021 301 304 3 info@healthmedic.rs
Vanmaterična trudnoća

Vanmaterična trudnoća

Vanmaterična trudnoća

Oplođena jajna ćelija se obično usadi u predelu sluzokože maternične šupljine. Ukoliko se to desi na nekom drugom mestu nastaje vanmaterična, ili ektopična trudnoća.

Procenjuje se da njena učestalost varira između 0,5 do 1,5 % svih trudnoća. Od svih slučajeva smrtnosti povezanih za trudnoćom, vanmaterična trudnoća učestvuje u oko 3% slučajeva. Zbog toga je od značaja što ranija dijagnoza radi sprečavanja smrtnosti I drugih komplikacija, pre svega u smislu očuvanja reproduktivne sposobnosti.

Oko 95% ektopičnih trudnoća se dešava u nekom od segmenata jajovoda, pri čemu je učestalost najveća u delu jajovoda koji se označava kao ampularni (70 %). Preostalih 5% mogu biti lokalizovane u predelu jajnika, peritonealne šupljine, grlića materice, ili vrlo retko na mestu ožiljka carskog reza, ređe na nekoj drugoj lokaciji. Vrlo retko se desi višeplodna trudnoća u kojoj je jedan plod smešten u materici, dok se drugi implantira na ektopičom mestu. Smatra se da je učestalost takvih slučajeva u prirodnim trudnoćama 1 na 30 000 trudnoća, ali se sve većom primenom postupaka vantelesne oplodnje ta učestalost povećala na 9 u 10 000 trudnoća (izvor Williams, 25. izdanje).

Postoji više faktora rizika koji povećavaju učestalost ove pojave: uticaj izmenjene anatomije jajovoda prethodnim oboljenjima i operativnim zahvatima u toj regiji (prethodna vanmaterična trudnoća, sterilizacija poznata i kao “podvezivanje jajovoda”, infekcije i upalna stanja u predelu jajovoda i okoline, priraslice, endometrioza, pojedina sredstva kontracepcije kao npr. spirala i u novije vreme pomenute različite intervencije u sklopu pripreme za vantelesnu oplodnju. Kao faktor rizika pominje se i pušenje, mada konkretan mehanizam dejstva pušenja na nastanak vanmaterične trudnoće nije potpuno jasan.

Najveća opasnost kod vanmaterične trudnoće je nastanak rupture jajovoda što može biti praćeno obilnim krvarenjem u trbušnu duplju. Pre nastanka rupture vitalni znaci (pritisak i puls) su uglavnom normalni. Ukoliko se desi obilnije krvarenje, žena će imati slabost, malaksalost, nesvesticu, pad krvnog pritiska, ubrzanje pulsa…

Znakovi i simptomi ektopične trudnoće nekada mogu biti suptilni, ili čak izostati. Najčešći
simptom je bol u karlici i trbuhu. Gastrointestinalni simptomi kao i vrtoglavica takođe su česti, naročito nakon rupture jajovoda. Često se javlja izostanak menstruacije sa nepravilnim vaginalnim krvarenjem u vidu oskudne sukrvice, ili krvarenjem koje se može zameniti menstrualnim, ili žena smatra da se radi o uobičajenoj intramateričnoj trudnoći sa početnim krvarenjem. Obično je krvarenje tamno braon boje i javlja se u prekidima, ili kontinuirano, ali retko u vidu profuznih vaginalnih krvarenja. Prilikom ginekološkog pregleda često postoji osetljivost, posebno pri pokretu grlića materice, što se vidi kod više od tri četvrtine žena sa rupturiranom trudnoćom. Na bimanualnom pregledu, u oko 20 % slučajeva, može se u karlici napipati masa u karlici, skoro uvek iza, ili bočno od materice. Takve su mase često meke i elastične.
Pored opisanih simptoma i znakova bolesti dijagnostika se sa velikom tačnošću vrši kombinacijom laboratorijskog i ultrazvučnog pregleda. Od značaja je praćenje nivoa beta HCG hormona iz seruma, vrlo retko serumskog progesterona, a metoda izbora je transvaginalni ultrazvučni pregled. Ukoliko postoje povišene vrednosti beta HCG (posebno preko 1500 mIU/ml i više), a ne registruje se trudnoća u materici postoji velika šansa da se radi o vanmateričnoj trudnoći. Suprotno tome, ako se u materici jasno vidi gestacijski mešak, naročito još i sa ehom ploda, u pitanju je trudnoća uredne lokacije.
U lečenju vanmaterične trudnoće postoji više pristupa. Vrlo retko i ukoliko su određeni parametri zadovoljeni (ektopična masa manja od 3.5cm, nema znakova rupture, beta HCG je u opadanju) može se stanje samo pratiti (izvor Williams 24. Izdanje). Češće se vrši izbor između medikamentne terapije i/ili operativne intervencije. Kao lek se najčešće daje metotreksat, koji ima uspešnost preko 90% kod adekvatno odabranih pacijenata (trudnoća do 6 nedelja gestacije, ektopična masa manja od 3.5cm, mrtav plod, bez aktivnog krvarenja i nivo beta HCG manji od 15 000 mIU/ml). Ukoliko je potrebno hirurško lečenje metoda izbora je laparoskopija, pri čemu je cilj očuvati jajovod ukoliko je to moguće. Ako nije, obično se jajovod odstranjuje uz očuvanje jajnika sa te strane. Ukoliko je stanje pacijentkije nestabilno, ili je došlo do obilnog krvarenja najčešće će se primeniti “otvorena hirurgija”, tj. laparotomija.

Dr Babić Aleksandar
Specijalista ginekologije i akušerstva

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Sve o HPV infekciji

Sve o HPV infekciji

Sve o HPV infekciji

HPV ili humani papiloma virusi uključuju grupu virusa od preko 100 tipova, od kojih se više od 30 prenosi polnim putem. S obzirom na način i lakoću prenošenja, ove infekcije spadaju u najraširenije polno prenosive bolesti, pri čemu su zahvaćene i ženska i muška populacija. Prema podacima američkog CDC (Centers for Disease Control and Prevention), oko 6,2 miliona polno prenosivih HPV infekcija godišnje se registruje u SAD

Procenjuje se da više od 50% žena tokom života dođe u kontakt sa HPV infekcijom, a da su od toga više od 75% mlađe od 30 godina. Većina ovih infekcija kratko traje i u preko 90 % slučajeva proći će bez posledica (prolazne infekcije), dok će u ostalim slučajevima preći u perzistentnu infekciju, koja nosi rizik za pojavu promena na grliću i drugim organima, a koje mogu dovesti do karcinoma.

Prenošenje HPV infekcije

HPV virusi se prenose najčešće polnim kontaktom, ili ređe direktnim kontaktom koža-na-kožu.
Polne bradavice, tj. kondilomi su npr. očigledna, vidljiva manifestacija HPV infekcije (tzv. niskorizičnim tipovima), koja je vrlo zarazna, gde će oko dve trećine osoba koje su u polnom kontaktu sa osobama sa kondilomima takođe dobiti kondilome u roku od nekoliko meseci od kontakta.
Osobe koje su zaražene, ali bez simptoma, takođe mogu širiti infekciju na svoje partnere, ili razviti druge komplikacije.
Vrlo je bitno da kod genitalnih infekcija nekim drugim tipovima HPV (obično iz grupe visokorizičnih tipova) ne postoji spoljna manifestacija infekcije, ali u samom epitelu genitalnih organa mogu nastati promene koje spadaju u prekancerozne, a koje nakon određenog vremena, ukoliko se ne otkriju i ne leče, mogu preći u karcinom.

Najčešći faktori rizika za prenošenje HPV infekcije

 • Nezaštićen polni odnos
 • Česta promena seksualnih partnera
 • Rano započinjanje polnih odnosa
 • Oslabljen imuni system

Može li se HPV infekcija lečiti?

Kao i kod drugih virusnih infekcija ne postoji “lek” za HPV. Može se raditi na prevenciji infekcije, jačanju imuniteta, a od velikog značaja su redovni ginekološki pregledi (preporuka za početak PAPA testiranja su 21 godina života, ili 3 godine od započinjanja polnih odnosa).
Konkretan tretman u vidu određenih intervencija se uglavnom primenjuje kod postojanja promena na koži i/ili sluzokoži koje izaziva HPV infekcija (kondilomi, ili prekancerozne promene na grliću). Tokom tretmana ovih promena i nekoliko nedelja nakon tretmana, preporučuje se izbegavanje nezaštićenih polnih odnosa, radi prevencije širenja infekcije.

Skrining na HPV.

Prema vodičima priznatih udruženja za patolgiju grlića (npr. CDC, ASCCP, ACOG i sl.), skrining na HPV se nikad ne radi kao primarna metoda preventivnog pregleda, već se može uraditi samo kao dopunska metoda redovnom preventivnom pregledu. Po većini preporuka, takav skrining na HPV se može uraditi jednom na svakih 5 godina, kod žena 30-65 godina starosti. Zbog velike učestlosti HPV infekcije kod mlađih od 30 god., testiranje se rutinski ne preporučuje, jer većina ovih infekcija se kod malih devojaka i žena spontano reši, mala je učestalost ozbiljne patologije na grliću u uzrastu 21-29 god, a zbog pozitivnog nalaza povećava se učestalost nepotrebnih intervencija na grliću kod mladih žena. Svakako da dalja dijagnostika zavisi i od nalaza PAPA testa i kolposkopije. Treba napomenuti da u ovim zemljama odakle potiču preporuke postoji bolje organizovan skrining, kao i višegodišnje sprovođenje vakcinacije protiv HPV.

Odnos PAPA nalaza i HPV tipizacije (izvor – CDC preporuke):

Ako je HPV tipizacija negativna, a PAPA:

 • Uredan: najverovatnije ne postoji HPV infekcija, ćelije grlića su uredne, mala je šansa za razvoj promena na grliću, nastaviti sa redovnim pregledima;
 • Neodređen nalaz (ASCUS): nema HPV infekcije, ali je PAPA neodređenog tipa, te ukoliko postoje promene na grliću, verovatno nisu uzrokovane HPV infekcijom;
 • PAPA je neuredan: PAPA test je registrovao izmenjene ćelije, nije registrovana HPV infekcija, bitno je otkriti zašto se ova dva testa ne poklapaju, te je potrebna dalja dijagnostika ( kolposkopija, po potrebi biopsija i/ili odgovarajući tretman)

Ako je HPV tipizacija pozitivna, a PAPA:

 • Uredan: postoji HPV infekcija, ćelije grlića nisu izmenjene. Većina žena će se prirodno izboriti sa infekcijom, najčešće u roku od 2 godine. Ukoliko infekcija ostane perzistentna, moguće su promene na grliću u budućnosti. PAPA se može ponoviti za 1 godinu, s obzirom da promene obično ne nastaju u kraćem roku.
 • Neodređen nalaz (ASCUS): postoji HPV infekcija i neodređen nalaz promena na ćelijama grlića, te je potrebna dalja dijagnostika. Lekar će verovatno uraditi kolposkopiju, te zavisno od nalaza dalje praćenje, dijagnostika i/ili odgovarajući tretman.
 • PAPA je neuredan: postoji HPV infekcija, postoje izmenjene ćelije grlića. Najverovatnije se još uvek ne radi o karcinomu, ali moguća je neka prekancerozna lezija. Neophodna je dalja dijagnostika (kolposkopija, biopsija i zavisno od nalaza verovano i neka od intervencija na grliću).

Vakcina protiv HPV
Danas je u primeni vakcina protiv HPV, koja u Srbiji nije u redovnom kalendaru vakcinacije, dok je od 2017. god. u više od 70 zemalja uvrštena u redovnu vakcinaciju. Prema broju tipova virusa na koje deluje vakcina može biti dvovalentna (protiv tipova 16,18), četvorovalentna (protiv tipova 16,18, 6 i 11) i devetovalentna (protiv tipova 6,11,16,18,31,33,45,52,58), koja je od 2014. odobrena u Americi za devojčice i žene 9-26 god. i dečake i mladiće 9-15 god. Vakcinacija se preporučuje pre počinjanja seksualne aktivnosti, mada se smatra da može imati koristi i kod osoba koje su počele sa odnosima.
Vakcina deluje slično drugim vakcinama: stimuliše se imuni odgovor koji štiti od infekcije, bez uzrokovanja same infekcije. U vakcini se nalaze virusni proteini koji stimulišu organizam na stvaranje zaštitnih antitela i nisu živi virusi.
I pored postojeće vakcinacije, čiji efekti se i dalje prate, smatra se da sve žene i vakcinisane i nevakcinisane treba da nastave sa redovnim ginekološkim pregledima.

 

dr Aleksandar Babić

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Visok pritisak u trudnoći

Visok pritisak u trudnoći

Visok pritisak u trudnoći

Jedna od podela stadijuma hipertenzije je sledeća:

 • Povišen krvni pritisak
 • Stadijum 1 hipertenzije
 • Stadijum 2 hipertenzije

Visok pritisak spada među češće komplikacije trudnoće i može se javiti u 5-10% slučajeva. Postoje 4 tipa hipertenzivnih poremećaja u trudnoći u zavisnosti od toga da li je visok pritisak već postojao, ili se razvio u trudnoći:

 • Gestacijska hipertenzija. Postoji kada se visok pritisak javi nakon 20 nedelja trudnoće. U tom slučaju nema porasta proteina u urinu, ili drugih znakova oštećenja organa. U nekontrolisanim slučajevima može doći do daljeg pogoršanja sa razvojem preeklampsije.
 • Hronična hipertenzija. U ovom slučaju visok pritisak je postojao i pre trudnoće, ili je počeo pre 20 nedelja trudnoće, ali često zbog odsustva simptoma se teže odredi kad je nastao.
 • Hronična hipertenzija sa superponiranom preeklampsijom. U ovom slučaju postoji hronična hipertenzija, koja se u trudnoći dalje pogoršava, sa pojavom proteina u urinu i drugih hipertenzivnih komplikacija.
 • Preeklampsija. Najčešće se javlja kod visokog pritiska koji nastaje posle 20 nedelja trudnoće i povezana je sa znacima oštećenja raznih organskih sistema uključujući bubrege, jetru, krv, mozak. Nelečena preeklampsija može dovesti do ozbiljnih komplikacija i kod majke i kod bebe. Danas se zna da preeklampsija može postojati i bez prisustva proteina u urinu.

 

Jedna od podela stadijuma hipertenzije je sledeća:

 • Povišen krvni pritisak – kada je sistolni pritisak između 120 i 129 mm Hg, a dijastolni ostaje ispod 80 mm Hg.
 • Stadijum 1 hipertenzije – kada je sistolni pritisak između 130 i 139 mm Hg, ili dijastolni između 80 i 89 mm Hg.
 • Stadijum 2 hipertenzije – kada je sistolni pritisk 140 mm Hg, ili više, ili dijastolni pritisak 90 mm Hg, ili više.

Nakon 20 nedelja trudnoće ukoliko su vrednosti pritiska preko 140/90 mm Hg, evidentirane 2 ili više puta u razmaku od 4h ili više, bez drugih organskih oštećenja— može se postaviti dijagnoza gestacijske hipertenzije.

Visok pritisak može izazvati različite poremećaje kako kod trudnice tako i kod bebe:

 

 • Smanjenje protoka krvi ka posteljici – kada zbog manjeg priliva kiseonika i hranljivih materija dolazi do sporijeg rasta i razvoja bebe, male težine bebe na porođaju, ili do prevremenog porođaja.
 • Prevremeni porođaj – nekad je neophodan da bi se sprečile komplikacije opasne po zdravlje i život trudnice. Sa druge strane nezrelost ploda predstavlja rizik za poremećaj funkcije respiratornog sistema bebe, infekcije i druge komplikacije.
 • Abrupciju posteljice. Pod dejstvom visokog pritiska može doći do odvajanja posteljice od unutrašnjeg zida materice, što može dovesti do obilnog krvarenja, koje može biti opasno i za majku i za bebu.
 • Intrauterinu smrt bebe
  Oštećenja različitih organa trudnice. Neadekvatno kontrolisana hipertenzija u trudnoći može dovesti do oštećenja mozga, pluća, srca, bubrega, jetre i drugih vitalnih organa.
 • Rizik za kasnija kardiovaskularna oboljenja. Trudnice sa hipertenzijom i preeklampsijom u trudnoći imaju povećan rizik za razvoj kardiovaskularnih oboljenja i komplikacija u kasnijem životu.

 

Da bi se tokom trudnoće stekao uvid u stanje krvnog pritiska i blagovremeno otkrile povišene vrednosti neophodna su redovna merenje tokom kontrolnih poseta lekaru.

Pored visokog pritiska , drugi simptomi i znaci preeklamsije koji se mogu javiti uključuju: porast proteina u mokraći, glavobolje, poremećaj vida, osetljivost na svetlost, bol u gornjem delu trbuha, ispod rebara, mučnina i povraćanje, smanjenje broja trombocita u krvi, kratak dah i dr.

Iznenadni izraženi otoci, naročito u predelu lica i šaka, mogu ukazati na razvoj preeklampsije. Ali pošto se javljaju i u normalnim trudnoćama nisu pouzdani znaci preeklampsije.

Kada se utvrdi povišen pritisak u trudnoći, lekar po potrebi uključuje odgovarajuću terapiju. Pojedini lekovi koji se koriste kod opšte populacije u terapiji visokog pritiska se ne mogu koristiti u trudnoći, kao npr. ACE inhibitori, blokatori angiotenzin II receptora, blokatori renina.

Najčešće se u početku terapije koristi lek metildopa, koji se individualno dozira prema svakoj trudnici i njenim vrednostima pritiska. Po potrebi se uvodi i dodatna terapija. Redovno uzimanje terapije je veoma značajno, kao i redovno kontrolisanje i beleženje vrednosti pritiska tokom terapije, radi eventualne korekcije. U slučaju uporne hipertenzije, mogu se uključiti i drugi lekovi, a po potrebi trudnica se hospitalizuje radi infuzione terapije, kontinuiranog praćenja njenog stanja i stanja bebe.

Pored lekova od značaja za prevenciju razvoja hipertenzije, ili kao dodatni faktor pomoći tokom terapije može biti odgovarajući higijensko-dijetetski režim, regulisanje telesne težine trudnice od samog početka trudnoće, kontrola količine i vrste namirnica koje se unose. Namirnice ne treba da sadrže previše kalorija, masti, ugljenih hidrata i šećera. Dobar izbor su obroci od svežeg voća i povrća, žitrarica, ribe (ali uz oprez, jer pojedine vrste kao što su brancin i sabljarka mogu imati veću količinu žive). Treba izbegavati koliko je moguće unos prerađene hrane sa visokim sadržajem natrijuma, koji dovodi do zadržavanja vode u organizmu.

 

Priprema za trudnoću ukoliko već postoji hronična hipertenzija

 

U ovom slučaju može biti korisno savetovanje pre same trudnoće sa specijalistom koji kontroliše terapiju za pritisak (internistom i/ili kardiologom), radi procene da li je trenutna terapija adekvatna, kao i da bi se razmotrile promene u terapiji ukoliko se ostvari trudnoća. Ukoliko je hipertenzija udružena sa gojaznošću, od koristi može biti savetovanje sa nutricionistom i druge mere za regulaciju telesne težine pre trudnoće.

Tokom same trudnoće neophodne su redovne kontrole kod svih trudnica, sa redovnim merenjem pritiska, laboratorijskim analizama krvi I mokraće. U slučaju pojave hipertenzije kontrole po potrebi mogu biti i češće. Stanje bebe se kontroliše ultrazvučnim pregledima, praćenjem rada srca na CTG, a trudnica se može uputiti da sama prati učestalost pokreta bebe.

Smanjenje rizika

Ukratko, svaka trudnica sa povišenim pritiskom može povoljno da utiče na smanjenje rizika od razvoja komplikacija tako što će:

 

 • Redovno odlaziti na zakazane kontrole.
 • Uzimati terapiju kako je propisano, tj. ne preskakati određene doze leka, ili ih samostalno korigovati.
 • U skladu sa mogućnostima biti fizički aktivna
 • Pridržavati se određene dijete
 • Izbegavati štetne oblike ponašanja: ostaviti pušenje, alkohol, nedozvoljene lekove, smanjiti stres

Način porođaja

U nekim slučajevima rizici za trudnicu i plod mogu biti takvi da se porođaj izaziva pre samog termina da bi se izbegle komplikacije. Vreme izazivanja porođaja zavisi od uspešnosti kontrole krvnog pritiska, da li postoje oštećenja pojdinih organa, kao i da li kod bebe postoje neke komplikacije, kao što je zastoj u rastu.

U slučaju hitnosti porođaj se može završiti carskim rezom.

Nakon porođaja, koji je u suštini najbolja terapija za povišen pritisak u trudnoći, kod većine žena doći će do regulisanja vrednosti pritiska. Kod nekih žena hipertenzija može ostati hroničan problem, koji će zahtevati dalje praćenje i terapiju odgovarajućeg specijaliste i u kasnijem periodu.

Dr Babić Aleksandar
Specijalista ginekologije i akušerstva

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

PROVERAVAJTE REDOVNO SVOJE ZDRAVLJE

PROVERAVAJTE REDOVNO SVOJE ZDRAVLJE

PROVERAVAJTE REDOVNO SVOJE ZDRAVLJE

JANUAR JE MESEC BORBE PROTIV RAKA GRLIĆA MATERICE
Poslednje nedelje januara obeležava se Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Cilj ove kampanje jeste niz aktivnosti kako bi se podigla svest o važnosti preuzimanja lične odgovornosti za sopstveno zdravlje.

Prema procenama međunarodne Agencije za istraživanje raka, svake godine u Evropi se ova maligna bolest otkrije kod približno 60 000 žena, najviše se javlja kod mlađih žena starosti od 15 do 44 godine i to je drugi najčešći rak kod žena u ovoj životnoj dobi.

U svetu oboli oko 570.000 žena, a 311.000 ne uspe da se izbori sa ovom bolešću.

Svake godine otkrije se 1.400 novih slučajeva raka grlića materice u Srbiji, a 400 žena izgubi bitku sa ovom opakom bolešću. U Vojvodini svaka 46 žena tokom života oboli od grlića materice.

Srbija se nalazi na petom mestu u Evropi po smrtnosti od raka grlića materice, a isto mesto drži i kada je reč o obolevanju od ove vrste raka.
Problem kod ove vrste raka je što žene često reaguju kasno, tek kada se pojave simptomi, stoga Healthmedic tim još jednom ukazuje na značaj preventivnih pregleda obzirom da je najbolje da se problem, ako postoji, otkrije u ranoj fazi kada je izlečiv.

Preventivni ginekološki pregled, PAPA test, ultrazvučni i kolposkopski pregled su najsigurniji način da proverite vaše reproduktivno zdravlje.

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Novi pristup zdravlju u poliklinici „Health Medic“

Novi pristup zdravlju u poliklinici „Health Medic“

Novi pristup zdravlju u poliklinici „Health Medic“

Novi pristup zdravlju u poliklinici „Health Medic“
Polikliniku „Health Medic“, koja je ove godine napunila godinu dana, čini 20 departmana, uključujući i radiologiju, pedijatriju i ginekologiju, na kojima zdravstvene usluge pruža preko 80 eminentnih stručnjaka.

Osoblje čine lideri iz oblasti svoje specijalizacije, koji posvećeno prate najsavremenije trendove i konstantno usavršavaju svoje znanje i veštine.

Direktor klinike Ranko Makivić za 021 kaže da je pored vrhunskih stručnjaka i kvalitetne opreme, ono po čemu se „Health Medic“ ističe, upravo taj prostor koji čini odlazak kod lekara prijatnijim

„Imamo ljubazno osoblje i prijatan ambijent, pa sam dolazak kod doktora više nije traumatično iskustvo, jer se osećate kao kod kuće. To vreme koje provedete unutra vam bude koliko toliko prijatno. Kad uđete imate osećaj prostranosti. Nije gužva. Glavna čekaonica ima 65 kvadrata, a postoje i još tri čekaonice sa monitorima na kojima se pušta TV program“, objašnjava Makivić.

On posebno ističe program za decu koja su često nervozna i uplašena kada idu kod lekara. U klinici „Health Medic“ su ovaj problem rešili igraonicom, pa kako kaže Makivić „deca se zaigraju i plaču kad idu kući“.

Kvalitet usluge i orijentisanost ka pacijentima dva su glavna principa kojima se vode stručnjaci zaposleni u klinici „Health Medic“.

Naime, osoblje koristi baze podataka da pacijentima javi kada su njihovi redovni pregledi. To je, u suštini, softver koji olakšava život pacijentima.

„U moru dnevnih obaveza godinu dana prođe brzo, posebno kad je čovek zdrav, onda zaboravi da treba da dođe na pregled. Sve se lako zaboravi, svi često zaboravimo zdravlje“, kaže Makivić i dodaje da akcenat, kada god je to moguće, stavljaju na preventivu.

„To je nešto što mi vidimo kao budućnost, kao nešto što bi trebalo da utiče na podizanje svesti o značaju preventive kada je u pitanju zdravlje. Koliko god ljudi bili mladi, koliko god deca bila mala, svi smo mi danas izloženi nekoj vrsti stresa. Deca različito odrastaju u odnosu na vreme kad smo mi odrastali. Sve im je organizovano. Imaju treninge, škole jezika, škole muzike… I oni su pod nekom vrstom stresa. To je naporno“, zaključuje Makivić.

Važan aspekt preventive vide u ishrani, koja je značajan faktor u razvoju, ali i tretmanu mnogih zdravstvenih stanja.

„Pokušavamo da edukujemo i kad su deca i kad su odrasli u pitanju o značaju ishrane. Imamo i savetnika za ishranu, koji je pre svega doktor, pa onda savetnik za ishranu. Upravo kod različitih vrsta napora, i fizičkih i psihičkih, različite su potrebe u ishrani“, navodi Makivić.

Kad su trudnice u pitanju, prati se cela trudnoća, pa i period posle.

„Svaka žena koja vodi trudnoću kod nas, posle ima besplatno prvo pedijatrijsko savetovalište,  a posle toga razvoj deteta prati naš pedijatar, a i vakcinacija može da se obavi kod nas. Mi brinemo o tome da javimo roditeljima kada je vreme za vakcinaciju“, kaže Makivić.

Jedna od značajnih pogodnosti je sveobuhvatna briga o zdravlju. Pacijent ima sve na jednom mestu, a za srodne predmete (npr. ginekolog i pregled grudi) dobijaju se popusti. Postoje i porodični paketi, koji podrazumevaju popuste ako se više članova porodice pregleda ili leči u klinici.

Sistematski paketi krojeni su po individualnim potrebama pacijenta. Ako pacijent, na primer, ima problem sa štitnom žlezdom, uz regularan sistematski pregled uključuje se i pregled endokrinologa.

Tekst preuzet sa portala 021.rs

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Ni krvarenje, ni uvećan stomak, ni uporan, TUP BOL nisu je naterali da se obrati lekaru

Ni krvarenje, ni uvećan stomak, ni uporan, TUP BOL nisu je naterali da se obrati lekaru

Ni krvarenje, ni uvećan stomak, ni uporan, TUP BOL nisu je naterali da se obrati lekaru: Ovo je samo jedna od potresnih priča koje smo čuli u „Betaniji“

Iza statističkih podataka, suvih brojki koje otkrivaju učestalost i mortalitet ginekoloških karcinoma – tumora jajnika, grlića i tela materice – kriju se stvarne žene, jake, slabe, moćne, bespomoćne, manje ili više spremne da se uhvate ukoštac s velikim životnim iskušenjem. Kako se suočavaju s teškom dijagnozom? Kakve su ih tegobe primorale da se obrate lekaru? Šta mogu da očekuju od terapije?

Od karcinoma jajnika, grlića i tela materice u Srbiji svake godine oboli preko 3.000 žena, i po tome smo na sredini evropske liste, no kada je reč o preživljavanju, na samom smo začelju. Kako je to moguće kada je protokol lečenja na našim onkološkim klinikama manje-više isti kao na razvijenom Zapadu? Razlog je vrlo jednostavan: naše žene još uvek nisu stekle naviku da redovno kontrolišu zdravlje reproduktivnih organa pa se veliki broj tumora otkriva u kasnim fazama, kada terapija ni izbliza nije tako efikasna kao u početnom stadijumu. Ishod borbe s podmuklom bolešću zavisi, međutim, i od vrste karcinoma, od individualnog potencijala organizma, snage volje i želje za životom…

JEDAN ČETVRTAK I UZAK, SVETAO HODNIK U BOLNICI

Četvrtak je dan kada se žene kojima je dijagnostikovan karcinom reproduktivnih organa sastaju s hirurškom komisijom u novosadskoj Betaniji da bi saznale više o svojoj bolesti, prognozama i terapiji. U svetlom, uzanom hodniku tri žene ćutke čekaju svoj red, obuzete strepnjom i strahom od neizvesnosti. U neposrednoj blizini, u susednoj zgradi, čuje se plač beba, život tamo buja u pravom smislu te reči, dok se ovde za život bije bitka, teška i prepuna iskušenja. U kabinet prof. dr Srđana Đurđevića, dugogodišnjeg načelnika hirurškog odeljenja, ulazi prva pacijentkinja.

Ni krvarenje, ni uvećan stomak, ni uporan, tup bol nisu naterali šezdesetdvogodišnju K.S. da se obrati lekaru, kod koga je otišla tek nakon opstipacije koja je trajala pune tri nedelje. A doktor je na ultrazvuku imao šta da vidi – tumor jajnika veličine 18 centimetara!

– Izgled izrasline ukazuje na malignitet, ali možda se radi o prelaznom obliku. To može da se ustanovi tek na operaciji, koja mora da se izvede što pre – kaže profesor Đurđević i upućuje pacijentkinju u Klinički centar, gde će se po hitnom postupku podvrgnuti pregledu na CT skeneru i pribaviti ostale neophodne nalaze.

