni.