021 301 304 3 info@healthmedic.rs

Core biopsija

FNAB/FNAC (Fine-needle Aspiration Biopsy/Cytology)
Core biopsija podrazumeva metodu kojom se finom iglom od 21 ili 23 G aspirira sadržaj tumora u špric uz citološku analizu puktata.

Ovom metodom se razlikuju solidne od cističnih lezija, a pri punktiranju solidnih lezija potrebna je i veština radiologa radi dobijanja adekvatnog broja ćelija za analizu i veština citopatologa, koji će analizirati punktat. Metoda je izbora i kod aksilarne limfadenopatije.

Prednost FNAB je u tome što je jeftina, skoro bezbolna metoda, visoke senzitivnosti, ima nisku incidencu lažno pozitivnih nalaza, ne zahteva visoko sofisticiranu opremu i izvodi se u ambulantnim uslovima, pri čemu se rezultat dobija odmah. Mana ove metode je što zahteva iskusnog citopatologa i što se ne može diferentovati invazivni od in situ karcinoma. Dobijanje suspektnih, atipičnih ili malignih ćelija nalaže dalju proveru, odnosno određenu hiruršku intervenciju. Ujedno se na ovaj način, kod cista koje su napete, vrši I terapijski postupak, pri čemu se pacijentkinja relaksira bola. Postupak je je bezbolan, precizanm jer se vrši pod vođstvom UZ, bez komplikacija I pacijentkinja odmah ide kući

Core biopsija klinički i radiološki suspektnih promena u dojci je „zlatni standard“ kako bi se mogla doneti multidisciplinarna odluka o lečenju. Postavljanje dijagnoze karcinoma dojke tokom operacije, ex tempore PH analizom suspektne promene u dojci, a bez prethodno urađene core biopsije, predstavlja medicinski potpuno pogrešan i napušten algoritam dijagnostike i lečenja.

Biopsija širokom iglom, CNB (Core-needle biopsy) podrazume metodu kojom se nakon primene lokalne anestezije, kroz mali rez na koži, plasiranjem igle od 14G povezanom sa mehaničkim pištoljem za biopsiju, dobijaju odgovarajući uzorci suspektnog tkiva dojke. Za analizu je potrebno minimum 3 kvalitetna uzorka. Core biopsija je standard dijagnostike svih promena u dojci sa visokom pouzdanošću, pri čemu su uzorci dobijeni ovom metodom dovoljni za dalju analizu receptorskog statusa čijom verifikacijom se određuje dalji personalizovani način lečenja pacijentkinje u slučaju otkrivanja maligne bolesti. Današnji standard dijagnostike isključuje postavljenje dijagnoze na operacionom stolu, čime se izbegava nepotrebna anestezija I ožiljci, kao I stres samog operativnog zahvata.

Metoda je indikovana kod svih lezija kodiranih kao BI RADS 4 i 5, koje se vizualizuju ultrazvukom kao i pojedinih BI RADS 2 i 3 lezije, u specifičnim okolnostima: genetski ili porodični rizik, medicinske ili socijalne okolnosti koje onemogućavaju praćenje lezija, trudnoća, ekstremna anksioznost i zabrinutost i naravno, odluka pacijenta.Izvođenje ove procedure je otežano u slučajevima teških psihijatrijskih poremećaja, a kontraindikovano je u nekim teškim hematološkim oboljenjima.
Potrebno je naglasiti da je metoda BEZBOLNA.

Rezultati se dobijaju u kratkom vremenskom period za 2-4 dana.

Ožiljak je praktično nevidljiv u kratkom period, a pacijentkinja se vraća uobičajenim aktivnostima u roku od nekoliko dana.
Komplikacije retke, a manifestuju se u vidu modrice na mestu uzimanja uzorka.

Pročitajte i tekst na temu mamografije, Prof.dr Dragane Bogdanović Stojanović

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Usled vanrednih okolnosti izazvanih virusom COVID – 19 ,a prateći preporuke Ministarstva i Vlade RS, usvojili smo predložene mere u cilju suzbijanja virusa,kako bismo zaštitili naše pacijente kao i zaposlene, nastavljajući sa redovnim radom:
  • Mole se pacijenti da dolaze bez pratnje kako se ne bi stvarale gužve.
  • Ukoliko ste prehlađeni, molimo da odložite pregled
  • Svi pacijenti stariji od 65 godina mogu da dođu na prvi pregled samo ukoliko je neophodno, rutinske kontrole molimo da odložite
  • Sve predložene mere koje se odnose na higijenu su preduzete, dezinfikujemo i provetravamo sve prostorije Poliklinike posle svakog pacijenta
  • Pri zakazivanju pregleda, potrebno je navesti i dodatne informacije vezane za bolest pacijenta, ukoliko ih ima
  • Mole se imunodeficijentne osobe da ne dolaze na redovne kontrolne preglede
  • Molimo da održavate razdaljinu između sagovornika od 2 metra
  • Svaki pacijent ima  mogućnost pranja ruku sapunom i dezinfekcionim sredstvom
Radno vreme poliklinike je od 08:00 do 20:00