Hirurg će odstraniti jajnike i matericu, a ako su neka tkiva u trbušnoj duplji zahvaćena malignim procesom, ukloniće i njih. To što je tumor velik ne znači i da se proširio, možda je inkapsuliran, zaštićen opnom, sve ćemo saznati tokom hirurškog zahvata. Tada će se ustanoviti i u kojem je stadijumu vaša bolest, a nakon toga će vam se odrediti terapija, citostatici i zračenje. Nema razloga za paniku, najvažnije je da odmah započnemo lečenje.

 

Pacijenkinja, koja je na komisiju došla s kćerkama, zanemela je od straha iako je već upoznata s mogućom dijagnozom. Izlazi iz kabineta kao u bunilu, pridržavajući se za svoju decu, koja s mukom zadržavaju suze.

– Rak jajnika je najagresivniji tumor ženskih reproduktivnih organa, a problem je i u tome što se simptomi javljaju tek u poodmakloj fazi. Skoro dve trećine pacijentkinja dolazi nam s trećim ili četvrtim stadijumom takvog kancera, kada se malo šta može učiniti. Ipak, ni ovde nema striktnog pravila, dešava se da pacijentkinje dobro odgovore na terapiju i da im preživljavanje bude mnogo duže od očekivanog – naglašava prof. Đurđević.

„HOĆU LI IMATI DECE?“

Na rutinskom pregledu kojem je podvrgnuta u okviru programa za lečenje neplodnosti 37-godišnjoj T. N. otkriven je karcinom materice drugog stepena. Ginekolog je najpre pomislio da se radi o polipu, međutim, nakon histeroskopije (pregleda unutrašnjosti materice) ustanovljeno da je reč o tumoru. Patohistološka analiza potvrdila je da se radi o adenokarcinomu. Mlada žena, koja očajnički želi potomstvo, teško se miri s činjenicom da možda nikada neće ostvariti svoj san, ali doktor Đurđević joj uliva nadu.

– Ako je tumor zahvatio samo sluznicu i nije prodro dublje u tkivo, uklonićemo ga i uzeti uzorke tkiva iz drugih delova sluzokože materice kako bismo proverili da li se proces raširio. Ukoliko je sve u redu, možda ćemo propisati hormonsku terapiju i to je to. U suprotnom, materica se mora odstraniti, ali će vam se, pošto ste mladi, ostaviti jajnici kako bi se sačuvala hormonska aktivnost. Naravno, to važi samo u slučaju da nisu zahvaćeni malignim procesom – objašnjava profesor, dodajući da su na klinici svojevremeno operisali četrnaestogodišnju devojčicu kojoj je na materici otkriven ekstremno zloćudan sarkom. Uklonili su tumor i ostavili matericu, nakon čega je podvrgnuta jednogodišnjoj terapiji citostaticima.

– Danas je to zdrava mlada žena, ima dvoje dece, zaboravila je da je ikada bila bolesna – ističe doktor Đurđević, čija je priča vidno umirila i oraspoložila pacijentkinju.

„REZULTAT ME JE IZBACIO IZ KOLOSEKA“

Majka i tri sestre 70-godišnje V. S. umrle su od raka materice, a sada je, kaže, đavo došao i po nju. S komisije je izašla podruku s kćerkom, koja je uspela da se izbori s kancerom dojke. Na licu im se ogledala panika pa ih je ljubazna glavna sestra Marija Kardelis uvela u svoju sobu da se malo smire.

– Svesna sam svoje genetike, svake godine idem na kontrole i nikada nije bilo problema. A onda sam, u februaru ove godine, prokrvarila, bilo je to samo nekoliko kapljica i stalo je već sledećeg dana pa se nisam zabrinula. U junu se ponovilo i bilo je obilnije, shvatila sam da moram kod doktora. Ustanovio je da mi je endometrijum zadebljan i tražio je da se uradi kiretaža, koje sam se, uzgred, mnogo bojala, jer sam ranije imala negativno iskustvo s tim. I tako, čekala sam do oktobra, kada sam konačno skupila hrabrost i otišla. Rezultat patohistološke analize potpuno me je izbacio iz koloseka. Pokazalo se da imam adenokarcinom materice, osećala sam se užasno, kao da taj rak gmiže po meni i polako me jede – priča V., koja je dobila uput za sve preglede i analize neophodne za radikalnu operaciju, odstranjivanje materice i jajnika.

– U kući nam je vanredno stanje, muž i sin potpuno su sluđeni, jedina podrška mi je ovo moje žensko dete, koje je prošlo pravu golgotu posle operacije dojke. Evo je sada, zdrava je kao dren, valjda ću i ja biti te sreće – kaže V.

 

ZNALA JE DA NEŠTO NIJE U REDU

Na odeljenju intenzivne nege razgovarali smo s Marijom Hromiš iz Kucure, koja se oporavlja nakon operacije, druge po redu, kojom su joj odstranjeni okolni limfni čvorovi nakon što su joj pre dva meseca zbog raka grlića izvađeni materica i jajnici.


Foto: Robert Getel / RAS Srbija

– Redovno sam svake godine odlazila na kontrole, preglede, papa i HPV test, nikada mi ništa nisu našli. U aprilu prošle godine prokrvarila sam između dva ciklusa i odmah sam otišla kod lekara. Ustanovio je da imam cistu na grliću materice, proverio markere koji su bili negativni i rekao mi da ne brinem. Međutim, pojavio se uporan sekret, pa sam zakazala pregled kod drugog lekara, koji je potvrdio dijagnozu i predložio skidanje ciste. Dve nedelje posle te intervencije, sve se vratilo na staro, i cista i sekret – započinje svoju priču 47-godišnja domaćica, majka troje odrasle dece, koja je, kako ističe, od početka osećala da nešto ozbiljno nije u redu. Zatražila je mišljenje trećeg lekara, koji ju je poslao na magnetnu rezonancu i ponovo proverio tumor markere, a uprkos tome što su rezultati bili negativni, poslao ju je u Betaniju, gde su joj saopštili da mora na radikalnu operaciju. Ispostavilo se da je u cisti na grliću materice bio učauren maligni tumor. Bilo je to u septembru, a sad je došla na intervenciju koja će otkloniti svaku opasnost.

– Da nisam bila tako uporna, ne znam kako bi se sve završilo. Sada se osećam dobro, oslobodila sam se velikog tereta i znam da će biti sve u redu – kaže Marija.

Angelina Čakširan
Članak preuzet sa: zena.blic.rs

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Šta (ne)raditi kad stigne loš PAPA nalaz?

Šta (ne)raditi kad stigne loš PAPA nalaz?

Šta (ne)raditi kad stigne loš PAPA nalaz?

Šta (ne)raditi kad stigne loš PAPA nalaz?
Tekstova na ovu temu je puno, ali ovaj se odnosi na neka moja lična iskustva iz ordinacije, sa ženama koje su se nakon preventivnog pregleda javile sa nalazom PAPA koji nije uredan.

Svakako da nije prijatno kada stigne loš rezultat i prirodno je da svako želi što pre da dođe do tačne dijagnoze i tretmana.

Dve česte, nazovimo ih greške, koje sam primetio da pacijentkinje čine u ovoj situaciji su:
1) pretraživanje interneta i foruma bez/pre konsultacije lekara (takozvano „guglanje“) i
2) odlazak odmah kod drugog lekara radi provere PAPA brisa.

Obe mogu da izazovu sasvim suprotne efekte. U prvom slučaju se uglavnom javlja efekat panike, a u drugom često efekat lažne sigurnosti.
Naime, na internetu se mogu naći različiti tekstovi na temu „lošeg PAPA nalaza“, koji mogu biti i u vidu poluinformacija, pri čemu se pacijentkinje prirodno najviše uspaniče na pomen pojma „karcinom“. Više puta sam imao iskustvo da se žena uplašena, bez dodatnih informacija vraća u ordinaciju ubeđena da ima tumor. Međutim, loš PAPA nalaz ne znači automatski malignitet, kao što ni uredan PAPA nalaz nije garancija da ne postoje neke promene na grliću. Zašto je tako? Prilikom uzimanja PAPA brisa uzima se jedan uzorak sa spoljnog dela grlića, jedan iz cervikalnog kanala. Pri tome se skinu ćelije površinskog sloja epitela i pravi se razmaz. To su ćelije koje citologu daju informaciju za očitavanje nalaza. Ako znamo da displastične promene u epitelu prvo zahvataju donju trećinu epitela uz bazalnu membranu i da je površina grlića znatno veća od veličine špatule, četkice ili štapića kojim se uzima bris – lako je zamisliti zbog čega se može desiti da se pojedine displastične ćelije ne nađu u uzorku koji dalje pregleda citolog.
Zbog toga treba znati da je PAPA skrining metoda kojom se prvo postavlja sumnja na neku promenu na grliću, koju dalje treba ispitati, te da nije dijagnostička metoda.
Dodatna metoda pregleda je kolposkopija, pri čemu se pod uvećanjem detaljnije mogu, odredjenim postupkom vizualizacije, uočiti određene zone izmenjenog epitela.
Međutim, prava dijagnoza stepena promene se postavlja tek patohistološkim (PH) pregledom, tj. biopsijom grlića, kojom patolog pregleda celu debljinu epitela i tačno se može izjasniti o stepenu promene. Od tačne dijagnoze zavisi dalji tretman.
Iz prethodno iznetog dolazi se i do odgovora zašto ne treba odmah „odjuriti“ drugom ginekologu radi provere nalaza? Jednostavno – epitelu grlića je potrebno neko vrema za oporavak. Kod neadekvatno uzetog uzorka, preporuka je ponavljanje nalaza tek za 6-8 nedelja. Ukoliko su pri prvom uzorkovanju skinute površinske ćelije epitela, među kojima je bilo i onih zbog kojih je nalaz PAPA loš, prilikom bliskog ponavljanja PAPA testa (npr. za par dana) nema takvih ćelija na površini grlića, te često posle stigne lažno uredan nalaz, kada pacijentkinja dobije lažnu sigurnost da je sve u redu i zbog toga preskoči dalje potrebne analize.

U zaključku možemo reći da je svaki neuredan PAPA nalaz stanje koje treba dodatno ispitati i postaviti tačnu dijagnozu. Tu je glavna uloga nas ginekologa u daljoj dijagnostici, ali i u pravilnoj komunikaciji sa pacijentkinjom, kako bi ona dobila pravu informaciju na pravi način. Na nama je da pacijentkinju smirimo, objasnimo kakav je nalaz, damo jasne smernice šta dalje treba činiti, koja terapija dolazi u obzir.
Važno je uvažiti ženinu zabrinutost i strah, kao i želju da postavlja pitanja u vezi svog zdravstvenog stanja.

Za HM blog piše
Dr Babić Aleksandar
Specijalista ginekologije i akušerstva

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Značaj preventivnih pregleda za rano otkrivanje bolesti

Značaj preventivnih pregleda za rano otkrivanje bolesti

Značaj preventivnih pregleda za rano otkrivanje bolesti

Značaj preventivnih pregleda za rano otkrivanje bolesti
Šta reći na ovaj naslov ?

Možda najupečatljivija slika koja mi je ostala urezana u sećanju tokom karijere a ponovila se više puta.. to je žal pacijentkinje zašto nije otišla ranije na pregled. Izgleda tako jednostavno.. Samo da sam.. „sada ne bismo bili ovde i ne bi razgovarali na ovu temu“ . Razloga ili tačnije opravdanja je mnogo, ne stižem, neće se meni desiti, imam preča posla.. i tako se izgube godine, dijagnoza kasno postavi a mogućosti za izlečenje smanje na nivo čuda…

A šta ima preče od zdravlja ? I ima li šta vrednije ? Odgovornost je još veća kada od nas zavise i drugi, oni najmlađi, kojima smo potrebni dok ne stasaju, dok im krila ne ojačaju, da se otisnu samostalno u život.. Imamo li pravo na to da ih ostavimo na cedilu ?

Novac nije izgovor. Koliko samo novca damo na letovanje, zimovanje ili još banalnije stvari kao što su cigarete, gorivo ili neki komad garderobe..

Rak grlića materice je na trećem mestu po broju obolelih žena, ispred je samo karcinom dojke i debelog creva. U Evropi svake godine oboli 60.000 a umre 30.000 žena dok Srbija drži neslavni rekord, svake godine oboli 1500 žena a umre 500, dok su za dojku ti podaci još alarmantniji oboli 3500 a umre 1600.

Zašto je situacija sa karcinomom grlića materice na neki način apsurdna ? Zato što je to organ koji je dostupan pregledu. I zato što je uobičajeno potrebno za razvoj od HPV infekcije preko prekanceroze do karcinoma od 3 do 18 godina u 99% slučajeva. Šta možemo da zaključimo iz ove dve gore neosporne činjenice ? Znači da redovnim godišnjim pregledom možemo da „uhvatimo“ proces na vreme, kada manjom operacijom/intervencijom možemo da zaustavimo napredovanje bolesti. Praktično, kada bi se sve žene išle jednom godišnje na pregled, ne bi bilo smrtnih ishoda.

Činjenice..

 • Uzrok karcinoma grlića materice je HPV infekcija (infekcija visokoonkogenim tipovima humanih papiloma virusa).
 • 80% populacije je pozitivno, samo 3% ima manifestnu infekciju (promenu na grliću) a od njih 0.1 dobije karcinom.
 • To je bolest imunog sistema, potrebno je raditi na podizanju istog (pravilna ishrana, aktivni život, rekreacija)
 • PAP bris (Papanikolau) je odlična i jeftina metoda kojom se dijagnostikuje karcinom. ALI, tačna je u 70% slučajeva, što znači da postoji 30% da promašimo dijagnozu. Što uopšte nije malo. Svakodnevno sam u prilici da slušam od pacijenata „sve je bilo u redu, PAP je II“, i ubeđeni su u to ali nisu svesni da je to tačno i ok, ali 70%. Zbog toga je apsolutno neophodno da Vaš odabrani ginekolog zna da gleda i još važnije, zna kada da upotrebi dodatnu dijagnostiku kao što je KOLPOSKOPIJA, kojom kada posmatramo grlić zajedno sa PAP brisom, tačnost dijagnoze podižemo na 98%, što priznaćete,  čini da lakše spavate i Vi i Vaš ginekolog.
 • Ciljana biopsija i ECC (endocervikalna kiretaža),   u svim sumnjivim slučajevima tačna i prezicna dijagnoza se postavlja ciljanom biopsijom, tj. uzimanjem uzoraka za patohistološki pregled. Na osnovu nalaza, ginekolog će tačno znati koju proceduru treba sprovesti da bi lečenje bilo uspešno.

 

Za HMblog Mr sci.med. dr Bojan Sekulić

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Šta kriju vaši geni

Šta kriju vaši geni

Šta kriju vaši geni?

Da li i vi treba da se testirate?
Genetsko testiranje ( Sentis test ) vruća je tema medicine – ono nam može otkriti, između ostalog, imamo li predispoziciju za razvoj naslednih oblika karcinoma dojke.

Kome se ovaj test preporučuje saznali smo od radiologa, stručnjaka za dijagnostiku patologije dojke prof. dr Dragane Bogdanović Stojanović, u poliklinici Health Medic, u Novom Sadu, gde smo istovremeno upoznali i njenu pacijentkinju Maju Brkić, sa kojom smo prošli kroz proces uzimanja uzorka. Sa velikim optimizmom svi iščekujemo rezultate

Testom SENTIS analizira se postojanje najvažnijih genskih mutacija, za koje je naučno dokazano da su povezane s povećanim rizikom od razvoja naslednih oblika karcinoma dojke i ovarijuma.

 

Srbija је na prvom mestu u Evropi po broju žena obolelih od karcinoma dojke
, naglašava prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović.

 

Kada čujete statistiku, koja otkriva činjenicu da u Srbiji godišnje od karcinoma dojke oboli 4.500 žena, a oko 1.500 i umire od ovog oboljenja, veoma je teško suzdržati se od zastrašujuće pomisli: Šta ako i ja pripadam tom, statistički ne malom, broju žena čija je sudbina da jednog dana obole od karcinoma dojke?! Koliko god bila neprijatna, ova pomisao trebalo bi da bude i konstruktivna, tj. da nas navede da se redovno, preventivno pregledamo.

 

Međutim, ako smo u porodici imali slučajeve obolevanja od malignih bolesti, pomenuto pitanje može postati poput noćne more i uneti trajni nemir. “S obzirom na to da su mi i majka i baka po majci umrle od raka dojke, da sam kao dete gledala njihovu patnju, moj najveći strah upravo je mogućnost da se i sama razbolim od iste bolesti”, poverila nam se Maja Brkić (38), po zanimanju vaspitačica koja radi s decom s posebnim potrebama, dugogodišnja pacijentkinja prof. dr Dragane Bogdanović Stojanović.

 

MOĆ SAZNANJA

 

Srećom, danas postoje testovi koji nam mogu otkriti kakvi su naši geni. Rezultat testa, ukoliko je pozitivan, govori nam šta treba da preduzmemo i kako nadalje da se ponašamo, kako bismo ostali zdravi i izbegli bolest ili je zaustavili u samom začetku.

Savremena medicina nudi sofisticirane, visoko individualizovane metode dijagnostike i prevencije, koje su sada dostupne i kod nas. Kada smo saznali da je SENTIS testom moguće otkriti nosimo li genetsku predispoziciju za razvoj naslednih oblika karcinoma dojke, odlučili smo da posetimo dr Bogdanović Stojanović u poliklinici Health Medic i saznamo detalje u vezi sa ovim testom. Naš susret bio je zakazan istoga dana kada je Maja, po doktorkinoj preporuci, trebalo da se testira, to jest prođe kroz proces uzimanja uzorka.

 

KOME JE NAMENJEN SENTIS TEST

 

”Većina karcinoma dojke javlja se slučajno, kod žena bez pozitivne porodične istorije (tzv. sporadični kancer), ali između pet i 10% karcinoma dojke je nasledno i povezuje se sa mutacijama u tzv. BRCA1 i BRCA2 genima”, objašnjava dr Bogdanović Stojanović. Veoma je važno znati da li smo nosioci mutacija na BRCA genima, jer će u tom slučaju lekar odrediti posebne metode praćenja i prevencije, koje će pomoći da se, ukoliko se pojavi, kancer primeti već u najranijoj fazi. ”Maja je idealan kandidat za testiranje, s obzirom na to da u svojoj prvoj rodoslovnoj liniji ima dva pretka obolela od raka dojke u mlađoj starosnoj dobi”, objasnila nam je dr Bogdanović Stojanović. “To je jedan od najvažnijih selekcionih faktora za BRCA testiranje. Dakle, ovaj test se preporučuje ženama koje imaju najmanje dva srodnika obolela od karcinoma dojke. To mogu biti majka, sestra, baka ili tetka s majčine strane, ali i otac ili stric. Takođe, preporučuje se pacijentkinjama koje u porodici imaju slučajeve obolevanja od raka dojke u mlađoj životnoj dobi – ispod 45 i 50 godina – ili od bilateralnog karcinoma”. Pored toga, testiranje se savetuje i onima obolelim od agresivnih formi raka dojke, jer rezultat testa lekarima ukazuje na to koja će terapija kod njih dati najbolje rezultate.

 

GENI ODREĐUJU NAŠU BUDUĆNOST

 

Zašto je uopšte genetsko testiranje važno? Na koji to način poznavanje sopstvenih gena može uticati na našu budućnost? ”Hajde da krenemo od objašnjenja šta uopšte znači BRCA (BReast CAncer) mutacija”, predlaže dr Bogdanović. ”U organizmu neprestano dolazi do poremećaja u ćelijama, koji, ako ih ne prepoznaju druge ćelije zadužene za popravku, dovode do toga da se izmenjene ćelije pretvore u tkivo malignog tumora. Rak je tkivo koje se razmnožava tri puta brže nego ostala tkiva u organizmu i samim tim oduzima mu hranljive materije, ima svoju vaskularizaciju, brzo napreduje i metastazira, što je i konačni ishod maligne bolesti. U slučaju postojanja BRCA mutacije, postoji poremećaj u prepoznavanju mutacije, tj. greške u ćelijama. Kao posledica dolazi do razvoja tumora, koji su vrlo agresivni i javljaju se u mlađem životnom dobu, ispod 40, odnosno 50 godina.” Da li to znači da, ukoliko test pokaže da smo negativni na BRCA mutaciju, možemo odahnuti i za sva vremena precrtati kancer sa svoje liste briga? ”Nipošto”, kaže dr Bogdanović Stojanović. ”Nepostojanje BRCA mutacija ne znači da osoba neće oboleti od raka dojke, s obzirom na to da je, kao što smo već spomenuli, oko 90% svih maligniteta spontano, a svega pet do 10% maligniteta dojke zavisno je od BRCA mutacija.” Srećom, s druge strane ni pozitivan rezultat ne znači direktno obolevanje. To samo govori da osoba kod koje je test pozitivan ima rizik od 80% da do 80. godine života oboli od raka dojke. Dakle, njen rizik je neuporedivno veći, ali… ”Biti nosilac mutacije nije smrtna presuda, to je samo momenat osvešćenja za pacijenta, koji ga poziva da obrati pažnju na svoje zdravlje. Strah mora biti u potpunosti isključen. BRCA mutacija samo je potencijalna mogućnost da dođe do pojave kancera, ali ta mogućnost postoji i kod ostalih 90% populacije, kod kojih ne postoji BRCA mutacija. Svi smo pod rizikom da obolimo, zbog određenog načina života, uticaja sredine… Paradoks je da je smrtnost veća upravo kod žena obolelih od nenaslednog raka dojke, jer se češće dešava da se jednostavno ne pregledaju redovno i ne obraćaju pažnju na promene na dojkama.”

 

KAKO NAM SENTIS TEST MOŽE PRODUŽITI ŽIVOT

 

Najveći značaj SENTIS testa upravo je u tome što će nosiocima mutacija na odgovornim genima omogućiti da dobiju drugačiji pristup prevenciji i lečenju od pacijenata koji nisu u rizičnoj grupi. Informacija da je njegov pacijent nosilac mutacije koja povećava rizik od razvoja naslednih oblika karcinoma lekaru omogućava da prilagodi plan skrining testova, redovnih pregleda i dijagnostičkih ispitivanja u cilju prevencije razvoja karcinoma i otkrivanja karcinoma u ranom stadijumu, kad su mogućnosti lečenja i verovatnoća preživljavanja veće. ”U zavisnosti od toga koliko pacijentkinja ima godina, odlučuje se da li će se češće raditi mamografski, ultrazvučni ili magnentno-rezonantni pregledi. Zlatni standard i dalje ostaje patohistologija, to jest biopsija. Kompleksnost daljeg praćenja pacijentkinje koja je pozitivna na BRCA1 ili BRCA 2 mutaciju vrlo je široka”, objašnjava dr Bogdanović Stojanović.

 

KAKO IZGLEDA GENETSKO TESTIRANJE

 

Za analizu SENTIS testom potreban je samo uzorak pljuvačke pacijenta. ”Nije ni neprijatno niti bolno”, s olakšanjem kaže Maja nakon davanja uzorka. Zapravo, sada je najgore čekanje rezultata, jer je za analizu gena potrebno tri nedelje. ”Kada mi je predložila da uradim test, prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović prošla je sa mnom kroz pripremni razgovor, čime mi je umanjila strah”, kaže Maja, a doktorka dodaje: ”Čekanje rezultata je, naravno, neprijatno i uznemirujuće. Verujem da će, ako test bude negativan, za šta svim srcem navijam, Maja nastaviti da dolazi na redovne rutinske godišnje kontrole, jer je jedna mlada i osvešćena žena, a da će joj taj rezultat doneti mir. U slučaju da test bude pozitivan, videćemo kako ćemo kreirati dalji sistem pregleda. Najvažnije je razmišljati pozitivno. Bilo koji da je rezultat, on nam donosi važan zaključak koji nas pomera u pravcu rešenja. Rezultat ovog testa govori nam kako treba da se ponašamo u budućnosti.

 

SENTIS TM test se može uraditi u poliklinici Health Medic u Novom Sadu, www.healthmedic.rs

 

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

NEKONTROLISANO MOKRENJE

NEKONTROLISANO MOKRENJE

Nekontrolisano mokrenje

Nekontrolisano mokrenje ili stručno – urinarna inkontinencija
predstavlja nemogućnost zadržavanja mokraće odnosno gubitak kontrole nad mokraćnom bešikom. Veoma raširen, neprijatan problem koji se neretko krije, o kome se nerado govori, čak i pred lekarom.

Češći kod žena nego kod muškaraca. Težina samog problema varira od povremenog, diskretnog gubitka mokraće tokom kašlja, kijanja preko osećaja snažne, neodložne potrebe za mokrenjem tako da se dešava da osoba ne stiže do toaleta. Pa sve do poslednje, najizraženije faze kada mokraća odilazi neprekidno što označava potpuni gubitak kontrole nad sfinkterom mokraćne bešike. Iako najčešće pogađa stariju populaciju, neretko se javlja i kod mlađih osoba.

U većini slučajeva, promena načina života ili tretman lekovima mogu da Vam olakšaju neprijatne simptome ili izleče u potpunosti. Kada se iscrpe konzervativne metode, u slučaju potrebe, danas se ovaj problem uspešno rešava hiruškim putem.

SIMPTOMI, su u manjoj ili većoj meri gubitak urina.

TIPOVI,

 • Stres inkontinencija, urin otiče usled preteranog pritiska na sfinkter mokraćne bešike tokom kašljanja, kijanja, smejanja, vežbi ili podizanja teškog tereta.
 • Urge inkontinencija, iznenadan, snažan i neodložan osećaj potrebe za mokrenjem koji rezultuje neizbežnim gubitkom mokraće. Često udružen sa čestim, noćnim mokrenjem.
 • Overflow inkontinencija, neprekidno curenje udruženo sa nemogućnošću potpunog pražnjenja mokraćne bešike.
 • Funkcionalna inkontinencija, kao posledica fizičkog ili mentalnog nedostatka.
 • Mix inkontinencija, kombinacija više tipova.

Neophodno je naglasiti da inkontinencija nije bolest već simptom. Može biti prouzrokovana svakodnevnim navikama, prikrivenim bolestima ili fizičkim uzrocima. Detaljnim pregledom Vaš lekar će otkriti uzrok i tako omogućiti efikasno lečenje. Može biti privremena ili konstantna.

UZROCI,

Privremena – alkohol, kofein, gazirana pića, veštački zaslađivači, začinjena hrana, lekovi za povišen pritisak i srce, sedativi, urinarna infekcija, konstipacija, prekomerni unos citrusnog voća.
Konstantna – trudnoća, porođaj, godine života, menopauza, histerektomija, obstrukcija stranim telom, tumor, neurološki poremećaji.

FAKTORI RIZIKA,

Pol, žene su značajno češće pogođene ovim problemom
Godine, starija životna dob rezultira gubitkom mišićne snage i kolagenih vlakana.
Prekomerna težina, povećava pritisak na sfinkter mokraćne bešike.
Pušenje, povećava šanse za nastanak.
Pozitivna porodična anamneza, slabost mišića i vezivnog tkiva nasleđujemo kao i sve druge osobine.
Druge bolesti, neurološka oboljenja, šečerna bolest.

KOMPLIKACIJE,

kožne manifestacije u obliku osipa, kožne infekcije, oštećenja kože. Zatim češće urinarne infekcije. I na kraju ili tačnije na prvom mestu poremećen kvalitet života, narušen socijalni život, radna sposobnost, partnerski odnosi.

PREVENCIJA,

često urinarnu inkontinenciju nije moguće sprečiti ali svakako ćete umanjiti šansu za razvojem iste ukoliko:

 • Održavate optimalnu telesnu težinu
 • Praktikujete vežbe karličnog dna
 • Izbegavate alkohol, kofein i prekomeran unos citrusnog voća
 • Ostavite pušenje

Ukoliko nekontrolisano mokrenje remeti vaše dnevne aktivnosti, kvalitet života, nemojte oklevati, javite se lekaru sa iskustvom, potražite stručnu pomoć i zakažite konsultaciju.

Bojan Sekulić, Vaš Healthmedic tim..

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Spirala

Spirala

Kontraceptivna Spirala

Spirala, predstavlja jedan od metoda kontracepcije.
Napravljena od malog savitljivog komada plastike, stavljena u šupljinu materice, obezbeđuje sigurnu, visoko efikasnu i dugotrajnu zaštitu od neželjene trudnoće.

Postoje 2 tipa, obe u obliku slova T, BAKARNA (oko komada plastike u obliku slova T je namotana fina žica bakra i može da stoji 10 godina) koja već postoji dugi niz godina i novija generacija sa hormonom Progestinom (napravljena od silikona sa kontejnerom koji sadrži Progestin koji se dozirano otpušta tokom 5 godina). Smatra se jednom od najefikasnijih metoda kontracepcije, stopa neuspeha iznosi na godišnjem nivou ispod 1%. Treba da imate na umu da Vas nijedna od ove dve metode, kao ni pilule, ne štite od seksualno prenosivih bolesti.

Kako deluje spirala?
Obe spirale prevashodno deluju tako što sprečavaju spermu (spermatozoide) da oplodne jajnu ćeliju. Bakarna takođe otpušta u malim količinama bakar koji deluje spermicidno. Silikonska otpušta Progestin koji zgušnjava cervikalni sekret i tako onemogućuje spermu da stigne do jajne ćelije a smatra se i da zaustavlja ovulaciju. Ukoliko se ipak desi da jajna ćelija bude oplođena, oba tipa spirale izazivaju kontrolisano zapaljenje sluznice materice i tako sprečavaju implataciju.

Da li mogu da koristim spiralu dok dojim ?
Da, oba tipa, obzirom da je u pitanju lokalna terapija, nijedna ne utiče na kvalitet i količinu mleka.

Da li spirala utiče na sposobnost da ostanem u drugom stanju nakon njenog korišćenja ?
Ne. Spirala može biti izvađena u bilo kojem delu ciklusa i odmah nakon toga možete raditi na trudnoći. Vaša mogućnost da ostanete u drugom stanju će biti ista kao i pre.

Kako da dobijem spiralu ?
Javite se svom ginekologu. Pre nego što je lekar postavi, treba da obavi pregled i da se uveri da niste trudni i da nemate genitalnu infekciju,te da se orijentiše o poziciji materice. Uobičajeno se postavlja nakon završene menstruacije. Takođe je moguće postaviti spiralu posle porođaja, bez obzira da li je u pitanju bio vaginalni ili carski rez.

Kako izgleda samo postavljanje spirale ?
U ginekološkom položaju, pod spekulima, ginekolog načini toaletu vagine antiseptikom, zatim služeći se instrumentom uhvati grlić materice (što možete osetiti kao kratkotrajan, oštar bol). Instrument lekaru omogućava da ispravi cervikalni kanal i približi matericu. Zatim se postavlja spirala, koristeći uski aplikator. Tokom samog ubacivanja možete osetiti kratkotrajnu neprijatnost, tipa bola ili grča. Kada je spirala na mestu (šupljina materice), uklanjanjem aplikatora, ramena spirale se otvaraju i ona formira oblik slova T, končić koji ostaje da viri iz grlića materice (kasnije će biti korišćen za vađenje spirale, povlačenjem istog) se skraćuje na odgovarajuću dužinu. Tokom nekoliko narednih dana možete osećati blagu nelagodnost ili slabe bolove, grčeve, da se ne uplašite, to je očekivana reakcija. Nakon nekoliko nedelja, sledi Vam prva kontrola, kada će ginekolog proveriti ultrazvučno njenu tačnu poziciju i uveriti se da nema infekcije. Treba da znate da, spirala može ispasti kod jednog manjeg broja pacijenata a na godišnjem nivou ta šansa je ispod 5%.

Vađenje spirale,
je još jednostavnije. Povlačenjem za končić, koji je ostavljen da viri, “ramena” spirale se se savijaju i ona lako izlazi napolje. U istom aktu se može postaviti druga. Ono što je posebno važno da se poštuje ROK TRAJANJA, 10 godina za bakarnu, 5 godina za silikonsku, jer u suprotnom, spirala može da uraste u matericu te je kasnije njeno uklanjanje otežano ili čak onemogućeno ili se može desiti razvoj teške infekcije na unutrašnjim genitalnim organima, što može zahtevati i hiruško lečenje.

Kako spirala utiče na menstrualni ciklus ?
Prvih nekoliko meseci često se može desiti iregularno krvarenje ili oskudna sukrvica, a kasnije se tipično menstruacije skraćuju i manje su obilne da bi vremenom kod velikog broja žena skoro prestale. Osećaj bolova takođe je manji. Zbog te činjenice, sem kontraceptivnog efekta koji postižemo, Vaš ginekolog će Vam možda preporučiti “hormonsku spiralu” ukoliko imate obilne, dugotrajne menstruacije radi rešavanja istih.

Vaš Healthmedic tim

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

AMNIOCENTEZA

AMNIOCENTEZA

Amniocenteza

Amniocenteza predstavlja prentalni test
koji lekaru obezbeđuje dodatne informacije o zdravlju vaše bebe iz uzorka plodove vode (tečnost koja okružuje bebu unutar materice).

Najčešći razlog uzimanja plodove vode je utvrđivanje određenih genetskih anomalija kao što je Daunov sindrom.Test se obično radi između 16 i 20 nedelje trudnoće. Drugi najčešći razlozi analize plodove vode su: postavljanje dijagnoze intrauterine infekcije, provera zrelosti pluća u slučaju potrebe za porođajem pre termina iz medicinskih razloga.

Koje anomalije i poremećaje amniocenteza MOŽE DA OTKRIJE ?

 • Skoro sve hromozomalne poremećaje, uključujući Daunov sindrom, trizomiju 13, 18 (Patau, Edvards), Tarnerov sindrom.
 • Nekoliko stotina genetskih poremećaja, kao cističnu fibrozu, srpastu anemiju, Taj Sašova bolest.
 • Defekte neuralne cevi, kao spinu bifidu, anencefaliju

Amniocenteza NE MOŽE DA OTKRIJE strukturalne poremećaje, kao što su srčane mane, rascep nepca, nedostatak ili deformitet šake i slično. Mnogi od ovih anatomskih anomalija se otkrivaju ultrazvukom u drugom trimestru.

Faktori koji povećavaju rizik da nosite bebu sa genetskom manom:

 • Povećan rizik nakon skrining testa (ultrazvuk u prvom trimestru + dabl test)
 • Ultrazvučno potvrđena anatomska anomalija koja se povezuje sa hromozomopatijama
 • Jedan ili oba partnera su nosioci genetske bolesti kao što je cistična fibroza, srpasta anemija itd.
 • Prethodna trudnoća sa detetom koje je imalo genetsku manu
 • Majka ili otac imaju hromozomopatiju ili neko u bližoj porodici
 • Godine života, sa starošću rizici rastu, npr. rizik da nosite bebu sa Daunovim sindromom u 25 godini života iznosi 1 u 1200 a sa 40 godina 1 u 100.

Rizik od amniocenteze, najveći je od pobačaja 1 u 300, što se smatra relativno niskim rizikom. U manjem broju slučajeva može se desiti povreda bebe iglom ili da je uzeta nedovoljna količina plodove vode za uzorak.

Obavezno uradite skrining test (ultrazvuk u prvom trimestru + dabl test). Posavetujte sa svojim ginekologom o rizicima i potrebi za amniocentezom, eventualno sa genetičarem. Ali na kraju odluka da li ćete izabrati amniocentezu je samo Vaša. Stručnjaci su tu da Vam objasne rizike, prednosti i mane jedne ili druge dijagnostičke metode, prognozu. Ako ste se odlučili za amniocentezu, sa sebe odaberite samo najbolje, vrhunski medicinski centar sa iskusnim lekarima.

Vaš Healthmedic tim

Tekst: Mr sci dr Bojan Sekulić

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

Konizacija grlića materice

Konizacija grlića materice

Konizacija grlića materice

Konizacija grlića materice
predstavlja eksciziju (isecanje) dela grlića materice u obliku konusa obuhvatajući zonu transformacije (mesto gde susreću dva epitela, cilindrični iz kanala i pločasto-slojeviti sa površine grlića, gde se najčešće i razvijaju promene) i deo kanala grlića materice.

Lekari kažu stručnim rečnikom da je u pitanju dijagnostičko/terapijska metoda. To znači da se pomoću nje:

 1. Postavlja definitivna dijagnoza koji tip lezije je u pitanju,
 2. Isključuje mikroinvazivni karcinom i
 3. Leče cervikalne intraepitelijalne lezije (CIN 1, CIN 2, CIN 3)

Dugo godina u svetu je široko rasprostranjena metoda za lečenje cervikalnih neoplazija i zahvaljući njoj je smanjen broj velikih operativnih zahvata.
Konizacija se može izvesti skalpelom (konizacija hladnim nožem), laserom ili elektrohiruškom omčicom.

Svaki od ovih pristupa ima svojih prednosti i mana.

 • Konizacija skalpelom obezbeđuje najčistiji ivice za patohistološki pregled ali je povezana sa većom stopom krvarenja u odnosu na laser ili elektrohirušku omčicu i zahteva uglavnom opštu anesteziju.
 • Laser procedure traju duže, ivice mogu da budu “spaljene” (što otežava Patologu da se izjasni da li su promene odstranjene u celosti) te cena aparata i procedure ne opravdavaju rezultat.
 • LOOP ili LLETZ konizacija ima više prednosti, uključujući kraće trajanje operacije, jasne ivice konusa i praktično bezkrvna metoda, štaviše, moguće je izvesti kao jednodnevnu hirurgiju, bez potrebe za noćenjem u bolnici.

Veličina konusa se uvek prilagođava individulno, u zavisnosti od nalaza, godina života, itd.

Nakon intervencije pacijent može da oseća neku vrstu nelagodnosti, može se javiti blaže krvarenje ili iscedak. Tegobe spontano prolaze u roku od par dana. Obično nakon nekoliko dana se možete vratiti svojim uobičajenim obavezama. Ne ostavlja posledice na sposobnost da ostanete u drugom stanju.

Po pristizanju patohistološkog nalaza (PH), lekar/hirurg koji je izveo operaciju će Vam rastumačiti rezulatate..

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

CIN 1, CIN 2, CIN 3, L-SIL, H-SIL, ASC, ASC-H, ASC-US, PREKANCEROZA, KARCINOM GRLIĆA MATERICE ?

CIN 1, CIN 2, CIN 3, L-SIL, H-SIL, ASC, ASC-H, ASC-US, PREKANCEROZA, KARCINOM GRLIĆA MATERICE ?

CIN 1, CIN 2, CIN 3, L-SIL, H-SIL, ASC, ASC-H, ASC-US, PREKANCEROZA, KARCINOM GRLIĆA MATERICE ?

CIN 1, CIN 2, CIN 3, L-SIL, H-SIL, ASC, ASC-H, ASC-US, PREKANCEROZA, KARCINOM GRLIĆA MATERICE ?
Šta znače ove silne skraćenice ? Šta dalje, kad dobijem ovaj nalaz ? Koliko je opasno ? Koje su alternative ? Kakva je prognoza.. itd..

Mnoštvo skraćenica, stotinu pitanja.. Naravno da su pacijenti zbunjeni.. Veliki broj „stručnjaka“ ne zna šta savetovati, šta preduzeti, koji tretman predložiti.. Ili preteruju, sa agresivnim pristupom i nepotrebnim intervencijama ili ne vide, ne prepoznaju problem odnosno potcenjuju situaciju te se na taj način gubi dragoceno vreme a bolest napreduje.

Pokušaću da uprostim i pojasnim, ovu inače složenu stručnu temu..

Prvo i osnovno, treba istaći važnost preventivnih, sistematskih, godišnjih pregleda. Praktično kada bi sve žene odlazile jednom godišnje na preventivni pregled (pod uslovom da se uradi kompletan, ginekološki pregled, na savremenim aparatima, od strane dobro obučenog lekara, ginekologa) broj ozbiljno obolelih, velikih operacija i na kraju smrtnih slučajeva bio bi minimalan, jer bi se se na taj način dijagnoza postavila na vreme, i uz manju intervenciju, operaciju, bi izlečenje bilo skoro stopostotno. (izuzev u retkim slučajevima, kada je moguć izuzetno brz napredak bolesti, zbog sklopa različitih okolnosti)

Da se vratimo na početak. Da bi razumeli. Uzrok, promene na grliću materice su izazvane i posledica su virusne infekcije iz grupe Humanih papiloma virusa. Po raznim istraživanjima, otprilike 70% odraslog, seksualno aktivnog stanovništva je pozitivno. Da li možete da predvidite, sprečite infekciju.. teško. Da li svi dobiju karcinom ili prekancerozu ? Na sreću, ne. Od onih koji imaju infekciju, 3% dobije manifestaciju bolesti na grliću materice u vidu (CIN 1, CIN 2, CIN 3, ili L-SIL, H-SIL, tj. PREKANCEROZU). Sve ove promene su reverzibilne, odnosno mogu da se povrate, u određenom procentu (u pitanju je virus a za viruse ne postoji lek ali, organizam, imuni sistem, može da pobedi virusnu infekciju i da na taj način dođe do samoizlečenja). 0.3% napreduje dalje, u karcinom grlića materice.

Podela, nazovimo je tako, stara podela, promene na grliću je delila prema stepenu težine na CIN 1, CIN 2, CIN 3, dok novija podela promene deli na L-SIL i H-SIL, a sve zajedno iz nazivamo prekancerozama (jer prethode, tj. mogu da napreduju u karcinom grlića materice, koji predstavlja jedan od najčešćih karcinoma genitalnih organa, pored karcinoma sluznice materice i jajnika.

Kako postaviti dijagnozu, Papanicolau test ili PAP test i Kolposkopija. Izmišljeni pre skoro 70 godina. Doveli su do značajnog pada smrtnosti od karcinoma grlića materice (skoro 75%) jer omogućuju postavljanje dijagnoze u ranijim stadijumima. U slučaju PAP III i sumnjivih kolsposkopskih slika potrebno je dijagnozu potvrditi ciljanom biopsijom i ECC-endocervikalnom kiretažom.

Šta treba znati, tačnost, pouzdanost PAP testa je 70%, što znači ako imate PAP II, treba imati na umu da postoji šansa 30%, da dijagnoza nije tačna, što priznaćete nije zanemarljivo ! (susrećem se svakodnevno sa pacijentima koji dok izgovaraju da je prošle godine PAP bio II, ubeđeni su da je to tačno 100%, što nažalost nije istina, brojke, statistika je neumoljiva). Kada se radi zajedno PAP test sa Kolposkopijom tada tačnost nalaza iznosi 98%, što je neuporedivo bolji rezultat, priznaćete. E, sada ide logično pitanje, zašto ne radimo svima oba ova testa ? Razlozi su razni, pre svega, nisu sve ambulante opremljene kolposkopom, zatim nisu svi ginekolozi obučeni da izvode proceduru i na kraju to košta, nebitno da li je u pitanju država, osiguranje ili pojedinac, svi žele da uštede.. Samo oni koji teško obole shvataju, i ta činjenica postaje ironična, da su bili odgovorniji prema svom zdravlju sve je lako moglo biti drugačije.

Lečenje, stigao je nalaz, CIN 1 ili L-SIL, može se čekati uz češću kontrolu na 3,4 meseca PAP test + kolposkopija, do godinu dana. (zbog velikog procenta moguće regresije bolesti). U slučaju da promene i dalje postoje ili napreduju savetuje se uništavanjem epitela grlića materice termokoagulacijom, krioterapijom ili LOOP ekscizijom. Nekada pacijentima teško psihički pada isčekivanje i razmišljanje o bolesti, u tim slučajevima se može savetovati neodložno lečenje. Teže promene tipa CIN 2, CIN 3 odnosno H-SIL (iako može da dođe do samoizlečenja) zbog visokog procenta prelaska u karcinom grlića materice, savetuje se LEETZ elektrohiruškom jedinicom ili klasična konizacija a za šta se odlučiti najbolje je poslušati lekara, da ne ulazim u dalje detalje i da Vas ne zbunjujem. U slučajevima sumnje na karcinom grlića materice, dijagnoza se mora postaviti, potvrditi konizacijom (greška je ako se odmah ide na vađenje materice) jer opet, postoje različiti stadijumi bolesti a samim tim i različit vrste operacija.

Deluje jednostavno, postoje protokoli, ako dijagnostikujete, nađete to, treba uraditi “to i to”.. ali nažalost u stvarnosti stvari tako ne stoje iz raznoraznih razloga, u koje ne želim da ulazim..

Savet, idite redovno na preglede, jednom godišnje kod dokazanih stručnjaka i u ozbiljne kuće, ordinacije..

Setimo se da registrujemo kola, uradimo redovan servis na automobilu i stotinu nekih drugih stvari koje nam se u tom trenutku čine važnijim dok zaboravljamo vlastito zdravlje i važnost preventivnih pregleda.

Zato vodite računa o svom zdravlju, hranite se zdravo, bavite se sportom, provodite više vremena sa najmilijima, smejte se i razmišljajte pozitivno..

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs

FITNES U TRUDNOĆI

FITNES U TRUDNOĆI

FITNES U TRUDNOĆI

Prednosti redovnog vežbanja u trudnoći nisu više tajna.
Ali mnoge žene ne znaju kako da počnu. Postoji nekoliko sjajnih načina vežbanja tokom trudnoće. Ples, aerobik, plivanje, šetnja, vežbe sa tegovima, joga ? Trudnoća Vas možda ostavlja bez energije ali redovno vežbanje je može povratiti a ujedno je i odličan način da ispunite dan i učinite da se osećate bolje i svežije.

Dobra vest je da možete da počnete sa “treninzima” iako dosad i niste bili baš ludi za sportskim aktivnostima ☺..

Trudnoća je vreme kada treba “igrati na sigurno”. Trebate imati na umu da sada nije vreme da gubite na telesnoj težini niti da započinjete treninge visokog inteziteta (mada sam imao trudnicu koja je trčala maraton u 35 nedelji trudnoće.. i dočekala je svoj termin porođaja i sve je bilo u redu na kraju sa mamom i bebom.. ipak ovo treba shvatiti kako izuzetak, ipak je žena ceo život trenirala i obožavala trčanje i bila u top formi.. I sad se smejem kad se setim mog iznenađenja kad me je pitala, šta mislim o tome da učestvuje.. i kako nisam baš znao šta da joj odgovorim, mada je ona već ona donela odluku, htela je samo da čuje moje mišljenje.. ☺)

Ukoliko se radi o zdravoj trudnoći i niste opterećeni nekom hroničnom bolešću, možete početi sa vežbanjem 30-tak minuta dnevno, umerenog inteziteta, nekoliko puta nedeljno (preporuka Američkog uduženja akušera i ginekologa).

U svakom slučaju treba da vodite računa o nekoliko stvari: prvo – proverite sa lekarom da li smete da vežbate, hranite se zdravo i unosite dovoljno kalorija, izbegavajte opasne sportove, nosite udobnu odeću, zagrejte se pre treninga, pijte dovoljno tečnosti, izbegavajte ležanje na trbuhu, izbegavajte iscrpljivanje, postepeno počnite i polako podižite intezitet, slušajte svoje telo, kada osetite da ste spremni možete povećati vreme trajanja treninga, izbegavajte vežbanje u toplim i vlažnim uslovima i neka Vam ovo pređe u naviku, budite redovni.

Ples, je sjajan način vežbanja tokom trudnoće ! Ne samo da održava tonus mišića već je i odličan za elastičnost zglobova i dobro stanje kardiovaskularnog sistema.

Aerobik, da, manjeg inteziteta, posebno vežbe za jačanje mišića leđa, čime ćete izbeći neugodan bol koji se javlja skoro po pravilu u kasnijoj trudnoći.

Plivanje, jedan od najsigurnijih i najlepših vidova rekreacije za trudnice, sem što su rasterećeni zglobovi i svi mišići su aktivni.

Šetnja, odlična vežba za kardiovaskularni sistem koji je posebno opterećen u trudnoći.

Vežbe sa tegovima, ukoliko radite sa malim težinama i pod nadzorom stručne osobe je vrlo dobar način za jačanje muskulature.

Joga, po svim studijama, smanjuje nivo stresa i savršena je priprema za porođaj.

Svi ekstremni sportovi, poput na primer skijanja su zabranjeni takođe sportovi koji mogu dovesti do povrede u predelu trbuha, vožnja biciklom se ne preporučuje kao ni trbušnjaci.

Šta dobijate sa aktivnošću ?

Imaćete više energije,
kvalitetniji san,
smanjujete rizik za nastanak komplikacija koje su povezane sa trudnoćom,
smanjujete osećaj nelagodnosti koji ide sa porastom stomaka i telesne težine,
pripremićete se na pravi način za porođaj,
redukujete stres, podižete raspoloženje i samopouzdanje,
vratićete lakše i brže liniju nakon porođaja.

I NE ZABORAVITE, OSEĆAJ DA ČINITE PRAVU STVAR ZA SEBE, SVOJE TELO I BEBU KOJA DOLAZI.. JE NEZAMENJLJIV !

Pozovite nas

021 301 304 3
021 301 304 4
064 645 322 5

Adresa

Narodnog fronta 73a

Novi Sad

Email

info@healthmedic.rs